Позив на 12. скупштину Удружења Огњена Марија Ливањска

Управни одбор Удружења Огњена Марија Ливањска, Београд упућујe члановима Удружења

П О З И В

За Дванаесту седницу Скупштине Удружења, која ће се одржати Београд у недељу 10. априла 2022. године у сали Месне заједнице Зелено Брдо, Булевар Краља Александра 395, општина Звездара. Сала се налази код ‘старе трамвајске окретнице’ у Булевару Краља Александра, тј. преко пута предзадње станице трамваја 5, 6, 7 и 14 у правцу према Устаничкој. Сали се прилази степеницама поред велике Sport Vision продавнице. Неко од чланова Удружења ће бити ту да усмери све који долазе.

Скупштина ће почети са заседањем у 12 часова, предлаже се

  Дневни ред:

  1. Отварање седнице
  2. Избор радних тела XII Скупштине: (1) Радно председништво /председник и два члана/; (2) Комисија за гласање /председник комисије и два члана/; (3) Два оверача записника; (4) Записничар;
  3. Извештај Комисије за гласање;
  4. Пријем нових чланова по примљеним приступницама;
  5. Предлог и усвајање дневног реда Скупштине;
  6. Усвајање Записника са XI редовне Скупштине Удружења ОМЛ, Београд;
  7. Уводно излагање Председника УО о активностима Удружења између две седнице и плану активности за 2022. годину;
  8. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Удружења између две седнице;
  9. Разматрање и усвајање Плана активности Удружења за 2022. годину;
  10. Разно.

Извештај о раду Удружења у 2021. године и Предлог плана рада Удружења за 2022. годину достављени су члановима поштом, а Финасијски извештај за 2021, као и Записник са XI седнице Скупштине биће уручени пред почетак седнице. Годишњи извештај за 2021. годину и предлог плана рада можете преузети овде:

До сале ГО Звездара можете користити аутобуске и трамвајске линије до стајалишта Вуков споменик (ЕКО 1; Е 1; 27; 65; 74; 2; 7; 14), као и линије Бео воза до станице Вуков споменик. Најближи јавни паркинг је гаража Вуков споменик.

Надамо се да ћете ускладити своје обавазе на начин који ће вам омогућити лично присуство и активно учешће на Скупштини. Уколико вам то обавезе не дозволе, за гласање овластите неког од чланова Скупштине који ће лично присуствовати. Образац овлашћења можете преузети овде:

За више информација: 0646155073 или 0646130103.

До скорог виђења

Председник Удружења                                                                    Председник УО

  Никола Петровић ср                                                                   Гордана Достанић ср

ПОШТУЈТЕ ОДЛУКЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА СПРЕЧАВАЊЕМ ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ВИРУСА.