Одржана 12. Скупштина Удружења Огњена Марија Ливањска

У сали МЗ Зелено брдо, у општини Звездара, у недељу 10. априла т.г, одржана је Дванаеста седница Скупштине Удружења Огњена Марија Ливањска.

Као и претходнe године, седницу је отворио Милош Дамњановић, а председавала је Дијана Ковачић.

Чланове Скупштине поздравио је Председник удружења Граховљака и пријатеља Грахова, Бранко Триван, иначе члан и нашег Удружења.

Након усвајања Дневног реда и избора чланова радних тела, чланови Удружења су верификовали пријем у чланство четири нова члана која су Удружењу приступила после 19.јуна 2021.године, а затим су разматрали  и усвојили следећа акта:

– Записник са Једанаесте Скупштине,

– Годишњи извештај о раду са финансијским извештајем за 2021. годину и

– План рада за 2022. годину.

Чланови Удружења су изнели конструктивне предлоге у вези са даљим радом Удружења и реализацијом планираних послова и пројеката.

Такође, на седнци Скупштине разговарало се о разним питањима везаним за живот Срба на подручју Ливна и Ливањског поља, начину решавања правно административних и имовинских питања, о појединачним пројектима Удружења исл.

Чланови Удружења који су, за потребе своје породице, приступили изради родослова, изнели су своје приступе том одговорном и захтевном послу, а у циљу подстицаја ливањских Срба да том задатку приступе како из породичних потреба, тако и због ширег значаја тог подухвата, имајући у виду велико страдање и расељавање са овог историјског простора.

Захваљујемо се члановима Удружења ОМЛ на одговорном приступу раду Сакупштине, како својим присуством тако и активним учешћем у раду.

Управни одбор