Приложници

Na ovoj strani možete naći imena ljudi koji su dali prilog za obnovu groblja Kusača u Radanovcima – podatke ćemo ažurirati redovno u skladu sa uplatom priloga.

Ukupno prikupljena sredstva (na dan 27.5.2018.)

VALUTA UKUPNO PRIKUPLJENO
Dinar 751,500.00 din
KM 10,328.00KM
Evro 360.00 evra
Britanska funta 20.00 GBP

Pojedinačni prilozi (na dan 27.5.2018.)

IME IZNOS
Novi Sad Gas 500,000.00 dinara
Bijeljina Gas d.o.o Bijeljina 5,876.50 KM
Blagoje (Nikodin) Bikić 11,500.00 din + 50 evra
Branislav (Sime) Bikić 200.00 KM
Dragoslav (Sime) Bikić 200.00 KM
Jovo (Nikodin) Bikić 11,500.00 din
Jovo Bikić (Glamoč) 100.00 KM
Jovo Bikić (Glamoč) 100.00 KM
Milan (Jove) Bikić 48,000.00 din
Milka Bikić 11,500.00 dinara
Miloš Bikić 200.00 KM
Petar Bikić 200.00 KM
Radenko Bikić 11,500.00 dinara + 20 evra
Radovan Bikić (Novi Dvorovi) 200.00 KM + 20 KM
Sava (Jove) Bikić 12,000.00 din
Luka Davidović 100.00 KM
Đuro Đukić 200.00 KM + 25 KM
Dragica Erceg 200.00 KM
Jovo Erceg 200.00 KM
Lazo Erceg 5,000.00 dinara
Luka Erceg 200.00 KM
Milan Erceg 100.00 KM
Milojko Erceg 10,000.00 dinara
Milovan Erceg 10,000.00 dinara + 20 КМ
Ratko Erceg 50 evra
Vojin Erceg 12,000.00 din
Vojkica M. Erceg 50 evra + 20KM
Zoran (Boje) Erceg 100.00 evra
Zoran Ivetić 12,000.00 din
Milka Kozomara 5,000.00 dinara
Vesna (Mirko) Manojlović 100.00 KM
Nikola Petrović 1,000.00 dinara
Gajo Rosić 197.00 KM
Milan (Gaje) Rosić 20 funti
Koviljko Šunjka 97.50 KM + 50 evra
Dimitrije Tomić 244.00 KM
Milorad Tomić 5,000.00 dinara
Rade Jole Tomić (Slavonski Brod) 200.00 KM
Desanka Vujanović (Zenica) 200.00 KM
Duško Vujanović 20.00 KM
Jovo Vujanović 10,000.00 dinara
Milan Vujanović 12,000.00 din
Mijo (Savo) Vujanović 10,000.00 dinara
Milojko Vujanović 11,000.00 dinara
Mirko (Mijo) Vujanović 11,500.00 dinara + 20 evra
Mirko Vujanović Gadžić 200.00 KM
Mirko Vujanović Zelić 12,000.00 din + 20 KM
Mirko L. Vujanović 12,000.00 din
Petar Vujanović 200.00 KM + 25 KM
Ljubomir Vujičić 50.00 KM
Mile Vujičić 12,000.00 din + 20 evra + 100 KM
Milojko Vujičić (Obrovac, Bačka Palanka) 50.00 KM
Obrad I Mićo Vukovljak (Prnjavor) 50.00 KM
Petar Vujičić 50.00 KM
Grupni prilog 3.8.2015.god 63.00 KM
Rajko Vujanović 200.00 KM
Vesna Manojlović 100.00 KM