План рада за 2020. год.

Већина активности Удружења ОМЛ реализује се по фазама током периода дужег од годину дана, а одређене активности имају карактер сталних активности. Из тог разлога и овај, као и претходни годишњи планови Удружења, садржи исте или сличне пројекте и активности, те је, претежно, наставак рада по пројектима дефинисаним у претходном периоду.

За организацију и спровођење одређених пројеката и задатака, Удружење именује координаторе са улогом, да се подсетимо:

 • формирања тима за реализацију задатка,
 • руковођења свим активности у оквиру задатка,
 • повременог извештавање чланова УО о начину рада, као и
 • предлагања УО неопходних промена у односу на оквире које је УО поставио својом одлуком.

Током 2020. године Удружење ће своје расположиве капацитете ангажовати на следећим пословима:

 • Оснивање подружница

Оснивање подружнице Удружење ће понудити Ливњацима и/или њиховим потомцима који данас живе на подручју градова Србије и Републике Српске, а у којима ливањски Срби покажу интерес за удруживањем око мисије и циљева Удружења ОМЛ. Уколико се покаже могућим, предузеће се и активности оснивања подружница у иностранству, у градовима са већом концентрацијом Срба са подручја Ливна.

Рок: континуирано

Координатори: Управни одбор

 • Оснивање сеоских одбора

Усвојени циљеви Удружења, као: проширење базе чланства, подизање значаја и ефикасности рада Удружења, опсежније ширење обавештења о започетим и реализованим пословима, дефинисање посебних активности везаних за одређено село Ливањског поља исл, и даље препознају Одбор села, као прихватљиву неформализовану организациону јединицу на челу са председником Одбора. Одбори ће се формирати на нивоу села чији некадашљи житељи и њихови потомци искажу интерес за таквим обликом организовања.

Рок: континуирано

Координатор: Управни одбор

 • Санација и завршетак Спомен–капеле (костурнице) у Ливну

Фаза овог обимног, вишегодишњег пројекта, планирана за 2020. годину, подразумева радове на сређивању унутрашњости, што подразумева: поставку иконе свете Великомученице Марине; поставку стаклених изложбених витрина. Завршетак радова планира се до почетка јула 2020. године. Уколико то одлучи Епархија бихаћко-петровачка, у 2020. години Спомен-капела биће освештана у оквиру активности прославе 800 година Српске православне цркве. Прослава осам векова СПЦ организује се од стране Епархије бихаћко-петровачке, а Удружење ће узети учешће у складу са позивом Епархије и могућностима Удружења.

Рок: септембар 2020.

Координатори: отац Предраг Црепуља, Милош Дамњановић и Бранко Лаганин

 • Санација цркве Успења Пресвете Богородице у Ливну

Обнова ливањске цркве, споменика културе Босне и Херцеговине, значајан је и обиман пројекат који се реализује у оквиру Епархије бихаћко-петровачке и Парохије лијевањске. Због значаја цркве за православно становништво ливањског подручија, као и самог црквеног објекта и предмета који припадају овој цркви, Удружење ОМЛ даће свој допринос учешћем у овом Пројекту, а у складу са могућностима Удружења и уз сагласност Парохије и Епархије.

Рок: континуирано

Координатор: отац Предраг Црепуља, Управни одбор Удружења

 • Обнова других цркава и сређивање гробаља
 • Обнова цркве и сређивање гробља у Голињеву

Након извршених радова на чишћењу терена, укровљавању цркве и постављању столарије, изради нове фасаде и сл, за 2020. годину планира се одржавање очишћеног гробља и црквишта, прикупљање средстава за другу фазу уређења цркве (поплочавање пода, израда плафона, израда и постављање иконостаса и часне трпезе, набавка палионице за свеће, бетонирање стаза око цркве и сл), као и даље успостављање контаката са потомцима почивших на том православном гробљу.

Рок: током 2020.године

Координатор: Милош Дамњановић и Синиша Јагодић

 • Спомен гробље на Барјаку и ограђивање православног гробља у Челебићу

У фазној реализацији овог пројекта за 2020. годину планирају се радови који нису реализовани током претходне године. Радови подразумевају израду и поставку плоче са поименичним списком страдалих и то на страни споменика окренутој ка унутрашњости гробља. Такође, наставиће се са сагледавањем могућности изградње гробљанске капеле на православном гробљу, што ће се, такође, изводити фазно. Прва фаза подразумева решавање административних питања (имовинских, пријава радова, прибављање дозвола исл), израду идејног решења, прикупљене понуде за извођење радова, као и прикупљање средстава за финансирање реализације пројекта.

Рок: током 2020.

Координатор: Одбор села Челебић

 • Ограђивање гробља у Губеру

Ограђивање православног гробља у Губеру подразумева прикупљање финансијских средстава и извршење радова.

Рок: током 2020.

Координатор: Одбор села Губер

 • Остала православна гробља на подручју Ливна

Ова активност подразумева: успостваљање контакта са житељима села, као и потомцима покојника у циљу постизања договора о условима кошења гробаља, поправци споменика, подизању или поправци ограде и сл.

Рок: континуирано

Координатори: председници сеоских одбора, о. Предраг Црепуља

 • Црква и парохијски дом у Врбици

Радови на цркви у Врбици односе се на набавку и постављање уређаја за звоно.

У намери прилагођавања парохијског дома у Врбици потребама коначишта, потребно је извршити замену дрвене ПВЦ столаријом, поставити ламинат преко постојећег пода, глетовати и окречити унутрашње зидове. Процењена вредност ових радова је око 3500 евра.

Осим наведеног, у наредном периоду потребно је уредити, односно асфалтирати путни прилаз цркви и парохијском дому у дужини од 150м. За припремне радове за асфалтирање постоји донатор, а процена трошкова асфалтирања износи 5000 евра.

Рок: континуирано

Координатори: Никола Петровић, Сава Шуњка

 • Порта и коначиште при цркви у Губину

У 2020. години планира се наставак радова на изградњи Конака у порти губинске цркве.

Рок: континуирано

Координатори: Одбор за изградњу конака

Обележавање масовних стратишта и обнова споменика

Реализација ове активности подразумева израду документа који садржи:

 • попис масовних стратишта и споменика;
 • детаљан опис обележија-споменика из ранијег периода (пре рата деведесетих);
 • тренутно стање обележија-споменика;
 • могућност приступа стратишту.

За неки од наведених садржаја у великој мери је прибављен материјал. Након израде документа приступиће се сачињавању детаљног плана и предлог начина реконструкције обележија/споменика и редослед израде, као и начин постављања путоказа.

Рок: континуирано 

Координатор: Управни одбор

 • Обнова споменика у Чапразлијама

Обнова споменика страдалим Србима села Чапразлије, чија тела су бачена у јаму Самогред, а након 25 година пренета у гробницу над којом је подигнут споменик, који је током грађанског рата 90-тих срушен, подразумева: дефинисање изгледа споменика, као и израду пројекта и израду и постављање споменика. Задатак ће бити реализован фазно. У 2020. години, приступиће се прикупљању средстава за обнову споменика и изради потребне документације.

Рок: 2020. година

Координатор: Никола Ђуран, Милош Дамњановић

 • Помен страдалим Србима Ливањског поља 1941. године

Овај задатак се састоји од више скупова активности, што подразумева:

 • Одржавање годишљих парастоса у: Ливну, Бања Луци, Београду, Новом Саду, на Барјаку, Чапразлијама и другим местима

Одржавање годишњег парастоса Србима страдалим на Огњену Марију 1941. године,  установљено је, у наведеним местима, претходних година. Удружење ОМЛ стараће се о адекватном обавештавању јавности о месту и времену одржавања помена, како би се парастоси омасовили.

Рок: јули 2020.

Координатор: о. Предраг Црепуља, о.Мирко Јамаџија и о.Жељко Ђурица

 • Посета Ливну за парастос страдалим Србима 1941. године, као и приликом других важнијих догађаја у СПЦО на подручју Ливна

Реализација овог задатка подразумева: анкетирање и израду списка потенцијалних путника, организацију превоза, израду трошковника и дефинисање цене по особи и сл.

Рок: у току 2020.

Координатор: Дијана Ковачић, Влада Маљковић

 • Изложба и други јавни наступи

Организацијом тематских трибина и јавних наступа Удружење има намеру да обележи годишњице од значаја за живот и културу српског православног становништва са подручија Ливна, као и промоцију књига са тематиком из живота Срба Ливањског поља.

 • Организација изложбе “Срби Ливањског поља – трајање кроз векове”

У 2020. години Удружење ће наставити са приказивањем изложбе у више градова Србије и земаља региона.

 • Израда монографије о Ливну
 • Дружење Срба Ливањског поља

Повремено виђање и дружење позитивно утиче на одржавање присних и чврстих веза некадашњих комшија и пријатеља из детињства и старог краја. Те везе могу допринети и проширењу чланства, подизању степена ефикасности рада и извршења планираних задатака на нивоу који ће задовољити очекивања чланова Удружења. Организацијом сусрета Срба Ливањског поља Удружење ће у 2020. години настојати да подсети учеснике на родни крај и бивше комшије.

Рок: током 2020. године

Координатор: Никола Петровић, Драган Гаћиновић, проф.др Бранко Докић

 • Формирање база података и архива Удружења

Ова активност је континуираног карактера, а у поступку њене реализације је неопходно успоставити контакте са појединцима, али и институцијама (архиви, музеји, институти исл.) Србије и Српске, у циљу сагледавања грађе коју те институције поседују, као и прибављања стучних савета о дефинисању грађе, начину њеног прикупљања, архивирања исл. Такође, пожељно је хармонизовати деловење Удружења са другим удружењима грађана са подручија од Ливна до Грахова која имају у плану (или су реализовала) сличне активности. Ова активност реализоваће се израдом више различитих база подтака, као:

 • расељених Ливњака и потомака

Израда ове базе података је у тестној фази и проналажењу решења за поставку сервера и задужење особа за унос и ажурирање података. База ће се пунити јединственом формом образаца доступног јавности ради попуњавања, који је део електронске апликације.

Рок: континуирано

Координатор: Управни одбор  

 • страдалих ливњских Срба у ратовима у 20. веку (по категоријама: војници, цивили, заробљеници…)

Рок: континуирано

Координатор: Александар Радета

 • логора, јама и других стратишта

Рок: континуирано

Координатор: Александар Радета

 • етнографке и етнолошке баштине

Ова база подразумева сакупљање предмета и рукотворина и или њихових фотографија, опис начина употребе и израде, као и записивање књижевног народног стваралаштва, опис музичких инструмената и снимак музичког стваралаштва исл.

Рок: континуирано

Координатори: о.Предраг Црепуља, о.Жељко Ђурица и Јасна Вујчић

 • архив Удружења

Формирање архива Удружења је дугорочан посао, који се започиње прикупљањем оригиналних, скенираних или копираних докумената, записа, фотографија и сл. историјског и демографског карактера везаних за живот Срба са подручија од Ливна до Грахова.  У оквиру ових послова извршиће се и скенирање и фотокопирање црквених матичних књига.

Рок: континуирано

Координатори: Управни одбор

 • Божићно и васкршње даривање

Реализација овог задатка обухвата прибављање информација неопходних за утврђивање ажурних података о броју деце старости до 20 година, као и самохраних старачких домаћинстава којима ће Удружење упутити пакете поводом божићних и ускршњих празника.

У 2020. години, у оквиру ове активности, планира се помоћ Удружења ОМЛ у финансирању посета деце местима у Србији и Републици Српској.

Рок: 2020.

Координатор: Ана Кришто и Управни одбор Удружења

 • Школа основа српског писма и језика

Удружење ОМЛ, у договору са Парохијом лијевањском и професорком српског језика и књижевности, Аном Кришто, која је израдила програм и почела са одржавањем часова, дефинисаће потрбе ове школе током 2020. године и настојати да изађе у сусрет у складу са могућностима.

Такође, Удружење ће помоћи оснивање и рад КУД “Јован Сундечић” у Ливну, уколико се створе потребни предуслови.

Рок: током 2020.

Координатор: Управни одбор Удружења и о.Предраг Црепуља и Ана Кришто

 • Евидентирање имовине у власништву Православне црквене општине Лијевно у Ливну (парохије у Ливањском пољу)

Овај задатак се преноси у потпуности из планова од 2015. године. Удружење ће дефинисати пројекат Пописа имовине парохија: Лијевно, Врбица, Губин и Црни Луг – према историји власништва парцеле (почетно стање на дан 1.12.1914; евиденција конфисковане имовине; премеравање и укињижба имовине парохија). Пројекат подразумева предрачун трошкова и дефинисање институција и појединаца, стручних сарадника на пројекту.

Рок: континуирано

Координатор: Управни одбор

 • Информисање и административно правна помоћ за питања повратка и регулисања имовинско правних односа

За пружање помоћи у погледу административно-правних ствари, регулисања имовинских питања исл, Удружење не располаже стручним и другим ресурсима. Ипак, имајући у виду да су питања од значаја за расељену популацију везана за акта која доносе државни органи, те да се информисање јавности одвија јавном објавом и конкурсима на званичним интернет страницама тих органа, Удружење ће путем своје интернет странице обавештавати чланство уз одређена формална тумачења.

Рок: континуирано

Координатор: Управни одбор

 • Контакти са локалним и државним органима и институцијама и Српском православном црквом

За побољшање услова живота и остварење других захтева од значаја за повратак расељених Срба, континуирани задатак Удружења је успостваљање контаката са органима локалне самоуправе општине Ливно, као и институцијама Републике Српске и Федерације БиХ, а у смислу регулисања питања од значаја за живот у селима насељеним претежно српским становништвом. Питања од заједничког интереса разматраће се у контакту и сарадњи између Удружења, СПЦО Лијевно и Епархије БП.

Рок: континуирано

Координатор: Управни одбор

О фазама реализације појединих задатака, као и њиховом коначном завршетку, Управни одбор ће обавештавати чланство и јавност периодичним извештајима и фотографијама путем интернет странице Удружења и електронском поштом, као и Годишњом извештајем на Скупштини. На исти начин, чланство и јавност ће бити обавештавани о приложницима и прилозимаа појединачне активности.