План рада за 2021. год.

Без обзира што је почетак 2021. године, као и готово цела претходна година, обележен ванредним околностима и посебним мерама државних орагана у погледу заштите здравља, сматрамо да Удружење не треба да одступи од својих редовних планских активности, имајући у виду да се већина тих активности реализује по фазама током периода дужег од годину дана, а неке имају карактер сталних активности. Реализација планираних активности одвијаће се у скаду са реалним околностима.

Током 2021. године Удружење ће своје расположиве капацитете ангажовати на следећим пословима:

 • Оснивање подружница

Уколико се покаже могућим, предузеће се и активности оснивања подружница у Србији, Републици Српској и у иностранству, а у градовима на чијем подручју живи већи број ливањских Срба.

Рок: континуирано

Координатори: Управни одбор

 • Оснивање сеоских одбора

Одбори ће се формирати на нивоу села чији некадашљи житељи и њихови потомци искажу интерес за таквим обликом организовања, а нарочито при реализацији послова везаних за одређено село и његове житеље.

Рок: континуирано

Координатор: Управни одбор

 • Санација и завршетак Спомен–капеле (костурнице) у Ливну

Фаза овог обимног, вишегодишњег пројекта, планирана за 2021. годину, подразумева радове на сређивању унутрашњости, што подразумева: отклањање влаге, поставку иконе свете Великомученице Марине; поставку стаклених изложбених витрина.

Рок: 2021.година

Координатори: отац Предраг Црепуља, Милош Дамњановић и Бранко Лаганин

 • Санација цркве Успења Пресвете Богородице у Ливну

Обнова ливањске цркве реализује руковиђењем Епархије бихаћко-петровачке и Парохије лијевањске. Због значаја обнове цркве Удружење ОМЛ даје свој допринос у складу са могућностима и уз сагласност Парохије и Епархије. За 2021.годину планира се израда нових делова мобилијара.

Рок: континуирано

Координатор: отац Предраг Црепуља, Управни одбор Удружења

 • Обнова других цркава и сређивање гробаља
 • Обнова цркве и сређивање гробља у Голињеву

За 2021. годину планира се одржавање очишћеног гробља и црквишта, прикупљање средстава за другу фазу уређења цркве (поплочавање пода, израда плафона, израда и постављање иконостаса и часне трпезе, набавка палионице за свеће, бетонирање стаза око цркве и сл), као и даље успостављање контаката са потомцима почивших на том православном гробљу.

Рок: 2021.година

Координатор: Милош Дамњановић и Синиша Јагодић

 • Спомен гробље на Барјаку и ограђивање православног гробља у Челебићу

У фазној реализацији овог пројекта за 2021. годину планирају се радови који подразумевају израду и поставку плоче са поименичним списком страдалих и то на страни споменика окренутој ка унутрашњости гробља. Такође, наставиће се са сагледавањем могућности изградње гробљанске капеле на православном гробљу, што ће се, такође, изводити фазно.

Обзиром на чињеницу да је у јануару 2021.године дошло до скрнављења споменика на Барјаку (црним спрејом покривена имена страдалих, са исцртаним усташким симболима) од стране, за сада, непознатог починиоца, уколико надлежне власти општине Ливно, кантона 10 или Федерације БиХ не покажу намеру организовања и плаћања чишћења споменика, том послу ће нужно приступити Удружење.

Рок: током 2021.

Координатор: Одбор села Челебић

 • Ограђивање гробља у Губеру

Прва фаза ограђивања православног гробља у Губеру је завршена, а у 2021.години се планира прикупљање средстава за постављање окапника дуж целе ограде.

Рок: током 2021.

Координатор: Одбор села Губер

 • Остала православна гробља на подручју Ливна

Ова активност подразумева: успостваљање контакта са житељима села, као и потомцима покојника у циљу постизања договора о условима кошења гробаља, поправци споменика, подизању или поправци ограде и сл.

Рок: континуирано

Координатори: председници сеоских одбора, о. Предраг Црепуља

 • Црква и парохијски дом у Врбици

Радови на цркви у Врбици односе се на набавку и постављање уређаја за звоно.

У намери прилагођавања парохијског дома у Врбици потребама коначишта, потребно је извршити замену дрвене ПВЦ столаријом, поставити ламинат преко постојећег пода, глетовати и окречити унутрашње зидове. Процењена вредност ових радова је око 3500 евра.

Осим наведеног, у наредном периоду потребно је уредити, односно асфалтирати путни прилаз цркви и парохијском дому у дужини од 150м. За припремне радове за асфалтирање постоји донатор за 50% вредности радова, који укупно износе 3500 евра.

Рок: континуирано

Координатори: Никола Петровић, Сава Шуњка

Обележавање масовних стратишта и обнова споменика

Реализација ове активности подразумева израду документа који садржи:

 • попис масовних стратишта и споменика;
 • детаљан опис обележија-споменика из ранијег периода (пре рата деведесетих);
 • тренутно стање обележија-споменика;
 • могућност приступа стратишту.

За неки од наведених садржаја у великој мери је прибављен материјал. Након израде документа приступиће се сачињавању детаљног плана и предлог начина реконструкције обележија/споменика и редослед израде, као и начин постављања путоказа.

Рок: континуирано 

Координатор: Управни одбор

 • Обнова споменика у Чапразлијама

Обнова споменика страдалим Србима села Чапразлије, чија тела су бачена у јаму Самогред, а након 25 година пренета у гробницу над којом је подигнут споменик, који је током грађанског рата 90-тих срушен, подразумева: дефинисање изгледа споменика, као и израду пројекта и израду и постављање споменика. Задатак ће бити реализован фазно. У 2021. години, приступиће се прикупљању средстава за обнову споменика и изради потребне документације.

Рок: 2021. година

Координатор: Никола Ђуран, Милош Дамњановић

 • Помен страдалим Србима Ливањског поља 1941. године

Овај задатак се састоји од више скупова активности, што подразумева:

 • Одржавање годишљих парастоса у: Ливну, Бања Луци, Београду, Новом Саду, на Барјаку, Чапразлијама и другим местима

Одржавање годишњег парастоса Србима страдалим на Огњену Марију 1941. године,  установљено је, у наведеним местима, претходних година. Удружење ОМЛ стараће се о адекватном обавештавању јавности о месту и времену одржавања помена, како би се парастоси омасовили.

Рок: јули 2021.

Координатор: о. Предраг Црепуља, о.Мирко Јамаџија и о.Жељко Ђурица  

 • Посета Ливну за парастос страдалим Србима 1941. године, као и приликом других важнијих догађаја у СПЦО на подручју Ливна

Реализација овог задатка подразумева: анкетирање и израду списка потенцијалних путника, организацију превоза, израду трошковника и дефинисање цене по особи и сл. Уколико околности дозволе, приступиће се организацији посете Ливну за Огњену Марију, имајући у виду да се ове године навршава 80 година од масовног покоља Срба са подручја Ливна.

Рок: у току 2021.

Координатор: Дијана Ковачић, Влада Маљковић

 • Изложба и други јавни наступи

Организацијом тематских трибина и јавних наступа Удружење има намеру да обележи годишњице од значаја за живот и културу српског православног становништва са подручија Ливна, као и промоцију књига са тематиком из живота Срба Ливањског поља.

 • Организација изложбе “Срби Ливањског поља – трајање кроз векове”

У 2021. години Удружење ће наставити са приказивањем изложбе у више градова Србије и земаља региона.

 • Израда монографије о Ливну
 • Формирање база података и архива Удружења

Ова активност је континуираног карактера, а у поступку њене реализације је неопходно успоставити контакте са појединцима, али и институцијама (архиви, музеји, институти исл.) Србије и Српске, у циљу сагледавања грађе коју те институције поседују, као и прибављања стучних савета о дефинисању грађе, начину њеног прикупљања, архивирања исл. Такође, пожељно је хармонизовати деловење Удружења са другим удружењима грађана са подручија од Ливна до Грахова која имају у плану (или су реализовала) сличне активности. Ова активност реализоваће се израдом више различитих база подтака, као:

 • расељених Ливњака и потомака

Израда ове базе података је у тестној фази и проналажењу решења за поставку сервера и задужење особа за унос и ажурирање података. База ће се пунити јединственом формом образаца доступног јавности ради попуњавања, који је део електронске апликације.

Рок: континуирано

Координатор: Управни одбор 

 • страдалих ливњских Срба у ратовима у 20. веку (по категоријама: војници, цивили, заробљеници…)

Рок: континуирано

Координатор: Александар Радета

 • логора, јама и других стратишта

Рок: континуирано

Координатор: Александар Радета

 • етнографке и етнолошке баштине

Ова база подразумева сакупљање предмета и рукотворина и или њихових фотографија, опис начина употребе и израде, као и записивање књижевног народног стваралаштва, опис музичких инструмената и снимак музичког стваралаштва исл.

Рок: континуирано

Координатори: о.Предраг Црепуља, о.Жељко Ђурица и Јасна Вујчић

 • архив Удружења

Формирање архива Удружења је дугорочан посао, који се започиње прикупљањем оригиналних, скенираних или копираних докумената, записа, фотографија и сл. историјског и демографског карактера везаних за живот Срба са подручија од Ливна до Грахова.  У оквиру ових послова извршиће се и скенирање и фотокопирање црквених матичних књига.

Рок: континуирано

Координатори: Управни одбор

 • Божићно и васкршње даривање

Реализација овог задатка обухвата прибављање информација неопходних за утврђивање ажурних података о броју деце старости до 20 година, као и самохраних старачких домаћинстава којима ће Удружење упутити пакете поводом божићних и ускршњих празника.

Рок: 2021.

Координатор: Ана Кришто и Управни одбор Удружења

 • Школа основа српског писма и језика

Удружење ОМЛ, у договору са Парохијом лијевањском и професорком српског језика и књижевности, Аном Кришто, која је израдила програм и почела са одржавањем часова, дефинисаће потрбе ове школе током 2021. године и настојати да изађе у сусрет у складу са могућностима.

Такође, Удружење ће помоћи оснивање и рад КУД “Јован Сундечић” у Ливну, уколико се створе потребни предуслови.

Рок: током 2021.

Координатор: Управни одбор Удружења и о.Предраг Црепуља и Ана Кришто

 • Евидентирање имовине у власништву Православне црквене општине Лијевно у Ливну (парохије у Ливањском пољу)

Овај задатак се преноси у потпуности из планова од 2015. године. Удружење ће дефинисати пројекат Пописа имовине парохија: Лијевно, Врбица, Губин и Црни Луг – према историји власништва парцеле (почетно стање на дан 1.12.1914; евиденција конфисковане имовине; премеравање и укињижба имовине парохија). Пројекат подразумева предрачун трошкова и дефинисање институција и појединаца, стручних сарадника на пројекту.

Рок: континуирано

Координатор: Управни одбор

 • Информисање и административно правна помоћ за питања повратка и регулисања имовинско правних односа

За пружање помоћи у погледу административно-правних ствари, регулисања имовинских питања исл, Удружење не располаже стручним и другим ресурсима. Ипак, имајући у виду да су питања од значаја за расељену популацију везана за акта која доносе државни органи, те да се информисање јавности одвија јавном објавом и конкурсима на званичним интернет страницама тих органа, Удружење ће путем своје интернет странице обавештавати чланство уз одређена формална тумачења.

Рок: континуирано

Координатор: Управни одбор

 • Контакти са локалним и државним органима и институцијама и Српском православном црквом

За побољшање услова живота и остварење других захтева од значаја за повратак расељених Срба, континуирани задатак Удружења је успостваљање контаката са органима локалне самоуправе општине Ливно, као и институцијама Републике Српске и Федерације БиХ, а у смислу регулисања питања од значаја за живот у селима насељеним претежно српским становништвом. Питања од заједничког интереса разматраће се у контакту и сарадњи између Удружења, СПЦО Лијевно и Епархије БП.

Рок: континуирано

Координатор: Управни одбор

О фазама реализације појединих задатака, као и њиховом коначном завршетку, Управни одбор ће обавештавати чланство и јавност периодичним извештајима и фотографијама путем интернет странице Удружења и електронском поштом, као и Годишњом извештајем на Скупштини. На исти начин, чланство и јавност ће бити обавештавани о приложницима и прилозимаа појединачне активности. 

            УПРАВНИ ОДБОР

              УДРУЖЕЊА ОГЊЕНА МАРИЈА ЛИВАЊСКА

Гордана Достанић,

 Председник Управног одбора, ср