План рада за 2016. год.

За већину активности, које је Удружење ОМЛ започело предвиђена је фазна реализација током периода дужег од годину дана, док одређене активности дефинисане актима Удружења имају карактер сталних активности. Из тог разлога План рада за 2016. годину претежно садржи наставак рада на пословима и пројектима дефинисаним и започетим у претходном периоду.

За релазацију појединих задатака, Удружење и даље задржава поступак именовања кооринатора, са улогом на:

 • формирању тима за реализацију задатка,
 • руковођењу свим активности у оквиру задатка,
 • повременом извештавању чланова УО о начину рада, као и
 • предлагању УО неопходних промена у односу на оквире које је УО поставио својом одлуком.

Управни одбор може извршити замену/промену именованог координатора. Подружнице, што се нарочито односи на Подружницу Бања Лука, могу реализацију планом постављених активности вршити именовањем кооринатора Подружнице, који ће на реализацији послова деловати у сагласности са координатором именованим од стране Скупштине Удружења.

Током 2016. године Удружење ће своје раположиве капацитете ангажовати на следећим пословима:

 

 • Оснивање подружница

Оснивање подружнице Удружење ће понудити Ливњацима и/или њиховим потомцима који данас живе на подручију градова Приједор, Бијељина, Суботица исл. Наиме, активирање Ливњака са подручија Приједора планира се под окриљем подружнице Бања Лука, док би за подручија Бијељине и Суботице биле основане посебне подружнице.

Рок: до краја 2016. године

Координатор: Дијана Ковачић

 

 • Оснивање сеоских одбора

Усвојени циљеви Удружења, као: проширење базе чланства, подизање значаја и ефикасности рада Удружења, опсежније ширење обавештења о започетим и реализованим пословима, дефинисање посебних активности везаних за одређено село Ливањског поља исл, и даље препознају као прихватљиву неформализовану организациону јединицу Удружење на нивоу села, Одбор села, на челу са председником.

Нарочито ће се обратити пажња на оснивање одбора села: Губер, Чапразлије и Врбица имајући у виду потребу почетка радова на:

 • сређивању православног гробља у Губеру,
 • реконструкције споменика у Чапразлијама и
 • уређењу парохијског дома у Врбици за потребе коначишта.

Рок: континуирано

Координатори: Управни одбор

 

 • Санација и завршетак Спомен–капеле (костурнице) у Ливну

Реализација овог задатка је фазна. Трећа фаза, планирана за 2016. годину, подразумева радове на унутрашњости спомен-капеле, што укључује: осликавање зидова (фреско осликавање куполе и историјско-докумнтациона поставка), постављање полиелеја, кречење. Такође, неопходно је сагледати стање рамова прозора и извршити њихову евентуалну замену, а потом извршити неопходне поправке на фасади спомен-капеле.

Уколико финансијска средства буду пристизала у довољној мери за завршетак планираних радова, 30. јула 2016. године планира се освећење Спомен-капеле уз парастос жртвама.

Имајући у виду обимност послова, као и велику вредност радова, нарочито у фреско осликавању куполе, могуће је да се фреско осликавање одложи за наредну, четврту фазу.

У оквиру послова извршења овог задатака биће израђен детаљан план радова са предрачуном.

Посебна пажња ове године биће посвећена освећењу Спомен-костурнице и парастосу жртвама у Ливну, обзиром на навршавање тужних годишњица: 75 година од страдања под усташком руком и 25 година од ексхумације и сахране моштију ливањских Срба у тада започетој Спомен-капели.

Рок: јули 2016.

Координатор: Бранко Лаганин, отац Жељко Ђурица и Милош Дамњановић

 • Уређење фасаде и други радови на цркви Успења Пресвете Богородице у Ливну

Обнова ливањске цркве, споменика културе Босне и Херцеговине, значајан је и обиман пројекат који се реализује у оквиру Епархије бихаћко-петровачке и Парохије лијевањске. Ипак, имајући у виду значај цркве за православно становништво ливањског подручија, као и самох црквеног објеката и предмета који припадају овој цркви, Удружење Огњена Марија Ливањска може дати свој допринос учешћем у овом Пројекту, како ангажовањем на дефинисању приступа решавања појединих делова Пројекта, тако и у одређеном финансијском смислу.

У обнови ливањске цркве приоритет треба дати радовима који је нужно извести ради постизања оптималних предуслова за повратак рестаурираних икона ове цркве из Музеја Републике Српске где се данас налазе. За дефининасиње тих предуслова Удружење ће ступити у контакт са стручњацима поменутог Музеја, а потом и потенцијалним извођачима радова.

 

 • Обнова цркве и сређивање гробља у Голињеву

Након извршених радова на чишћењу терена и изради грађевинског пројекта изградње цркве на темељима некадашње, за 2016. годину годину планира се одржавање очишћеног гробља и црквишта, прикупљање средстава за изградњу цркве, као и даље успостављање контакта са потомцима почивших на православном гробљу у Голињеву ради сређивања гробља и финансирања радова.

Рок: током 2016.године

Координатор: Милош Дамњановић и Синиша Јагодић

 

 • Санација Спомен гробља на Барјаку-Челебић

У реализацији треће фазе радова током 2016. године и даље ће се ангажовати чланови одбора Челебић. Радови подразумевају израду списка-именика свих страдалих у школи у Челебићу и јами Бикуши, који ће бити постављен на страни споменика окренутој ка унутрашњости гробља.

Што се тиче споменика страдалим Челебићанима у рату 90-тих година 20.века, који је постваљен уз споменик на Барјаку, неопходно је постићи договор на нивоу Скупштине Удружења о његовој дефинитивној локацији.

Рок: август 2016.

Координатор: Одбор Челебић

 

 • Православна гробаља у насељима општине Ливно

Ова активност подразумева: успостваљање контакта са житељима села, као и потомцима покојника у циљу постизања договора о условима кошења гробаља, поправци споменика, подизању или поправци ограде и сл.

У 2016. години посебна пажња ће се посветити сређивању православног гробља у Прилуци. Успоставиће се контакти са потомцима и приступити крчењу корова на зараслом гробљу.

Рок: континуирано

Координатори: председници сеоских одбора, отац Жељко Ђурица

 

 • Обележевање масовних стратишта и обнова споменика

Реализација ове активности подразумева израду документа који садржи:

 • попис масовних стратишта и споменика;
 • детаљан опис обележија-споменика из ранијег периода (пре рата деведесетих);
 • тренутно стање обележија-споменика;
 • могућност приступа стратишту.

Након тога израдиће се детаљан план и предлог начина реконструкције обележија/споменика и редослед израде, као и начин постављања путоказа.

Рок: континуирано до 2016. године.

Координатор: Управни одбор

 

 • Обнова споменика у Чапразлијама

Обнова споменика страдалим Србима села Чапразлије, чија тела су бачена у јаму Самогред. Споменик је подигнут након Другог светског рата, на месту на коме су сахрањене ексхумиране мошти страдалника из јаме Самогред, али је током грађанског рата 90-тих је срушен.

За реализацију овог задатка потребно је установити тачан изглед споменика, као и пројекат његове обнове.

Задатак ће бити реализован фазно. У 2016. години, током прве фазе биће искрчено и адекватним знаком обележено место некадашњег споменика са остацима тог споменика.

Рок: 2016. година

Координатор: Милош Дамњановић

 

 • Помен страдалим Србима Ливањског поља 1941. године

Овај задатак се састоји од више скупова активности, што подразумева:

 • Одржавање годишљих парастоса у: Ливну, Бања Луци, Београду, Новом Саду и на Барјаку

Одржавање годишњег парастоса Србима страдалим на Огњену Марију 1941. године, установљено је, у наведеним местима, претходних година. Удружење ОМЛ стараће се о адекватном обавештању јавности о месту и времену одржавања помена, како би се парастоси омасовили.

Рок: јули 2016.

Координатор: Управни одбор

 • Посета Ливну и присуство прастосу страдалим Србима 1941. године

Реализација овог задатка подразумева: анкетирање и израду списка потенцијалних путника, организацију превоза, израду трошковника и дефинисање цене по особи исл.

Рок: 29. јули 2016.

Координатор: Дијана Ковачић

 

 • Трибине и јавни наступи

Организацијом тематских трибина и јавних наступа Удружење има намеру да обележи годишњице од значаја за живот и културу српског православног становништва са подручија Ливна, као и промоцију књига са тематиком из живота Срба Ливањског поља.

 • Организација изложбе “Срби Ливњског поља – трајање кроз векове”

За реализацију овог задатка неопходно је прикупљање и припрема изложбеног материјала који ће обухватити слике живота Срба на ливањском подручију, као и одабир стручних особа историјског и етнографског профила.

Изложба ће имати посебне целине: демографија и миграције; страдање у 20. веку; културна и верска баштина.

Рок: април 2016. године

Координатор: Гордана Достанић

  

 • Дружење Срба Ливањског поља

Повремено виђање и дружење позитивно утиче на одржавање присних и чврстих веза некадашњих комшија и пријатеља из детињства и старог краја. Те везе могу допринети и проширењу чланства, подизању степена ефикасности рада и извршења планираних задатака на нивоу који ће задовољити очекивања чланова Удружења.

Организацијом сусрета Срба Ливањског поља Удружење ће у 2016. години настојати да подсети учеснике на родни крај и бивше комшије.

Рок: током 2016. године

Координатор: Дијана Ковачић, Драган Гаћиновић

 

 • Формирање база података и архива Удружења

Ова активност је континуираног карактера, а у поступку њене реализације је неопходно успоставити контакте са појединцима, али и институцијама (архиви, музеји, институти исл.) Србије и Српске, у циљу сагледавања грађе коју те институције поседују, као и прибављања стучних савета о дефинисању грађе, начину њеног прикупљања, архивирања исл. Такође, пожељно је хармонизовати деловење Удружења са другим удружењима грађана са подручија од Ливна до Грахова која имају у плану (или су реализовала) сличне активности.

Ова активност реализаоваће се израдом више различитих база подтака, као:

 • расељених Ливњака и потомака

Израда ове базе података је при крају, обзиром да се апликација налази у фази тестирања. База ће се пунити јединственом формом образаца доступног јавности ради попуњавања, који је део електронске апликације.

Рок: континуирано

Координатори: Сава Шуњка и Оливера Радета

 • страдалих ливњских Срба у ратовима у 20. веку (по категоријама: војници, цивили, заробљеници…)

Рок: континуирано

Координатор: Александар Радета

 • логора, јама и других стратишта

Рок: континуирано

Координатор: Ранко Радета

 • етнографке и етнолошке баштине

Ова база подразумева сакупљање предмета и рукотворина и или њихових фотографија, опис начина употребе и израде, као и записивање књижевног народног стваралаштва, опис музичких инструмената и снимак музичког стваралаштва исл.

Рок: континуирано

Координатори: отац Жељко Ђурица и Јасна Вујчић

 • архив Удружења

Формирање архива Удружења је дугорочан посао, који се започиње прикупљањем оригиналних, скенираних или копираних докумената, записа, фотографија и сл. историјског и демографског карактера везаних за живот Срба са подручија од Ливна до Грахова.

Рок: континуирано

Координатори: Синиша Јагодић и Јасна Вујчић

 

 • Божићно и васкршње даривање

Реализација овог задатка обухвата прибављање информација неопходних за утврђивање ажурних података о броју деце старости до 18 година, као и самохраних старачких домаћинстава којима ће Удружење упутити пакете поводом божићних и ускршњих празника.

За даривање деце поводом Васкрса 2016. године, Удружење ће сагледати могућност организовања још једне екскурзије.

Координатор: Управни одбор Удружења

Рок: април/мај и децембар 2016.

 

 • Школа основа српског писма и језика

Удружење и Паројиха лијевањска организоваће током ове године Школу основа српског писма и језика за заитересоване полазнике, а пре свега децу школског узраста која похађају часове веронауке за православне, са подручија Ливна и купрешких села Равно и Малован. Програм обуке састојаће се из два дела: учење азбуке (штампана и писана слова) и учење граматике и одвијаће се у два циклуса, при чему први циклус обухвата период од фебруара до јуна, а други период од септембра до децембра 2016. године. Наставу, ће водити о.Жељко Ђурица.

Координатор: Управни одбор Удружења и о.Жељко Ђурица

Рок: током 2016.

 

 • Евидентирање имовине у власништву Православне црквене општине Лијевно у Ливну (парохије у Ливањском пољу)

Овај задатак се преноси у потпуности из Плана за 2015. годину. Удружење ће дефинисати пројекат Пописа имовине парохија: Лијевно, Врбица, Губин и Црни Луг – према историји власништва парцеле (почетно стање на дан 1.12.1914; евиденција конфисковане имовине; премеравање и укињижба имовине парохија). Пројекат подразумева предрачун трошкова и дефинисање институција и појединаца, стручних сарадника на пројекту.

Рок: крај 2016. године

Координатор: Управни одбор

 

 • Информисање и административно правна помоћ за питања повратка и регулисања имовинско правних односа

За пружање помоћи члановима у погледу административно правне помоћи, регулисања имовинско правних односа исл, Удружење не располаже стручним и другим ресурсима. Ипак, имајући у виду да су питања од значаја за расељену популацију везана за акта која доносе државни органи, те да се информисање јавности одвија јавном објавом на званичним интернет страницама тих органа, као и да се регулисање одређених имовинских питања спроводи јавним конкурсима, Удружење ће преко своје интернет странице обавестити чланство и пружити формална тумачења начина пријављивања, попуњавања образаца и сл.

Такође, за прибављање правних писмена, Удружење ће настојати да обезбеди лице које ће бити на услузи расељеним лицима за обављање ових и других административних послова.

Рок: континуирано

Координатор: Управни одбор

 

 • Контакти са локалним и државним органима и институцијама и Српском православном црквом

За побољшање услова живота и остварење других захтева од значаја за повратак расељених Срба, континуирани задатак Удружења је успостваљање контаката са органима локалне самоуправе општине Ливно, као и институцијама Републике Српске и Федерације БиХ, а у смислу поправке или изградње инфраструктурних објеката и других питања од значаја за живот у ливањским селима насељеним претежно српским становништвом.

Питања од заједничког интереса за рад Удружења и живот ливањских Срба и њихово квалитетно решавање од користи за целу српску ливањску заједницу, укључујући и расељене, постављаће се и решавати у сталном контакту, сарадњи и редовном међусобном обавештавању између Удружења и Црквене општине Лијевно, као и Епархије бихаћко-петровачке.

Рок: континуирано

Координатор: Управни одбор

 

О фазама реализације појединих задатака, као и њиховом коначном завршетку, Управни одбор ће обавештавати чланство и јавност периодичним извештајима и фотографијама путем интернет странице Удружења и електронском поштом, као и детаљним извештајем са финансијским стањем на Скупштини Удружења. На исти начин, чланство и јавност ће редовно бити обавештавани о приложницима и прилозима прикупљеним за појединачне активности.

 

УПРАВНИ ОДБОР

          УДРУЖЕЊА ОГЊЕНА МАРИЈА ЛИВАЊСКА

Гордана Достанић,

Председник Управног одбора, ср