План рада за 2017. год.

За већину активности, које је Удружење ОМЛ започело предвиђена је фазна реализација током периода дужег од годину дана, док одређене активности дефинисане актима Удружења имају карактер сталних активности. Из тог разлога План рада за 2017. годину претежно садржи наставак рада на пословима и пројектима дефинисаним и започетим у претходном периоду.

За релазацију појединих задатака, Удружење и даље задржава поступак именовања кооринатора, са улогом на:

 • формирању тима за реализацију задатка,
 • руковођењу свим активности у оквиру задатка,
 • повременом извештавању чланова УО о начину рада, као и
 • предлагању УО неопходних промена у односу на оквире које је УО поставио својом одлуком.

Управни одбор може извршити замену/промену именованог координатора. Подружнице, што се нарочито односи на Подружницу Бања Лука, могу реализацију планом постављених активности вршити именовањем кооринатора Подружнице, који ће на реализацији послова деловати у сагласности са координатором именованим од стране Скупштине Удружења.

Током 2017. године Удружење ће своје раположиве капацитете ангажовати на следећим пословима:

 

 • Оснивање подружница

Оснивање подружнице Удружење ће понудити Ливњацима и/или њиховим потомцима који данас живе на подручију градова Приједор, Бијељина, Суботица исл. Наиме, активирање Ливњака са подручија Приједора планира се под окриљем подружнице Бања Лука, док би за подручија Бијељине и Суботице биле основане посебне подружнице.

Рок: до краја 2017. године

Координатори: отац Жељко Ђурица и Никола Петровић

 

 • Оснивање сеоских одбора

Усвојени циљеви Удружења, као: проширење базе чланства, подизање значаја и ефикасности рада Удружења, опсежније ширење обавештења о започетим и реализованим пословима, дефинисање посебних активности везаних за одређено село Ливањског поља исл, и даље препознају као прихватљиву неформализовану организациону јединицу Удружење на нивоу села, Одбор села, на челу са председником.

Нарочито ће се обратити пажња на оснивање одбора села: Чапразлије и Врбица имајући у виду потребу почетка радова на:

 • реконструкцији споменика у Чапразлијама и
 • уређењу парохијског дома у Врбици за потребе коначишта.

Рок: континуирано

Координатори: Управни одбор

 

 • Санација и завршетак Спомен–капеле (костурнице) у Ливну

Реализација овог задатка је фазна. Фаза планирана за 2017. годину, подразумева радове на унутрашњости спомен-капеле, што укључује: осликавање зидова (фреско осликавање куполе и историјско-докумнтациона поставка), постављање полиелеја, кречење.

Завршетак радова планира се до 30. јула 2017. године када би се одржало освећење Спомен-капеле уз парастос жртвама.

Рок: јули 2017.

Координатор: парох лијевањски, Милош Дамњановић и Бранко Лаганин

 

 • Обнова фасаде и други радови на цркви Успења Пресвете Богородице у Ливну

Обнова ливањске цркве, споменика културе Босне и Херцеговине, значајан је и обиман пројекат који се реализује у оквиру Епархије бихаћко-петровачке и Парохије лијевањске. Ипак, имајући у виду значај цркве за православно становништво ливањског подручија, као и самог црквеног објекта и предмета који припадају овој цркви, Удружење Огњена Марија Ливањска може дати свој допринос учешћем у овом Пројекту, како ангажовањем на дефинисању приступа решавања појединих делова Пројекта, тако и у одређеном финансијском смислу.

У обнови ливањске цркве приоритет треба дати радовима које је нужно извести ради постизања оптималних предуслова за повратак рестаурираних икона ове цркве из Музеја Републике Српске где се данас налазе. За дефининасиње тих предуслова Удружење ће одржавати контакт са стручњацима Музеја, а потом и потенцијалним извођачима радова.

 

 • Уређење парохијског дома и порте цркве Успења Пресвете Богородице у Ливну

У Ливну су српске институције и грађевине наслоњене једне на друге у сваком смислу, па и просторно. Уз ливањску цркву налазила се некадашња српска школа, као и зграда Културног и пјевачког друштва “Јован Сундечић”. Школа и зграда Сундечића нису у власништву Срба, односно српске цркве, од које су, као и друга цквена имовина, одузети конфискацијом извршеном након Другог светског рата.

Цркви Успења Пресвете Богородице, припада порта са Спомен-костурницом и парохијским домом.

Уређење овог, назовимо га српског простора у Ливну, је обавеза ливањских Срба. Уређење Спомен-капеле је у току, у 2017. години наставиће се и са радовима уређења цркве и враћања икона, али зидана ограда око порте и парохијски дом су у врло лошем стању, што нам не служи на понос имајући у виду да је то једино место на коме Срби могу да се окупе ради молитве, сећања на жртве и погроме, духовног разговора са парохом… Уколико би желели да у Ливну одрже изложбу, трибину о положају Срба, да напаве музејску поставку о својим коренима и прошлим временима… то може бити само у окриљу цркве. Парох лијевањски “држи” четири парохије и духовно обједињује целу православну заједницу готово од Купреса до Грахова. Његов лични и живот његове породице одвија се у стану у парохијском дому, чиме цела породица служи цркви и одржавању порте и грађевина.

Наведено је само део разлога због којих у 2017. години треба покренути нови, и временски и финансијски захтеван Пројекат уређења цквене порте и парохијског дома у Ливну.

Пројекат ће се изводити фазно. За прву фазу, планирану за 2017. годину Удружење ће ангажовати овлашћене пројектанте за израду целовитог пројектног решења (са хорти-културним решењем), са предрачуном свих радова и материјала. На основу пројектног решења, дефинисаће се наредне фазе и начин приступа њиховој реализацији.

Рок: континуирано 2017.

Координатор: Управни одбор

 

 • Обнова цркве и сређивање гробља у Голињеву

Након извршених радова на чишћењу терена и изради грађевинског пројекта изградње цркве на темељима некадашње, за 2017. годину годину планира се одржавање очишћеног гробља и црквишта, прикупљање средстава за изградњу цркве, као и даље успостављање контакта са потомцима почивших на православном гробљу у Голињеву ради даљег сређивања гробља (подизање три велика споменика која су пала) и финансирања радова.

Рок: током 2017.године

Координатор: Милош Дамњановић и Синиша Јагодић

 

 • Санација Спомен гробља на Барјаку и ограђивање православног гробља у Челебићу

У фазној реализацији овог пројекта за 2017. годину планирају се радови који су планирани, али нису реализовано током 2016. Године, а уз ангажовање чланова одбора Челебић. Радови подразумевају израду и поставку плоче са поименичним списком страдалих Челебићана, Радановчана и Бојмунћана, на страни споменика окренутој ка унутрашњости гробља.

Такође, покренуће се акција замене дотрајале ограде око сеоског православног гробља, што ће се, такође, изводити фазно. Прва фаза подразумева израду идејног решења на основу кога ће бити прикупљене понуде за извођење радова, што је предуслов за сакупљање средстава за финансирање реализације пројекта.

Рок: август 2017.

Координатор: Одбор Челебић

 

 • Православна гробаља у насељима општине Ливно

Ова активност подразумева: успостваљање контакта са житељима села, као и потомцима покојника у циљу постизања договора о условима кошења гробаља, поправци споменика, подизању или поправци ограде и сл, са нагласком обиласка гробља у селу Ковачић ради идентификације броја и стања споменика православних житеља.

Рок: континуирано

Координатори: председници сеоских одбора, о.Жељко Ђурица, као и Никола Петровић и Милош Никша (за гробље у Ковачићу)

 

 • Обележевање масовних стратишта и обнова споменика

Реализација ове активности подразумева израду документа који садржи:

 • попис масовних стратишта и споменика;
 • детаљан опис обележија-споменика из ранијег периода (пре рата деведесетих);
 • тренутно стање обележија-споменика;
 • могућност приступа стратишту.

Након тога израдиће се детаљан план и предлог начина реконструкције обележија/споменика и редослед израде, као и начин постављања путоказа.

Рок: континуирано до 2017. године.

Координатор: Управни одбор

 

 • Обнова споменика у Чапразлијама

Реч је о обнови споменика страдалим Србима села Чапразлије, чија тела су бачена у јаму Самогред, а 60-тих година 20. века пренета у гробницу над којом је подигнут споменик, који је током грађанског рата 90-тих је срушен.

За реализацију овог задатка потребно је установити тачан изглед споменика, као и пројекат његове обнове.

Задатак ће бити реализован фазно. У 2017. години, приступиће се прикупљану средстава за обнову споменика и изради потребне документације.

Рок: 2017. година

Координатор: Милош Дамњановић

 

 • Помен страдалим Србима Ливањског поља 1941. године

Овај задатак се састоји од више скупова активности, што подразумева:

 

 • Одржавање годишљих парастоса у: Ливну, Бања Луци, Београду, Новом Саду, на Барјаку и другим местима

Одржавање годишњег парастоса Србима страдалим на Огњену Марију 1941. године, установљено је, у наведеним местима, претходних година. Удружење ОМЛ стараће се о адекватном обавештавању јавности о месту и времену одржавања помена, како би се парастоси омасовили.

Рок: јули 2017.

Координатор: парох лијевањски и његови претходници о.Мирко и о.Жељко

 

 • Посета Ливну и присуство прастосу страдалим Србима 1941. године

Реализација овог задатка подразумева: анкетирање и израду списка потенцијалних путника, организацију превоза, израду трошковника и дефинисање цене по особи исл.

Рок: 29. јули 2017.

Координатор: Дијана Ковачић

 

 • Изложба и други јавни наступи

Организацијом тематских трибина и јавних наступа Удружење има намеру да обележи годишњице од значаја за живот и културу српског православног становништва са подручија Ливна, као и промоцију књига са тематиком из живота Срба Ливањског поља.

 

 • Организација изложбе “Срби Ливањског поља – трајање кроз векове”

Имајући у виду да је изложба израђена, у 2017. години Удружење ће наставити са њеним приказивањем у више градова. За јануар 2017. године планирано је приказивање изложбе у Лондону, као и презентације књиге Буда Симоновића Огњена Марија ливањска. Такође, у 2017. години изложба ће бити приказана публици у Суботици, Бјељини и Аранђеловцу.

Рок: крај 2017. године

Координатор: Гордана Достанић

  

 • Дружење Срба Ливањског поља

Повремено виђање и дружење позитивно утиче на одржавање присних и чврстих веза некадашњих комшија и пријатеља из детињства и старог краја. Те везе могу допринети и проширењу чланства, подизању степена ефикасности рада и извршења планираних задатака на нивоу који ће задовољити очекивања чланова Удружења. Организацијом сусрета Срба Ливањског поља Удружење ће у 2017. години настојати да подсети учеснике на родни крај и бивше комшије.

Рок: током 2017. године

Координатор: Дијана Ковачић, Драган Гаћиновић

 

 • Формирање база података и архива Удружења

Ова активност је континуираног карактера, а у поступку њене реализације је неопходно успоставити контакте са појединцима, али и институцијама (архиви, музеји, институти исл.) Србије и Српске, у циљу сагледавања грађе коју те институције поседују, као и прибављања стучних савета о дефинисању грађе, начину њеног прикупљања, архивирања исл. Такође, пожељно је хармонизовати деловење Удружења са другим удружењима грађана са подручија од Ливна до Грахова која имају у плану (или су реализовала) сличне активности. Ова активност реализоваће се израдом више различитих база подтака, као:

 

 • расељених Ливњака и потомака

Израда ове базе података је у тестној фази и проналажењу решења за поставку сервера и задужење особа за унос и ажурирање података. База ће се пунити јединственом формом образаца доступног јавности ради попуњавања, који је део електронске апликације.

Рок: континуирано

Координатори: Јадранка Радовановић, Оливера Радета и Влада Петровић

 

 • страдалих ливњских Срба у ратовима у 20. веку (по категоријама: војници, цивили, заробљеници…)

Рок: континуирано

Координатор: Александар Радета

 

 • логора, јама и других стратишта

Рок: континуирано

Координатор: Ранко Радета

 

 • етнографке и етнолошке баштине

Ова база подразумева сакупљање предмета и рукотворина и или њихових фотографија, опис начина употребе и израде, као и записивање књижевног народног стваралаштва, опис музичких инструмената и снимак музичког стваралаштва исл.

Рок: континуирано

Координатори: парох лијевањски, отац Жељко Ђурица и Јасна Вујчић

 

 • архив Удружења

Формирање архива Удружења је дугорочан посао, који се започиње прикупљањем оригиналних, скенираних или копираних докумената, записа, фотографија и сл. историјског и демографског карактера везаних за живот Срба са подручија од Ливна до Грахова.

Рок: континуирано

Координатори: Синиша Јагодић и Јасна Вујчић

 

 • Божићно и васкршње даривање

Реализација овог задатка обухвата прибављање информација неопходних за утврђивање ажурних података о броју деце старости до 18 година, као и самохраних старачких домаћинстава којима ће Удружење упутити пакете поводом божићних и ускршњих празника. За даривање деце поводом Васкрса 2017. године, Удружење ће сагледати могућност организовања поклоничког путовања. Реализација договрених поклоничких путовања одвија се почетком новембра, због мини-ђачког распуста у Ливну поводом празника.

Координатор: Управни одбор Удружења

Рок: април/мај и децембар 2017.

 

 • Школа основа српског писма и језика

Удружење ОМЛ, у договору са Парохијом лијевањском као извршиоцем овог задатка, организоваће и током 2017. године Школу основа српског писма и језика за децу школског узраста која похађају часове веронауке за православне, са подручија Ливна. Програм обуке биће састављен у по предлогу пароха лијевањског, а уз уважавање околности већ завршеног првог циклуса ове наставе.

Поред организовања Школе, Удружење ће настојати да обезбеди средства за куповину књига на ћирилици (српски писци и светски класици) чиме ће започети пројекат попуњавања библиотеке при Парохији лијевањској.

Координатор: Управни одбор Удружења и парох лијевањски

Рок: током 2017.

 

 • Начин чувања копија црквених матичних књига, као и утврђивање стања уписа цивила страдалих 1941. године у књиге умрлих

Ова активност се састоји од две активности. Прва се односи на обезбеђење чувања скениране верзије црквених матичних књига ЦО Лијевно, сагледавањем места и начина скенирања, пратећих трошкова, периода наредних скенирања, као и места чувања скенираних верзија.

Друга активност се односи на сагледавање формално правних могућности увођења у матичне књиге умрлих цивила страдалих 1941. године, обзиром да су матичне књиге страдале у ратним пожарима, као и да реконструкција није извршена.

Координатори: о.Жељко Ђурица, о.Предраг Црепуља и Оливера Оливера Радета

Рок: током 2017.

 

 • Обележавање српских кућа на подручју општине Ливно

Ова активност подразумева попис српских кућа, као и локација на којима су се некада налазиле, што подразумева: попис свих села, успостављање конакта са неким од житеља или бивших житеља села, начин организације пописа опис стања (темељи, зидине, грађевина исл), опис локације, име власника, информацију о потомцима, видео и аудио записе, фотографије исл.

Координатори: Дијана Ковачић, о.Мирко Јамеџија и Милош Никша

Рок: током 2017.

 

 • Евидентирање имовине у власништву Православне црквене општине Лијевно у Ливну (парохије у Ливањском пољу)

Овај задатак се преноси у потпуности из Плана за 2015. и 2016. годину. Удружење ће дефинисати пројекат Пописа имовине парохија: Лијевно, Врбица, Губин и Црни Луг – према историји власништва парцеле (почетно стање на дан 1.12.1914; евиденција конфисковане имовине; премеравање и укињижба имовине парохија). Пројекат подразумева предрачун трошкова и дефинисање институција и појединаца, стручних сарадника на пројекту.

Рок: крај 2017. године

Координатор: Управни одбор

 

 • Информисање и административно правна помоћ за питања повратка и регулисања имовинско правних односа

За пружање помоћи у погледу административно-правних ствари, регулисања имовинских питања исл, Удружење не располаже стручним и другим ресурсима. Ипак, имајући у виду да су питања од значаја за расељену популацију везана за акта која доносе државни органи, те да се информисање јавности одвија јавном објавом и конкурсима на званичним интернет страницама тих органа, Удружење ће путем своје интернет странице обавештавати чланство уз одређена формална тумачења.

За прибављање правних писмена из Ливна, Удружење ће настојати да буде на услузи члановима.

Рок: континуирано

Координатор: Управни одбор

 

 • Контакти са локалним и државним органима и институцијама и Српском православном црквом

За побољшање услова живота и остварење других захтева од значаја за повратак расељених Срба, континуирани задатак Удружења је успостваљање контаката са органима локалне самоуправе општине Ливно, као и институцијама Републике Српске и Федерације БиХ, а у смислу поправке или изградње инфраструктурних објеката и других питања од значаја за живот у ливањским селима насељеним претежно српским становништвом.

Питања од заједничког интереса за рад Удружења и живот ливањских Срба и њихово квалитетно решавање од користи за целу српску ливањску заједницу, укључујући и расељене, постављаће се и решавати у сталном контакту, сарадњи и редовном међусобном обавештавању између Удружења и Црквене општине Лијевно, као и Епархије бихаћко-петровачке.

Рок: континуирано

Координатор: Управни одбор

 

О фазама реализације појединих задатака, као и њиховом коначном завршетку, Управни одбор ће обавештавати чланство и јавност периодичним извештајима и фотографијама путем интернет странице Удружења и електронском поштом, као и детаљним извештајем са финансијским стањем на Скупштини Удружења. На исти начин, чланство и јавност ће редовно бити обавештавани о приложницима и прилозима прикупљеним за појединачне активности.