План рада за 2018. год.

Већина активности Удружења ОМЛ реализује се по фазама током периода дужег од годину дана, а одређене активности имају карактер сталних активности. Тако и План рада за 2018. годину претежно садржи наставак рада пројектима дефинисаним у претходном периоду.

За организацију и спровођење одређених пројеката и задатака, Удружење именује кооринаторе са улогом:

 • формирање тима за реализацију задатка,
 • руковођења свим активности у оквиру задатка,
 • повременог извештавање чланова УО о начину рада, као и
 • предлагања УО неопходних промена у односу на оквире које је УО поставио својом одлуком.

Током 2018. године Удружење ће своје расположиве капацитете ангажовати на следећим пословима:

 • Оснивање подружница

Оснивањем подружница Удружење ће понудити Ливњацима и/или њиховим потомцима који данас живе на подручју градова Србије и Републике Српске, а у којима ливањски Срби покажу интерес за удруживањем око мисије и циљева Удружења ОМЛ.

Рок: до краја 2018. године

Координатори: отац Жељко Ђурица и Никола Петровић

 • Оснивање сеоских одбора

Усвојени циљеви Удружења, као: проширење базе чланства, подизање значаја и ефикасности рада Удружења, опсежније ширење обавештења о започетим и реализованим пословима, дефинисање посебних активности везаних за одређено село Ливањског поља исл, и даље препознају Одбор села, као прихватљиву неформализовану организациону јединицу на челу са председником Одбора. Одбори ће се формирати на нивоу села чији некадашљи житељи и њихови потомци искажу интерес за таквим обликом ораганизовања.

Рок: континуирано

Координатор: Управни одбор 

 • Санација и завршетак Спомен–капеле (костурнице) у Ливну

Фаза овог обимног, вишегодишњег пројекта, планирана за 2018. годину, подразумева радове на сређивању унутрашњости, што подразумева: поставку иконе свете Великомученице Марине; поставку стаклених изложбених витрина; поставку табле са списком цивила страдалих у рату 1992-1995. године исл. Завршетак радова планира се до почетка јула 2018. године. Уколико то одлучи Епархија бихаћко-петровачка, 30. јула 2018, уз парастос жртвама, одржало би се и освећење Спомен-капеле и дочек Часног крста, дар Митрополије београдско-карловачке.

Рок: јули 2018.

Координатор: отац Предраг Црепуља, отац Жељко Ђурица, Милош Дамњановић и Бранко Лаганин

 • Санација цркве Успења Пресвете Богородице у Ливну

Обнова ливањске цркве, споменика културе Босне и Херцеговине, значајан је и обиман пројекат који се реализује у оквиру Епархије бихаћко-петровачке и Парохије лијевањске. Због значаја цркве за православно становништво ливањског подручија, као и самог црквеног објекта и предмета који припадају овој цркви, Удружење ОМЛ даће свој допринос учешћем у овом Пројекту, а у складу са могућностима Удружења и уз сагласност Парохије и Епархије.

Рок: континуирано

Координатор: отац Предраг Црепуља, Управни одбор Удружења

 • Уређење парохијског дома и порте цркве Успења Пресвете Богородице у Ливну

У Ливну су српске институције и грађевине наслоњене једне на друге у сваком смислу, па и просторно. Уз ливањску цркву налазила се некадашња српска школа, као и зграда Културног и пјевачког друштва “Јован Сундечић”. Школа и зграда Сундечића нису у власништву Срба, односно српске цркве, од које су, као и друга црквена имовина, одузети конфискацијом извршеном након Другог светског рата. Цркви Успења Пресвете Богородице, припада порта са Спомен-костурницом и парохијским домом. Уређење овог, назовимо га српског простора у Ливну, је обавеза ливањских Срба. Уређење Спомен-капеле је у току, у плану је наставак радова на уређењу цркве, зидана ограда око порте и парохијски дом је у врло лошем стању, што нам не служи на понос имајући у виду да је то једино место на коме Срби могу да се окупе ради молитве, сећања на жртве и погроме, духовног разговора са парохом… Уколико би постојала намера да се у Ливну постави стална музејска поставка, да се одржавају трибине и изложбе… то би могло бити изводљиво само у окриљу цркве, што подразумева да треба уредити сале и простор где би се културни догађаји могли организовати. Парох лијевањски “држи” четири парохије и духовно обједињује целу православну заједницу готово од Купреса до Грахова. Његов лични и живот његове породице одвија се у стану у парохијском дому, чиме цела породица служи цркви и одржавању порте и грађевина. То значи да је наша обавеза да са своје стране помогнемо да се простор за становање пароха и његове породице примерено уреди. Из наведених разлога сматрамо оправданим да се израдом целовитог Пројекта уређења црквене порте и парохијског дома у Ливну покрене рад на овом временски и финансијски захтевном задатку. Пројекат ће се изводити фазно. За прву фазу, планирану за 2018. годину Удружење ће ангажовати овлашћене пројектанте за израду целовитог пројектног решења (са хорти-културним решењем), са предрачуном свих радова и материјала. На основу пројектног решења, дефинисаће се наредне фазе и начин приступа њиховој реализацији.

Рок: континуирано 2018.

Координатор: Управни одбор 

 

 • Обнова цркве и сређивање гробља у Голињеву

Након извршених радова на чишћењу терена и изради грађевинског пројекта обнове цркве на зидинама некадашње, за 2018. годину годину планира се одржавање очишћеног гробља и црквишта, прикупљање средстава за изградњу цркве, као и даље успостављање контакта са потомцима почивших на православном гробљу у Голињеву ради даљег сређивања гробља (подизање три велика споменика која су пала) и финансирања радова.

Рок: током 2018.године

Координатор: Милош Дамњановић и Синиша Јагодић

 

 • Спомен гробље на Барјаку и ограђивање православног гробља у Челебићу

У фазној реализацији овог пројекта за 2018. годину планирају се радови који су планирани, али нису реализовано током претходне године, а уз ангажовање чланова одбора села Челебић. Радови подразумевају израду и поставку плоче са поименичним списком страдалих Челебићана, Радановчана и Бојмунћана, на страни споменика окренутој ка унутрашњости гробља. Такође, покренуће се акција замене дотрајале ограде око сеоског православног гробља, што ће се, такође, изводити фазно. Прва фаза подразумева израду идејног решења на основу кога ће бити прикупљене понуде за извођење радова, што је предуслов за сакупљање средстава за финансирање реализације пројекта.

Рок: август 2018.

Координатор: Одбор села Челебић

 

 • Ограђивање гробља у Губеру

Ограђивање православног гробља у Губеру подразумева дефинисање начина ограђивања, прикупљање понуда, прикупљање финансијских средстава и извршење радова.

Рок: август 2018.

Координатор: Одбор села Губер

 

 • Остала православна гробља на подручју Ливна

Ова активност подразумева: успостваљање контакта са житељима села, као и потомцима покојника у циљу постизања договора о условима кошења гробаља, поправци споменика, подизању или поправци ограде и сл.

Рок: континуирано

Координатори: председници сеоских одбора, о. Предраг Црепуља

 

 • Црква и парохијски дом у Врбици

Радови на цркви у Врбици односе се на набавку и постављање уређаја за звоно, док радови на парохијском дому подразумевају санацију влаге која долази са крова, покривање новом кровном покривком, набавку душека за металне кревете (у сврху уређења коначишта). У оквиру реализације овог задатка нужно је прикупити понуде за извођење радова, на основу које би се дефинисала висина и начин прибављања финансијских средстава и приступло извођењу радова. Такође, у ову годину преноси се и обавеза превоза донираних кревета од Новог Сада до Врбице.

Рок: континуирано

Координатори: Никола Петровић, Сава Шуњка

 

 • Порта и коначиште при цркви у Губину

У 2018. години планира се дефинисање обимних радова који ће се одвијати у дужем периоду, а односе се на санацију зидане ограде око црквене порте, као и изградњу коначишта у порти губинске цркве. За реализацију ових послова нужно је сагледати начин санације постојеће ограде и делове на којима је нужно постављање нове, израда грађевинског пројекта коначишта у порти цркве, координација са Парохијом губинском и Епархијом бихаћко-петровачком у вези изградње, израда финансијске констукције финансирања радова.

Рок: континуирано

Координатори: Вуковљак Милан и Обрад

 

Обележавање масовних стратишта и обнова споменика

Реализација ове активности подразумева израду документа који садржи:

 • попис масовних стратишта и споменика;
 • детаљан опис обележија-споменика из ранијег периода (пре рата деведесетих);
 • тренутно стање обележија-споменика;
 • могућност приступа стратишту.

Након тога израдиће се детаљан план и предлог начина реконструкције обележија/споменика и редослед израде, као и начин постављања путоказа.

Рок: континуирано до 2018. године

Координатор: Управни одбор

 

 • Обнова споменика у Чапразлијама

Реч је о обнови споменика страдалим Србима села Чапразлије, чија тела су бачена у јаму Самогред, а након 25 година пренета у гробницу над којом је подигнут споменик, који је током грађанског рата 90-тих је срушен. За реализацију овог задатка потребно је установити тачан изглед споменика, као и пројекат његове обнове. Задатак ће бити реализован фазно. У 2018. години, приступиће се прикупљању средстава за обнову споменика и изради потребне документације.

Рок: 2018. година

Координатор: Никола Ђуран, Милош Дамњановић

 

 • Помен страдалим Србима Ливањског поља 1941. године

Овај задатак се састоји од више скупова активности, што подразумева: 

 • Одржавање годишљих парастоса у: Ливну, Бања Луци, Београду, Новом Саду, на Барјаку, Чапразлијама и другим местима

Одржавање годишњег парастоса Србима страдалим на Огњену Марију 1941. године, установљено је, у наведеним местима, претходних година. Удружење ОМЛ стараће се о адекватном обавештавању јавности о месту и времену одржавања помена, како би се парастоси омасовили.

Рок: јули 2018.

Координатор: о. Предраг Црепуља, о.Мирко Јамаџија и о.Жељко Ђурица

 • Посета Ливну за прастос страдалим Србима 1941. године, као и приликом других важнијих догађаја у СПЦО Лијевно

Реализација овог задатка подразумева: анкетирање и израду списка потенцијалних путника, организацију превоза, израду трошковника и дефинисање цене по особи исл.

Рок: у току 2018.

Координатор: Дијана Ковачић, Влада Маљковић

 

 • Изложба и други јавни наступи

Организацијом тематских трибина и јавних наступа Удружење има намеру да обележи годишњице од значаја за живот и културу српског православног становништва са подручија Ливна, као и промоцију књига са тематиком из живота Срба Ливањског поља.

 • Организација изложбе “Срби Ливањског поља – трајање кроз векове”

У 2018. години Удружење ће наставити са приказивањем изложбе у више градова Србије и земаља региона.

 • Израда монографије о Ливну

Припрема монографије о Ливну је у току. Уколико се обезбеде средства Удружење ће штампати монографију и одржати промоције у Београду, Бања Луци и другим местима.

Рок: у току 2018. године

Координатор: Дијана Ковачић

  

 • Дружење Срба Ливањског поља

Повремено виђање и дружење позитивно утиче на одржавање присних и чврстих веза некадашњих комшија и пријатеља из детињства и старог краја. Те везе могу допринети и проширењу чланства, подизању степена ефикасности рада и извршења планираних задатака на нивоу који ће задовољити очекивања чланова Удружења. Организацијом сусрета Срба Ливањског поља Удружење ће у 2018. години настојати да подсети учеснике на родни крај и бивше комшије.

Рок: током 2018. године

Координатор: Никола Петровић, Драган Гаћиновић

 

 • Формирање база података и архива Удружења

Ова активност је континуираног карактера, а у поступку њене реализације је неопходно успоставити контакте са појединцима, али и институцијама (архиви, музеји, институти исл.) Србије и Српске, у циљу сагледавања грађе коју те институције поседују, као и прибављања стучних савета о дефинисању грађе, начину њеног прикупљања, архивирања исл. Такође, пожељно је хармонизовати деловење Удружења са другим удружењима грађана са подручија од Ливна до Грахова која имају у плану (или су реализовала) сличне активности. Ова активност реализоваће се израдом више различитих база подтака, као:

 

 • расељених Ливњака и потомака

Израда ове базе података је у тестној фази и проналажењу решења за поставку сервера и задужење особа за унос и ажурирање података. База ће се пунити јединственом формом образаца доступног јавности ради попуњавања, који је део електронске апликације. 

Рок: континуирано

Координатори: Јадранка Радовановић, Оливера Радета и Влада Петровић

 

 • страдалих ливњских Срба у ратовима у 20. веку (по категоријама: војници, цивили, заробљеници…)

Рок: континуирано

Координатор: Александар Радета

 

 • логора, јама и других стратишта

Рок: континуирано

Координатор: Ранко Радета

 

 • етнографке и етнолошке баштине

Ова база подразумева сакупљање предмета и рукотворина и или њихових фотографија, опис начина употребе и израде, као и записивање књижевног народног стваралаштва, опис музичких инструмената и снимак музичког стваралаштва исл.

Рок: континуирано

Координатори: о.Предраг Црепуља, о.Жељко Ђурица и Јасна Вујчић

 

 • архив Удружења

Формирање архива Удружења је дугорочан посао, који се започиње прикупљањем оригиналних, скенираних или копираних докумената, записа, фотографија и сл. историјског и демографског карактера везаних за живот Срба са подручија од Ливна до Грахова. У оквиру ових послова извршиће се и скенирање и фотокопирање црквених матичних књига.

Рок: континуирано

Координатори: Управни одбор

 

 • Божићно и васкршње даривање

Реализација овог задатка обухвата прибављање информација неопходних за утврђивање ажурних података о броју деце старости до 20 година, као и самохраних старачких домаћинстава којима ће Удружење упутити пакете поводом божићних и ускршњих празника.

Рок: април/мај и децембар 2018.

Координатор: Управни одбор Удружења

 

 • Школа основа српског писма и језика

Удружење ОМЛ, у договору са Парохијом лијевањском као извршиоцем овог задатка, организоваће и током 2018. године Школу основа српског писма и језика за децу школског узраста која похађају часове веронауке за православне, са подручија Ливна. Програм обуке биће састављен по предлогу пароха лијевањског, а уз уважавање околности већ завршеног првог циклуса ове наставе.

Поред организовања Школе, Удружење ће настојати да обезбеди средства за куповину књига на ћирилици (српски писци и светски класици) чиме ће започети пројекат попуњавања библиотеке при Парохији лијевањској.

Рок: током 2018.

Координатор: Управни одбор Удружења и о.Предраг Црепуља

 • Евидентирање имовине у власништву Православне црквене општине Лијевно у Ливну (парохије у Ливањском пољу)

Овај задатак се преноси у потпуности из Плана за 2015, 2016. и 2017. годину. Удружење ће дефинисати пројекат Пописа имовине парохија: Лијевно, Врбица, Губин и Црни Луг – према историји власништва парцеле (почетно стање на дан 1.12.1914; евиденција конфисковане имовине; премеравање и укињижба имовине парохија). Пројекат подразумева предрачун трошкова и дефинисање институција и појединаца, стручних сарадника на пројекту.

Рок: крај 2018. године

Координатор: Управни одбор

 

 • Информисање и административно правна помоћ за питања повратка и регулисања имовинско правних односа

За пружање помоћи у погледу административно-правних ствари, регулисања имовинских питања исл, Удружење не располаже стручним и другим ресурсима. Ипак, имајући у виду да су питања од значаја за расељену популацију везана за акта која доносе државни органи, те да се информисање јавности одвија јавном објавом и конкурсима на званичним интернет страницама тих органа, Удружење ће путем своје интернет странице обавештавати чланство уз одређена формална тумачења.

За прибављање правних писмена из Ливна, Удружење ће настојати да буде на услузи члановима.

Рок: континуирано

Координатор: Управни одбор

 

 • Контакти са локалним и државним органима и институцијама и Српском православном црквом

За побољшање услова живота и остварење других захтева од значаја за повратак расељених Срба, континуирани задатак Удружења је успостваљање контаката са органима локалне самоуправе општине Ливно, као и институцијама Републике Српске и Федерације БиХ, а у смислу поправке или изградње инфраструктурних објеката и других питања од значаја за живот у ливањским селима насељеним претежно српским становништвом.

Питања од заједничког интереса за рад Удружења и живот ливањских Срба решаваће се у сталном контакту, сарадњи и редовном међусобном обавештавању између Удружења и СПЦО Лијевно, као и Епархије бихаћко-петровачке.

Рок: континуирано

Координатор: Управни одбор

 

О фазама реализације појединих задатака, као и њиховом коначном завршетку, Управни одбор ће обавештавати чланство и јавност периодичним извештајима и фотографијама путем интернет странице Удружења и електронском поштом, као и детаљним извештајем са финансијским стањем на Скупштини Удружења. На исти начин, чланство и јавност ће редовно бити обавештавани о приложницима и прилозима прикупљеним за појединачне активности.