Приложници

На овој страници можете наћи имена људи који су дали прилог за асфалтирање приступног пута до Врбичке цркве Силаска Светог Духа на Апостоле. Врбичка парохија обухвата села: Челебић, Бојмунте, Радановце, Врбицу, Богдаше и Бастасе.

Неопходна средства: 8.447,40 КМ

Прикупљена средства на дан: 20.12.2021

ВАЛУТАУКУПНО ПРИКУПЉЕНО
Динари491.700,00
Конвертибилне марке2.100,00

Појединачни прилози

ИМЕПРИЛОГ
Петар (Војин) Докић (Бачка Паланка/Врбица)11.700,00 динара
Мирко Кисо10.000,00 динара
Рада Шегрт (Кикинда/Бастаси)12.000,00 динара
Марко Покрајац6.000,00 динара
Јелена Докић5.000,00 динара
АгроАтина доо Суботица (Врбица/Суботица)12.000,00 динара
Сајнос доо Нови Сад (Сајковић/Нови Сад)12.000,00 динара
Милош Дамњановић (Београд/Ливно)10.000,00 динара
Бранко Докић и Радован Јовић – приходи од
продаје књиге ”Ливањски Срби”
50.000,00 динара
Слободан Вујичић 100,00 КМ
Раде Катић100,00 КМ
Веселин Шуњка (Врбица/Дубица)150,00 КМ
Игор Радуловић (Кикинда)10.000,00 динара
Јово Шегрт (Пожаревац/Бастаси)     5.000,00 дин
Весо Катић (Богдаши)200,00 КМ
Никола Ивeтић (Бастаси)100,00 КМ
Светозар Шуњка200,00 КМ
Сања Докић Мрша (Бања Лука/Врбица)200,00 КМ
Јованка Шегрт (Нови Сад/Бастаси)10.000,00 дин
Никола Петровић (Челебић)6.000,00 дин.
Владимир Докић 200,00 КМ
Дијана Ковачић (Београд/Губер)5.000,00 дин.
Мара Радуловић (Нови Сад)2.000,00 дин.
Бранко (Лука) Докић (Бања Лука/Врбица)300,00 КМ
Слободан (Раде) Вујичић (Минхен)12.000,00 дин.
Шуњке (Дубићи) у име пок. Лује, Мије и Петка62.000,00 дин.
Јовица Брчин (Лички Грачац/Нови Сад)20.000,00 дин.
Мирко Давидовић (Нови Сад/Бојмунте)12.000,00 дин.
Срђан Милијевић (Београд)12.000,00 дин.
Санела (Бранко) Докић (Врбица/Београд)12.000,00 дин.
Илија Коњикушић (Београд/Бојмунте)10.000,00 дин.
Саша (Божидар) Росић (Ливно/Болеч)3.000,00 дин.
Станислава Докић (Нови Сад/Врбица)12.000,00 дин.
Неђо (Симе) Шегрт (Аранђеловац/Бастаси)12.000,00 дин.
Станко (Симе) Шегрт (Аранђеловац/Бастаси)12.000,00 дин.
Весо Иветић (Аранђеловац/Бастаси)12.000,00 дин.
Јово (Јанко) Ерцег (Радановци/Бања Лука)100,00 КМ
Петко Шуњка (Врбица)100,00 КМ
Милош и Радмила Козомара (Бастаси/Кикинда)5.000,00 дин.
Нико (Симо) Шуњка (Врбица/Чока)6.000,00 дин.
Унуци Саво, Драган и Јово Шуњка у име
покојног дида Саве (Симо) Шуњка
(Губин/Нови Сад)
12.000,00 дин.
Бранко Вујичић (Селине/Сириг)10.000,00 дин.
Мирко Ињац (Казанци/Београд)6.000,00 дин.
Милован Шегрт (Бастаси/Мајданпек)2.500,00 дин.
Миле Вујичић (Бојмунте/Панчево)6.000,00 дин.
Даринка Дупор (рођ. Козомора) и Марија и
Милица (пок. Мирослава) Козомора (Вујићи)
6.000,00 дин.
Раденко Бикић (Радановци/Сириг)6.000,00 дин.
Ђорђе Митровић (Прово/Богдаши/Windsor, Canada)6.000,00 дин.
Гордана Достанић (Лиштани/Београд)2.500,00 дин.
Радован Бикић (Радановци/Бијељина)150,00 КМ
Милорад Шегрт (Бастаси/Кикинда)10.000,00 дин.
Весна Шуњка (Врбица)200,00 КМ
Жељко Коњик6.000,00 дин.
Удружење Врличка Крајина50.000,00 дин.