grob 132a

И Х Н К Овде почива Ј(?)ања Бошковић рођ 185? умрла г. 1919 вјечна памјат овај споменик подигоше њезин синови Нико, Перо, Јово