Како (и зашто) до личне карте БиХ?

ИЗВАДИТИ ЛИЧНУ КАРТУ ЦИПС БиХ ЈЕ ЛАКО А ВЕОМА ВАЖНО!

ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО ИЗВАДИТИ ЛИЧНУ КАРТУ ЦИПС БиХ?

Без личне карте вас у Босни нема! Са њом можете уживати своја грађанска права и право на своју имовину!

1. Лична карта ЦИПС БиХ вам је неопходна да бисте вашу или наслеђену имовину могли да укњижите на себе!

2. Лична карта ЦИПС БиХ вам је потребна да бисте имали право гласа на изборима у БиХ!

3. Лична карта вам је потребна да бисте могли поднети захтев за обнову ваше куће и остале имовине уништене у рату!

4. Лична карта вамје потребна да бисте могли да учествујете у предстојећем попису становништва који ће се одржати у БиХ у Октобру 2013. године!

5. Лична карта вам је потребна да небисте били странац у својој земљи!

6. Лична карта је потребна И ВАШОЈ ДЕЦИ, да би и они могли да наследе оно што су им дедови оставили у наслеђе, а да у томе неби уживали други!

ПРАВО НА ЛИЧНУ КАРТУ:
1. Право на личну карту (ЦИПС БиХ) имају сви који су били на попису становништва БиХ.

2. Право на лични карту имају и дјеца БиХ држављана рођена након 1991. године.

3. За ЦИПС БиХ личну карту не морате се одрећи држављанства нити се одјавити с пребивалишта из државе садашњег пребивалишта или боравка.

4. Због тога нећете изгубити било каква стечена права у тој држави нити вам се могу ускратити било каква даљња права у тој држави.

5. Због држављанства и неке друге државе и пребивалишта у другој држави не може вам се ускратити ваше законско право на ЦИПС БиХ личну карту.
УПУТСТВО ЗА ВАЂЕЊЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ БиХ

ЗА ОСОБЕ РОЂЕНЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

1. У мјесту рођења у општинском матичном уреду/служби извадити родни лист (крштеницу, извод из матичне књиге рођених) и увјерење о држављанству.

2. Као доказ идентитета овјерити код јавног бележника/нотара или у општинској управи пребивалишта 1991. године своју тренутно важећу лишну карту или пасош државе садашњег пребивалишта.

С овим документима отићи у мјесни МУП пребивалишта 1991. године и на шалтеру за личне документе затражити издавање ЦИПС личне карте. То су основни документи, а ако вам буде био потребан још неки документ, службеник тог уреда/службе ће вам објаснити даљи поступак.

Административне општинске таксе за издавање ових докумената и ЦИПС личне карте износе до највише 25 КМ.

ЗА ОСОБЕ РОЂЕНЕ ИЗВАН БиХ, А ОБА РОДИТЕЉА СУ БиХ ДРЖАВЉАНИ

1. У држави мјеста рођења у општинској матичној служби извадити родни лист (крштеницу, извод из матичне књиге рођених) – датум издавања не смије бити старији од 6 мјесеци.

2. Као доказ о идентитету овјерити личну карту или пасош као и за рођене у БиХ.

3. С ова два документа отићи код општинског матичара у мјесту свог и родитељског пребивалишта из 1991. године и затражити увјерење о држављанству.

Ако мјесто рођења родитеља није у мјесту пребивалишта, потребно је отићи у мјесто рођења оца и затражити ондје увјерење о држављанству или затражити упис у књигу држављана.
Све инструкције око држављанства добићете код тог мјесног матичара. Даљи поступак је исти као и код особа рођених у БиХ.

ЗА ОСОБЕ РОЂЕНЕ ИЗВАН БиХ, А САМО ЈЕ ЈЕДАН РОДИТЕЉ БИХ ДРЖАВЉАНИН

Особе које су рођене изван БиХ а само им је један родитељ држављанин БиХ, те ако до 23. године свог живота нису затражиле упис у књигу држављана БиХ, по садашњем закону не могу остварити право на држављанство БиХ ако 1991. године нису имали пребивалиште у БиХ.
Ако су имали пребивалиште 1991. године у БиХ, исти је поступак као и за друге.

Стога је важно да за своју дјецу рођену изван БиХ затражите што прије упис у књигу држављана!