Основни подаци

Zvanicni naziv

Udruženje Ognjena Marija Livanjska

Istorijat

Po blagoslovu njegovog preosveštenstva Episkopa Bihaćko-Petrovačkog Hrizostoma, Udruženje je počelo sa radom 1998. godine, prvenstveno u Beogradu i Banja Luci. Posle kraće pauze, 9. Oktobra 2012. godine je obnovljen rad Udruženja u Beogradu.

Sedište

Milana Rakića 14 (prethodno Vojvođanska 392E), 11271 Surčin-Beograd, PAK: 203647

Registar Udruženja

Udruženje je upisano u Registar udruženja pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije. Osnovne podatke mozete naći na: http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

Matični broj Udruženja je: 28095236

Organi Udruženja

Organi Udruženja su: Skupština, Upravni odbor i Predsednik Udruženja.

Skupštinu čine svi članovi Udruženja. Predsednik organizuje i rukovodi radom Udruženja, a bira ga i razrešava Skupština Udruženja, na period od četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja. Upravni odbor je najviši organ odlučivanja u Udruženju između dva zasedanja Skupštine; Upravni odbor ima osam članova koje bira Skupština Udruženja, a deveti član je Predsednik Udruženja po funkciji.

Članstvo

Udruženju mogu pristupiti novi članovi, fizička lica (starosti preko 15 godina) i pravna lica, koja su prethodno popunila i potpisala pristupnicu i dala neopozivu izjavu da prihvataju osnovne ciljeve Udruženja i da će se pridržavati ovog Statuta i drugih akata i odluka Udruženja, uključujući i sve njihove buduće izmene i dopune. Skupština donosi odluku o prijemu novih članova. Skupština može proglasiti određena lica, počasnim članom Udruženja, uz njihovu saglasnost.

Ciljevi

Cilj Udruženja je sabranje pravoslavnih Srba iz Livna i šire u okviru opšte misije usmerene na sećanje na žrtve ustaškog zločina, kao i očuvanje obeležja, spomenika, grobalja, kulturnog nasleđa, tradicije i dr. pravoslavnih Srba Livna i livanjskih sela.

Ciljevi Udruženja sprovodiće se sledećim aktivnostima:

1)         organizovanje skupova Udruženja stanovnika Livna i sela, bivših stanovnika, njihovih potomaka i poštovalaca sa ciljem održavanja međusobnih veza i očuvanja srpske kulturne baštine livanjskog kraja;

2)         održavanje spomen-kapele (kosturnice) u porti SPC u Livnu, kao centralnog spomen obeležija žrtvama ustaškog zločina;

3)         pomoć Crkvenoj Opštini Lijevno i Parohiji lijevanjskoj u cilju:

–           održavanja i čuvanja spomen- kapele;

–           očuvanja pravoslavnih spomenika i verskih objekata na svojoj teritoriji;

–           sabiranja i čuvanja pisanih materijala (dokumenata, knjiga, zapisa isl.) o poreklu, životu i običajima Srba;

–           održavanja pravoslavnih grobalja;

4)         prikupljanje pisane i usmene srpske kulturne zaostavštine (običaji, pesme, legende, narodna nošnja isl.);

5)         sakupljanje svih dostupnih štampanih, foto, video i elektronskih zapisa vezanih za poreklo, život, običaje, kultrunu baštinu i stradanje Srba;

6)         organizovanje obrazovnih aktivnosti iz oblasti istirije, etnologije, arheologije isl;

7)         utvrđivanje 30. jula kao Dana sećanja na žrtve;

8)         organizovanje okruglih stolova, izložbi, prezentacija i drugih manifestacija u cilju upotpunjivanja saznanja vezanih za ciljeve Udruženja;

9)         istraživanje do sada neutvrđenih grobnica Srba iz Drugog svetskog rata, eshumiranje i sahrana žrtava;

10)       prikupljanje podataka i sačinjavanje jedinstvene baze podataka ratnim dejstvima, aktivnostima Srba, stradalim i proteranim Srbima tokom rata 1992.-95.;

11)       permanentno inoviranje poimeničnih popisa stradalih;

12)       primereno obeležavanje svih mesta stradanja i oznaka puteva i prilaza tim mestima;

13)       izdavačka delatnost radi promocije rada i ciljeva Udruženja;

14)       istupanje u javnosti u vezi sa ciljevima Udruženja;

15)       saradnja sa drugim udruženjima, pojedincima, institucijama u svrhu ostvarenja ciljeva društva;

16)       ostale aktivnosti u duhu proklamovane opšte misije Udruženja.