Приложници

На овој страни можете наћи имена људи који су дали прилог за обнову парохијског дома и споменика у Губину.

Укупно прикупљено средстава (на дан 27.5.2018)

ВАЛУТА УКУПНО ПРИКУПЉЕНО
Динара 130.358,00
КМ 1080,00
Евра 100,00
Канадских долара 100,00
Аустралијских долара 100,00

Појединачни прилози (на дан 27.5.2018)

ИМЕ ИЗНОС
Милан Вуковљак 100.000,00 дин
Виторог промет доо 30.358,00 дин
Симо Пајчин 50,00 КМ
Радован Пајчин 100,00 КМ
Радован Јурић 50,00 КМ
Недељко Вуковљак 40,00 КМ
Стана Петровић 50,00 КМ
Далиборка Симић 50,00 Канадских долара
Милан Јурић 100,00 Аустралијских долара
Ђорђе Маријан 50,00 Канадских долара
Урош и Момчило Пајчин 100,00 КМ
Даница (Вукајловић) Гајић 20,00 КМ
Радомир Мрвић 20,00 КМ
Божидар Росић 10,00 евра
Зорка Михајловић 10,00 евра
Радован Јакишић 50,00 КМ
Станко Ђукић 50,00 КМ
Милица Пајчин 20,00 евра
Радомир Сладојевић 50,00 евра
Стево Барошевић 100,00 КМ
Југослав Бјелић 50,00 КМ
Момчило Гњатовић 200,00 КМ
Младенко Топаловић 50,00 КМ
Ђуро Радујко 10,00 евра
Никола Јањић 50,00 КМ
Перо Јањић 50,00 КМ
Милан Бошковић 50,00 КМ