Sveta Liturgija u spomen-kosturnici u Livnu, jul 2013.

Advertisements