Odžak

Južnije od Lištana, još uvijek na padinama Dinare, nalazi se selo Odžak. Sadašnje selo Odžak, zajedno sa Ćaićem, Evlija Čelebija je 1660. godine zabilježio kao dvore – Odžak Atlagića, odnosno Atlibegovića.

„To je veliki Odžak u Livanjskom polju na podnožju Prolog planine. U ovom polju blizu spomenutog sela ponire i iščezava ona velika rijeka što izvire iz bazena šehera Livno“ nema sumnje, pod nazivom selo Atlibegović misli na današnja sela Ćaić i Odžak. Danas su to dva potpuno odvojena sela.

Raniji naziv naselja značio je, dakle „odžak“ koji je pripadao porodici Atlagića. Od kada je 1711. godine poslednji livanjski kapetan iz porodice Atlagića, Mehmedbeg, izgubio „bez ikakve krivnje livanjsku kapetaniju“, ni selo se više nije zvalo Odžak Atlagića, nego samo Odžak. Odžakom, inače, ovdašnji žitelji zovu dobro građenu kuću imućnijih građana.

Do početka Drugog svetskog rata u Odžaku su živele srpske porodice:

DAJKIĆ – (nema podataka o njihovom poreklu) i

ARNAUT – svi članovi ove porodice pobijeni su 1941. godine na mestu Trnovac između Odžaka i Lištana.

Današnji su stanovnici samo Hrvati: ANDABACI (ranije Rogulj) – porijeklom su od Drniša; BARUNI (ranije Milunović) – vjerojatno preselili iz Listana gdje gdje su bili 1741. godine; BRČIĆI – preselili iz Listana; BRKE – u Odžaku 1814. godine; ĆURAK (ranije Ćurković) – doselili iz okolice Duvna; DUIĆI – u Odžaku su 1814. godine, kažu da su od Drniša; GOVORUŠIĆI – iz Bitelića kod Sinja; GRANICI – iz Muca kod Sinja; IVANOVIĆI – u Ćaiću su 1741. godine; KELAVE – iz Bitelića kod Sinja; KELIĆI (ranije Šusto) – doselili iz Bajagića kod Sinja; LOVRIĆI – iz okolice Sinja; LJUBIČICI – u Ćaiću su 1741. godine, vele da su od Duvna; VRDOLJACI – u Srdevićima 1741. godine, a porijeklom iz Dalmacije.

—————————————-

Izvori: http://www.lijevno.com i http://www.relax-livno.com