Архиве аутора: OML

Инструкције за плаћање из иностранства

УПЛАТЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

ПОСЕБНА НАПОМЕНА: ЛИЦЕ КОЈЕ ВРШИ УПЛАТУ ТРЕБА ПРЕТХОДНО ДА ПРОВЕРИ СА СВОЈОМ БАНКОМ ИЗНОС ПРОВИЗИЈЕ ЗА МЕЂУНАРОДНЕ УПЛАТЕ, КАО И ДА НАГЛАСИ ДА КАО УПЛАТИЛАЦ ПРИХВАТА ТЕ ТРОШКОВЕ.

За уплату прилога за књигу потребно је банци даваоца налога понети следеће податке:

ЗА УПЛАТЕ У АМЕРИЧКИМ ДОЛАРИМА:

Intermediary:

CHASUS33

JPMORGAN CHASE BANK, N.A.

NEW YORK, NY, UNITED STATES

Account with institution:

DBDBRSBG

BANCA INTESA AD, BEOGRAD

MILENTIJA POPOVICA 7B

BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA

Beneficiary:

/RS35160005400003537008

UDRUZENJE OGNJENA MARIJA LIVANJSKA

MILANA RAKICA 14

SURCIN

REPUBLIC OF SERBIA

ЗА УПЛАТЕ У ЕВРИМА:

Intermediary:

BCITITMM

INTESA SANPAOLO SPA

MILANO, ITALY

Account with institution:

DBDBRSBG

BANCA INTESA AD, BEOGRAD

MILENTIJA POPOVICA 7B

BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA

Beneficiary:

/RS35160005400003538948

UDRUZENJE OGNJENA MARIJA LIVANJSKA

MILANA RAKICA 14

SURCIN

REPUBLIC OF SERBIA

ЗА УПЛАТЕ У КАНАДСКИМ ДОЛАРИМА:

Intermediary:

BOFMCAT2
BANK OF MONTREAL, THE
TORONTO, CANADA
Account with institution:

DBDBRSBG
BANCA INTESA AD, BEOGRAD
MILENTIJA POPOVICA 7B
BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA
Beneficiary:

/RS35160005400003536232
UDRUZENJE OGNJENA MARIJA LIVANJSKA
Milana Rakica 14
Surcin
Republic of Serbia

За детаљенија упутства можете контактирати Дијану Ковачић: 0038163 606 862; e-mail: dijana.p.kovacic@gmail.com

Мишљење о књизи

Књига: Гордана Достанић Народна ношња Срба Ливањског поља у 19. и 20. веку

Сарадници: Јасна Вујчић и Иван Терзић

Рецензија: др Татјана Микулић, музејски саветник Етнографског музеја Београд

Издавач: Београд, 2022, Удружење Огњена Марија Ливањска Београд.

 МИШЉЕЊЕ О КЊИЗИ

Пише: Данијела Ђукановић, етнолог, музејски савјетник Музеја Републике Српске

Књига Народна ношња Срба Ливањског поља у 19. и 20. вијеку, ауторa Гордане Достанић, кроз 6 тематских цјелина и кроз 131 страну на један досљедан и свеобухватан начин приказује детаљне карактеристике физичког географског, демографског простора Ливањског поља, као и све оне битне елементе и специфичности које се односе на одјевање Срба Ливањског поља у 19. и 20. вијеку.

У првој цјелини аутор нас упознаје са географско-историјским прегледом Ливањског поља од краја 13. вијека до данас, привредом и начином живота у 19. и почетком 20. вијека. Кроз ово поглаље представљен је  начин живота становништа Ливањског поља у 19. вијеку, чиме су се бавили, које сировине су производили. У поглављу Демографија сазнајемо када Срби насељавају Ливањско поље, од када су на тим просторима што, од 12. вијека, потврђују бројни ћрилични споменици из тог периода.

Аутор ове веома значајне књиге нас кроз другу цјелину уводи нас у сазнања о култури и начину одјевања и различитим утицајима словенске, романске и оријенталне културе  на одјевање кроз дуги историјски период. Народне ношње носе у себи елементе или само трагове елемената многих културних утицаја који су продирали на нашу територију током времена и били условљени различитим историјским и друштвеним збивањем. Народне ношње носе у себи елементе старе балканске, словенске и оријенталне културе, док је градска ношња била под утицајем оријенталне и средњоевропксе културе. Кроз поглавље израда народне ношње упознајемо се са начином израде народне ношње, ко је израђивао ношњу и гдје су се највише израђивале и у којим приликама.

 У поглављу о материјалу за израду народне ношње упознајемо се са различитим врстама материјала и украса који су коришћени у изради народних ношњи њеним терминолошким одредницама и промјенама у коришћњу различитих материјала у току различитих историјских периода као и начином израде поједних дјелова народне ношње. Жене су ткањем стицале углед, задовољство и смирење које може дати ручни рад када се ради са љубављу. Оно им је пружало могућност да изразе своју потребу за стваралаштвом у оквиру традиционалне културе. Славенска вјештина подразумјевала је гајање и обраду лана и конопља, а развијала се даље употребом различитих техника  у ткањима. Извлачила се свила из чахура дудовог свилца, набављале и употребљавале готове нити памука. Квалитет платна и прецизност у изради зависиле су од тога колико је жена стваралац жељела бити добра ткаља. Да би била добра ткаља морала је бити паметна или мудра, лако схватати и рачунати, јер све мора бити на број, морала је бити стрпљива, морала је учити и имати воље. А  када још и воли тај посао “онда јој иде” и “буде забава”. Знање ткања као нематеријална културна баштина је она културна нит која се непрекидно насљеђује, надаље стиче, штити и преноси потомству.

У поглављу о бојењу и материјалима упознајемо се које су боје коришћене за бојење платна и вуне, на који начин су се добијале, која је симболика тих боја и у којем периоду почињу да се користе куповне индустријске боје и када почиње бојeње тим индустријским бојама. Кроз поглавље о изради ланеног и конопљиног платна аутор нас упознаје са начином израде платна, које справе и помагала су се користили у начину прераде и израде сировина.

У поглављу о ткању сазнајемо које технике ткања су се користиле у изради најчешће прегача: иверање,пребирање и преткивање.

Поглавље шарање упознаје нас који су то мотиви били карактеристични за поједне дјелове народне ношње, на који начин су они укомбиновани, како се допуњују и прожимају. Симболика орнамената била је исто тако и фетишизам. Људска бистроумност која је стилизовала орнаменте створила је могућност да је тешко разликовати границе између орнамената и симбола. Филозоф Емануел Кант је истако да је у жени урођен дар за умјетношћу, а посебно је тај дар урођен у души жена јужних Словена. На изглед и форму орнамената значајно је утицао и психолошки моменат везиље. Колико је била изражена машта и наивност мисли, могућност да досегну дубље и далекосежније представе о поимању живота представљале су један од кључних фактора о стварању једне непроцјењиве умјетности коју ни сама везиља није у мементу израде тога свога дијела знала да ствара. У једноставнијим формама израде, мотиви су били усамљени, док су у наредним фазама израде добијали сложеније композиције и испреплетали се у једну складну цијелину са другим појединачним мотивом стварајући један нови сложенији орнамент. Кроз поглавље о занатлијској изради материјала и предмета аутор нас упознаје са старим занатима и радњама занатлија у Ливну. Ту су: ступари, ћебаџије, јањчетари, терзије, казази, платнари, мутабџије, табанџије, ћурчије и кујунџије од старијих заната. Од заната из новијег периода ту су: опанчари, сахаџије, безерџани, безистанџиј и бербери.

Посматрати одјевање са преласка из XIX у XX вијек можемо из два контекста. Када говоримо о два контекста онда мислимо на постојање два начина одјевања: традиционалне народне ношње која је карактеристична са руралне средине и  која припада једном одређеном типу народних ношњи у Босни и Херцеговини  и градске ношње која је у свим градовима Босне и Херцеговине била готово идентична. Одјевање, као један од основних сегмената материјалне културе најподложнији је промјенама и модним кретањима. Начином одјевања, употребом скупоцјених и мање скупоцјених материјала, припадањем одређеном сталежу преноси се одређена порука друштву. Одјевањем и кићењем човјек је најстојао да прикаже и изрази своје естетско и морално схватање, националну, вјерску и класну припадност, друштвени и економски статус, занимање, пол и друге индивидуалне карактеристике. Одјевање у Босни и Херцеговини крајем XIX и почектом XX вијека било је под утицајем културе и начина живљења које је обиљежило ово временско раздобље. Сеоско становништво све три конфесије облачило је традиционалну народну ношњу која је временом изобичајена и попримила утицаје градског одјевања. 

Кроз трећу цјелину аутор нам представља основне карактеристике одјевања жена хришћанки у градским срединама. Стил и функцију градског костима одређивала је, прије свега, класна и сталешка припадност. У поглављу о ношњи градског становништва аутор нас кроз дивне фотографије женског и мушког градског костима српског грађанског сталежа упознаје са изгледом градских костима који су били карактристични за почетак 20. вијека у Ливну. Од почетка па до средине XIX вијека грађанско одијело хришћанке (Српкиње и Хрватице су се облачиле готово идентично у градовима Босанске Крајине и читаве БиХ) састојало се од сљедећих дијелова: црне сатенске или атласне димије, кошуља од танког памучног или свиленог беза, либада (салта) од чохе, кадифе или атласа, дугих рукава, звонасто укројених код либада и правих код салти, срменог ширитног ужег појаса са пафтом, капице “бареш” са омотаном плетеницом, бијелих памучних чарапа, папуча или црних ципела. Хришћанско становништво у градовивма по турским законима морало је да носи тамнију одјећу загастијих боја. Хришћанке нису смијеле да носе димије свијетлих боја. Мушка ношња највише се разликовала по боји и дубини феса. Хришћанско становништво носило је тамно црвени фес који је био плићи од оног које су носили муслимани. Остали дијелови мушке ношње су: кошуља и гаће бијеле боје, јечерма преко кошуље. Ношене су и чакшире црне боје са веома широким туром.

Од половине XIX вијека хришћанско становништво почиње прихватати средњеевропски културни утицај у начину одијевања и они постају носиоци модних кретања у БиХ и постепено замијењују оријенталне дијелове ношње са дијеловима одијела које је израђено по узору на оно које се носи у Средњој Европи. Кроз ово поглавње аутор нас упознаје са  фотографијама градских костима српских грађанских породица из Ливна из 30-их година 20 вијека. Жене су почеле да носе хаљине по узору на бечку моду, док је од старих хаљетака остала још само либада. Мушкарци су носили одјела шивана по европској моди. Кроз ово поглавље упознајмео се са дивним илустрацијама у виду фотогафија упозанајемо се са културним и јавним животом српског грађанског сталежа из Ливна са почетка 20. вијека гдје су представљене угледне породице мушки чланови као и фотографија Српског пјевачког и тамбурашког друштва „Сундечић“.

Традиционална култура “изњедрила” је стваралачки дух жене у динарској, панонској и средњобосанској зони. Под утицајем традиције и промицањем мисли у стваралачку модификацију, сеоска жена је преносила своје идеје и вијештине у изради кошуље са нараштаја на нараштај. Стварајући народну ношњу-одјећу у култури у којој је живјела, жена је уносила сво своје биће и мисао. Сваки извезени мотив на кошуљи бошчи, симболизовао је неке елементе из прошлости као димензију постојања, садашњост и будућност. Стварајући мотиве на појединим дјеловима народних ношњи жена је својом вјештином и умјећем повезивала прошлост, садашњост и будућност. Сви елементи одјеће, било сеоске или градске, доживљавали су трансформације и мјењали су се у зависности од природних услова са једне стране и историјско-политичких процеса са друге стране. Све промјене у развоју и форми традиционалног костима од оног са краја XIX вијека и до 50-их година XX вијека можемо пратити кроз поједине дјелове одјеће. Сама старина, општа раширеност на једном већем подручју, сраслост типа одевања са самим основним психичим типом, вековним навикама могли би да буду ознаком сељачке народне ношње у ужем смислу речи. При томе не одлучује само психолошки карактер него и културни обрасци и степен цивилизације дотичног народа, географско етно-биолошки, економски и социјални моменти”.[1]

Народне ношње представљају производ домаће кућне радиности и израђене су од сировина које су карактеристичне за одређени простор: лан, конопља и вуна. На простору Републике Српске односно Босне и Херцеговине разликујемо три типа народних ношњи: динараски тип, посавски тип и средњобосански тип. На форму односно стил традиционалне ношње у динарској, посавској, средњобосанској и градској ношњи утицала је култура у којој је живјела и стварала жена везиља. У Босни и Херцеговини најзаступљенији је динарски тип народне ношње. Сви наведени типови народних ношњи доживјели су трансформацију почетком XX вијека под утицајем индустрализације и утицаја града на село. Поред мушког и женско становништво све више долази у ближи додир са градом и градским начином живота, што има за посљедицу и промјене у начину облачења. Промјене су се најбрже одразиле на изглед и форму народних ношњи посавског и средњобосанског типа, док су се  старе динарске народне ношње задржале у употреби до Другог свјетског рата.

У четвртој цјелини под називом Сеоска народна ношња аутор по поглављима систематично обрађује и илустративно представља појединачне дјелове српске женске и мушке народне ношње, дјечије одјеће, свадбене ношње невјесте, ношње за укоп у вријеме жалости, торбе. Затим нас аутор упознаје са народним ношњама које су у етнографско географској зони блиске и сличне ливањској народној ношњи, а то су јањска и гламочка народна ношња.

Народна ношња Срба Ливањског поља припада динарском типу ношње. Она се састоји од двије варијанте: ношња Срба икаваца и ношња Срба ијекаваца. Ношња Срба икаваца по својој форми и изгледу личи на ношњу католика, док је ијекавска варијанта типична православна динарског типана.

Главне карактеристике женске динарске ношње Срба Ливањског поља  су: ланена дуга кошуља изједна кројена са уметнутим правим клиним испод руке, везена на скутима позади, на рукавима и на прсима. У икавској варијанти вез је доста једноставнији, скромнији, рађен плавим и црвеним концем. Дјевојачка и невестинска кошуља је била богатије везена. Дјевојке су у вез уплитали и срму. Овај тип кошуље постепено нестаје у XX вијеку. Вез у боји бива замјењен бијелим концем и користе се индустријска платна. За разлику од женске кошуље икавског типа, женска кошуља ијековске варијанте израђена је од ланеног или конопљиног платна везена геометријском орнаментиком у жутој, зеленој и црвеној боји веза. Мушка кошуља икаваца је везенена бијелим концем, дужине преко кукова, док је мушка кошуља ијекавског типа такође од ланеног платна, везена бијелим концем. Карактеристични су за њих широки рукави. Преко кошууље жене и у ијаквској и икавској варијанти носиле су прегаче ћилимаче и пребираче. Између два рата у ијекавској варијанти ношене су танке прегаче црне боје, а пред Други свјетски рат ношене су прегаче”травеше” – кецеља од црног сатена. Гаће су носили и жене и мушкарци, с тим да код жена нису биле у свакодневној употреби само у свечаним приликама. У икавској варијанти женске гаће су се шиле најприје од лана са широким ногавицама, док су у ијекавској биле истог кроја као мушке. У мушкој ношњи гаће су и у икавској и ијекавској варијанти израђиване од домаћег ланеног беза које су се при крају сужавале. Преко гаћа су се носиле зими шалваре или чакшире израђене од црне вуне. Имућнији мушкарци носили су празником чакшире од ваљаног сукна.

Преко кошуље, око паса, жене су носиле појас – тканицу у ијекавској варијанти ткан “на кишиће” (на даску). Карактеристична је различита терминологија за појасеве: пас, тканица, пашњача (бенсилах, потпашај) и струкани пас. На женску пашњачу обично се стављала пивац пафта рађена у филиграну. Мушки појас икавске варијанте ткан је као и женски тамноцрвене боје и опасивао се преко џемадана. Мушки појас у ијекавској варијанти био је са пругастим уздужним шарама вегетабилних боја. Од горњих хаљетака и и у једној  и другој варијанти ношње ношена је: женска хаљина, антерија, гуњ или копоран или џемадан, јечерма, садак или зубун, кожун, прслук и кабаница. Кроз поглавље фризура и покривање главе аутор објашњава и описјује на који начин су дјевојке и удате жене плеле косу, како су је украшавале, која покривала су стављала на главу. Дјевојке су носиле капе богато украшене, док су удате жене носиле бошчице преко којих су стављали бошче.  У књизи је представљена илустрација коврљкаоглавља које су носиле невјесте. Коврљак се носио на глави и преко њега су стављане бошчица и велика бошча богато украшена црвеним мавезом. Мушка покривала за главу била су уједначенија од женских. Основу је чинила црвена округла, плитка капа, преко које се омотавао црвени вунени шал. До краја XIX вијека мушкарци икавци и ијекавци пуштали су косу и сплетали је у плетеницу звану перчин у коју су уплетани уплетњаци. Пред Други свјетски рат мушкраци су на галви носили шубару од црне вуне. На ногама су жене и мушкарци носили опанке опутаре. Аутор нас такође упознаје и са дјечијом ношњом, која се најчешће састојала од бијеле дуге кошуље за дјевојчице, биљаче или сукна, паса, прегаче и на глави црвене капице, а на ногама чарапе и опанци. Дјечаци су облачили: кошуље, гаће, џемадан и јечерму и на галви фес, док су од 14 године имали све дјелове ношње као одрастао мушкарац. У поглављу свадбена ношња невјесте аутор нас упознаје са обичајем око прошње, затим наводи елементе ношње коју је носила невјеста. Невестинска ношња била је као дјевојачка само богатије украшена накитом на свим дјеловима ношње. Посебно мјесто и симоблику у невестињској ношњи има коврљак огалвље којег су само носиле невјесте. Од накита који је карактеристичан за свадбену ношњу посебно се истиче гендардугачак по цјелој кошуљи украшен новцем. Њега су носиле све друге жене које су учествовале у свадби, осим младе. У првој половини ХХ вијека ијекавке су коврљак замјениле почелицом.

Аутор нас такође упознаје и са одјећом за укоп.

Ткане торбе богато орнаментисане су такође представљене кроз књигу, са описом њихове функције и претежног садржаја.

Оно што се треба посебно истаћи је љепота веза у ијекавској варијанти женске ливањске ношње као и богаство орнаментисања на прегачама. Народно орнаментисање је дио народног говора. Од једног краја свијета до другога, кроз сва поднебља све расе, различите цивилизације сусрећемо се са оваквима дјелатностима људског духа. Без обзира на најтеже услове живота на најкрвавију борбу за опстанак, без обзира на најтежу надмоћ природних сила, свуда се човјек одаје стварању. Словени су се од најстаријих времена свом душом одавали таквом стварању, те су нарочито својом прекрасном орнаментиком, везом, тканинама и орнаментима предњачили у читавој Европи.[2]” Дар за умјетност, било које врсте, великим појавама људског духа у кога је народа тај дар већи у онога је и читава народна душа богатија. Као што је стил у говору и писму израз ћуди појединца човјека и израз његове душевне посебности, тако је и стил у декоративној умјетности умјетнички израз унутрашњег начина осјећања и мишљења појединог народа у извјесном раздобљу његове културне историје.” Орнаментика на кошуљама народних ношњи динарског типа, међу које спадају и кошуље ливањске народне ношње, садржи у себи елементе умјетности најстаријих народа (Египћана и Грка). Народна умијeтност повлачи корјене из праисторијског периода. Први орнаменти у историји човјечанства су геометријски. По њемачком професору др Риегелу напреднији стадиј у развоју геометријске орнаментике је када се геометријски орнамент употребљава у симболичке сврхе”.[3]

Старе Словене је посебно интересовала симболичка улога орнамената на текстилним предметима. Са једне стране интересовала их је религиозна основа, али и чисто дескриптивна. Геометријски и вегетабилни орнаменти, који доминирају на кошуљама, представљају изражајно осјећање, манифестацију духовне динамике. Са једне стране орнамент својим изразом представља техничко-материјалну карактеристику на одређеном материјалу (лану, конопљи или памуку), док са друге стране психолошко схватање које тумачи симболику орнамента је значајније и персонификује живот човјека. Дескриптивно схаћање тумачи технику и изради одређеног орнамента и даје његов хоризонтални пресјек, док психолошко схватање развоја и настанка орнамента даје нам вертикални пресјек. Мотиви и стваралачки вез који је присутан и доминира свеобухватим изгледом српске женске и мушке народне ношње Ливањског поља одражавају стање духа и свијести појединца који га је стварао и времена у којем је живио.

Кроз пету цјелинуУкрашавање и накит аутор ове веома значајне публикације  нас кроз више поглавља упознаје са врстама накита којим су се украшавале жене у народној ношњи Ливањског поља: накит из кућне радиности, ,додатни украси, накит за главу-оглавља, огрлице, ђердане, токе, накит за леђа, накит за струк, накит за руке и накит за ноге.

У шетој цјелини упознајемо се са узроцима постепеног нестанка народне ношње које су посљедице друштвено, историјских и економских услова.

Кроз седму цјелину аутор је табеларно представила музејске предмете дјелова народне ношње српског становништва Ливањског поља који се чувају у Збиркама Етнографског музеја у Београду и Земаљског музеја Босне и Херцеговине.

И на крају ове веома значајне публикације, у тексту Јасне Вујичић, представљено је на који начин је љубав према традицији, према корјенима и националном и културном идентитету примјењива у времену у којем ми живимо, на који начин се кроз орагнизовање радионица ткања са различитим старосним групама, а поготово са дјецом може развити свјест о едуковању младих о значају и примјени матријалног и нематеријаног кутурног насљеђа у саврменом добу. Како се може и треба наша богата традиција очувати у данашњем времену, како постакнути младе људе које живи у савременом добу да на њима близак начин се упознају са традицијом својих предака. Едуковати дјецу кроз њима блиске садржаје о традицији кроз едукативне радионице бојанке, пузле, мултимедијалне апликације. Заштита нематеријалног и материјалног кутлурног насљећа мора се спросвести у подршци удружењима који активно баштине и чувају традицију у њеном изворном облику и примјењују је у данашњем времену.

Желим још једном да се захвалим госпођи Гордани Достанић што је приредила ову веома значајну публикацију која је веома важна за представљање и очување традиције, културе и националног идентитета српског становништва Ливањског поља.


[1] Владимир Дворниковић, Карактерологија Југословена, Човечанство, Зборник за културуну и политичку историју, Космос, Београд 1939, 460.

[2] Јелица Беловић- Бернадзиковска,  Српски народни вез и текстилна орнаментика, Књиге Матице Српске, Издање Матице Српске, Нови Сад, 1907, 2.

[3]Jelica Belović-Bernadzikovska, Mala vezilja, Tisak i naklada Tiskare Laginja i drug, Pula, 1911, 9.

О аутору и сарадницима

                      Белешка о аутору

Гордана Достанић је рођена 7. октобра 1954. године у Сремској Митровици, где је завршила осмогодишњу школу и гиманзију, док је студије економије завршила у Београду. Радила је у струци, у фабрици за примарну прераду дрвета у Среском Митровици, а потом у Савезној дирекцији за робне резерве у Београду и на Београдској берзи. Носилац је више признања и награда у области берзанског пословања. У пензији је и живи у Земуну.

Поред књига, чланака и стручних рецензија чланака, све из области финансија и берзанског пословања, аутор је и књиге Благослов предака, чији садржај се односи на родослов неколико крвно везаних породица. Као својеврсни наставак те књиге, издала је збирку приповедака Крици и одјеци Ливањског поља, које базирају на породичним причама и догађајима. Такође, приредила је књигу Копаоник у недрима Србије, у којој је сабрано низ информација (на српском и енглеском језику) историјског, религијског, митолошког и туристичког карактера, везаног за подручје Копаоника и његове ближе околине.

Оснивач је и председник Управног одбора Удружења Огњена Марија Ливањска, чија је мисија и циљ очување свеколике историјске, културне и верске баштине ливањских Срба, као и неговање сећања на српске жртве 20. века са тог подручја. Члан је удружења „Јадовно 1941“ Београд. Била је сарадник у припреми изложбе и каталога „Срби Ливањског поља-трагови кроз векове“, као и учесник у организацији више културних догађаја Удружења Огњена Марија Ливањска.

Сарадници на књизи

Јасна Вујичић

Дипломорани специјални педагог, дефектолог, рођена 1968. године у Челебићу, општина Ливно. Од 1992. године живи у Панчеву. Влада традиционалним техникама ткања, те израђује на разбоју предмете-реплике народне ношње у оквиру удружења „Панонке“, Панчево. Аутор текста о савременом приступу очувању техника израде ношње под називом „Чување традиције израде народне ношње данас или како се мире светлост огњишта, руке ткаља и компјутерске шаре“. Члан је Удружења Огњена Марија Ливањска.

Иван Терзић

Дипломирани етнолог-антрополог, рођен 1978. године у Ужицу, живи у Београду. Савладао је традиционалне технике израде етно накита, те је у својству демонстратора учествовао на више радионица тог типа. Прати више фолклорних група и члан је жирија на смотрама фолклора. Аутор је, коаутор и стручни сарадник више монографија о народним ношњама Срба (Народне ношње Срба, Народне ношње Кобишнице, Азбука ношње-почетница), као и часописа и сајта Народне ношње Срба. Живи и ради у Београду. Сугестијама и директним ангажовањем дао је драгоцен допринос коначном изгледу књиге, нарочито у делу одабира, израде и обраде фотографија.

О изложби

Назив изложбе: „Срби Ливањског поља – трагови кроз векове“

Аутори: Проф. др Вељко Ђурић Мишина, др Радован Пилиповић

Сарадник: Гордана Достанић

Власник: Удружење Огњена Марија Ливањска, Београд

ИЗЛОЖБА „СРБИ ЛИВАЊСКОГ ПОЉА – ТРАГОВИ КРОЗ ВЕКОВЕ“

Срби су вековима живели на подручију Ливањског поља. Током тог дугог периода, под сменом политичких, историјских, демографских околности и у складу са природном и општом средином у којој су живели, дефинисали су своје обичаје, ношњу, музику, оруђа, градили верске, културне и образовне институције и објекте, истрајавајући у очувању свог националног и верског идентитета. У том истрајавању трпели су притиске и разне патње, а често га плаћали и животима својим и оних најневнијих међу њима – дечијим.

Историјске околности пресудно су утицале на перманентно смањење броја Срба на подручију Ливна, све до данашњих дана када су се свели на испод 2% у укупном броју становника. Додатно отежавајућа је чињеница да у српском корпусу у ливањској општини данас доминира популација старије животне доби чијим се неминовним нестанком ненадокнадиво даље смањује број Срба.

Очување верског и националног идентитета одвијало се под сменом империјалних власти Турске и Аустро-Угарске, у верски и национално разноликој средини, економски слабо развијеној, кроз:

 • градњу верских објеката, међу којима је најпознатија ливањска православна црква Успења пресвете Богородице, једна од најлепших у БиХ која је са својим библиотеком и иконама уврштена у културну баштину БиХ;
 • градњу школа – у Ливну је отворена прва српска школа за верске потребе у Босни и Херцеговини;
 • организовање у националног културног друштва „Сундечић“ кроз који се, поред одвијања културног живота Срба, рађала и грађанска класа. Срби, угледни грађани Ливна, школовани у иностранству, сем ауторитета уложили су и лична материјална средства за градњу српских институција. Зграда „Сундечића“ и данас служи потребама образовања деце у Ливну;
 • одржавање традиције и народних и верских обичаја у обележавању значајних догађаја за породицу и прославама православних празника;
 • очување начина израде појединих делова народне ношње;
 • записивање народних песама, прича, музичких инструмената, оруђа исл;
 • очување сећања на српске жртве пострадале због припадности православној вери и српском народу током историје исл.

Након предефинисања југословенског простора стварањем нових држава, што се одвијало кроз грађански рат у Босни и Херцеговини, Срби су у највећем броју протерани, а повратничка домаћинства су спорадична, те је недовољно физичке и материјалне снаге да се обнавља, одржава и чува богата заоставштина стварана вековима. Честа страдања становника под туђинском влашћу обележена су бројним споменицима која пропадају од притиска времена, али и људске руке која жели да их затре.

Избегли, протерани, расељени Срби, као и они који су напустили родни крај из економских разлога, не желе да препусте ни забораву, ни пропадању вековни живот и стечено културно, верско, етнолошко и етнографско богатство. Поносни на то богатство желе да га на адекватан начин прикажу у срединама у којима данас живе, пре свега у Србији и Републици Српској, али и другим земљама у свету. Одржавање и очување историје, предања, специфичности у говору, музичке уметности (вокалне, инструменталне или играчке), народне ношње, сакралних објеката укључујући и бројна, широм поља расута православна гробља, ризницу вредних икона, књига и сасуда… није лако очувати на локалу на коме је настала, ако је народ коме то припада већином далеко од завичаја. Уважавајући све наведене околности, у жељи да се прикаже и сачува свеколика баштина, Удружење ОМЛ је сачинило изложбу како би ливањски Срби били представљени широј јавности. За то је одабран прикладан начин излагања прикупљене архивске документације, фотографија, чланака, преко савремених, лако преносивих реквизита и материјала по темама:

 • демографска слика ливањског подручија кроз векове;
 • под туђинском влашћу;
 • верске, културне и образовне институције;
 • између два светска рата;
 • страдање у НДХ;
 • свећа запаљена после 50 година;
 • грађански рат ’90-тих;
 • Срби и њихови трагови у данашњем Ливну.

Панои, којих је 22, димензија су 80х100, смештени у рамове пригодне за поставку на зидове на начин који условљава изложбени простор (најлонске нити, закачаљке, носачи и сл).

Организацију изложбе и издање Каталога изложбе помогли су:

 • МСС РС-Управа за дијаспору и везе са Србима у региону, Београд
 • Влада АП Војводине Нови Сад
 • Igepa-Cartacell, доо Београд
 • Јово Бајић, новинар, Београд
 • Будо Симоновић, новинар, Подргорица
 • Бројни чланови Удружења ОМЛ

Уколико желите да се изложба прикеже у вашем месту обратите се на контакте Удружења ОМЛ.

Удружење Огњена Марија Ливањска

О КАТАЛОГУ

Назив: Ливно и Ливњаци

Приређивачи текста: аутори и сарадник изложбе «Срби Ливањског поља-трагови кроз векове»

Издавач: Удружење Огњена Марија Ливањска, Београд, 2015. година

О КАТАЛОГУ ЛИВНО И ЛИВЊАЦИ

Каталог који је припремљен као писани текст који прати изложбу «Срби Ливањског поља-трагови кроз векове» састоји се од више поглавља у којима су читаоцима представљене важније информације из историје ливањских Срба. Каталог најпре представља неколико теорија о пореклу имена града и целог подручја, његов географски положај на начин како су то учинили први руски конзул у Босни, Александар Гиљфердинг и турски путописац Евлија Челебија.

Историја Ливна и Ливањског поља укратко је представљена од најранијег периода имајући у виду бројне трагове и споменике који сведоче о разним епохама и цивилизацијама на том подручју, преко Средњег века и бана Стјепана II Котроманића који га припаја Босанској бановини. Затим је представљено Ливно под османском влашћу, када постаје главна турска војна база за походе према Приморју, а потом и центар санџака.

Демографске прилике представљене су почев од последње деценије 15. века  и турског пописа, приказане су и миграција становника из Босне према Далмацији и обрнуто и њима условљене промене верског састава становника, а помиње и изворе који говоре о покатоличавању православаца у 18. веку. Пописи римокатоличких фратара, римокатолички шематизам, као и подаци разних путописаца послужили су да сагледамо структуру становништва у 19. веку и касније, почев од владавине Аустро-Угарске чија политика битно мења национални састав на штету православаца. У том поглављу, које носи назив Становништво, обрађено је и порекло српског становништва Ливањског поља, као и околности које су у току и након Другог светског рата довеле до даљег пада учешћа Срба у укупном броју становника, закључно са последицама грађанског рата 1992 – 95. године и акције хрватске војске „Зима 1994“.

После историјско-географског прегледа ново поглавље представља основне елементе народне ношње српског становништва ливањског подручја.

Период турске власти, због дужине трајања, оставио је бројне податке и сведочења о борби ливањских Срба за своја верска и национална права. У поглављима Градња школе и Градња цркве описују се управо историјски догађаји који су довели до градње српске конфесионалне школе и православне цркве Успења Пресевете Богородице у самом центру града. Зграда те школе, у којој је данас градска гимназија, као и црква и данас представљају лепше градске грађевине, придодајући им и зграду некадашњег Српског пјевачког и тамбурашког друштва «Сундечић», сада такође зграду гимназије. Поглавље о градњи цркве садржи и опис ризнице православне цркве који се састоји од више десетина вредних икона и старих богослужбених књига и сасуда, које су цркви даривали парохијани.

Наредно поглавље Каталога посвећено је периоду Аустро-Угарске власти и забранама које су се односиле на српски живаљ, као и новим начинима и видовима борбе Срба за очување националног и верског интегритета и идентитета.

Веома занимљиво је поглавље под називом Трговина трговци, које описује настанак слоја хришћанских троваца у време турске власти. Тада се издваја одређени број српских породица које стичу и углед и богатство којим утичу на развој и изградњу националних верских и образовнох институција. Нажалост, у Другом светском рату, спаљени архив Српске православне цркве претворио је у пепео податке о старим ливањским породицама.

Подручје Ливањског поља имало је бурну историју и било бременито напетостима и компликованим међунационалним односима, те је ново поглавље Каталога посвећено управо политичким и међунационалним односима и приликама. На то поглавље, које завршава са Првим светским ратом, надовезује се приказ прилика у периоду између два рата, односно Краљевини Југославији. У том поглављу посвећена је пажња Српском пјевачком и тамбурашком друштву „Јован Сундечић“, које је утицало на културни, образовни, верски, економски и национални живот Срба целог краја, али и града као целине. Описано је и опредељене једног броја муслимана, који прихватају југословенски национализам и западњачки модернизам уз исламски верски идентитет прилагођен модерном времену. Такође, помиње се и организивање усташке групе у Ливну.

Период Другог светског рата, када је лета 1941. године побацан у јаме и убијен велики број Срба, те су неке породице потпуно затрте, а нека села остала без својих српских становника, одвојен је у посебно поглавље у коме су наведене најстрадалније породице и набројана највећа стратишта. За период после Другог светског рата највише информација се односи на ексхумацију тела страдалника и сахрану у Спомен-капели у порти ливањске православне цркве.

Нажалост, страдање Срба Ливањског поља поново се догодило у грађанском рату 1992-1995, чему је посвећено ново поглавље, на које се надовезује период после 2000. године, када се обнављају срушени споменици и установљава начин одржавања свеколике баштине ливањских Срба кроз оснивање и активнсти Удружења Огњена Марија Ливањска.

Удружење Огњена Марија Ливањска

БУДО СИМОНОВИЋ – БИОБИБЛИОГРАФИЈА

Будо Симоновић је рођен у селу Осреци – Манастир Морача, 15. октобра 1945. године. Основну и осмогодишњу школу учио у родном селу и Манастиру Морачи, гимназију у Никшићу, Титограду и Фочи. Завршио Филолошки факултет у Београду, 1969. године, група за српскохрватски језик и југословенску књижевност. Потом је три године радио као професор у гимназији „Слободан Принцип-Сељо” у Сокоцу на Романији, а онда се сасвим, професионално посветио новинарству.

Прве текстове у новинама је објавио још као студент 1967. године, а потом је, док је радио као професор на Романији, од 1969. године био стални дописник сарајевског „Ослобођења“.Сарађивао је и у другим листовима ондашње Југославије, а од октобра 1973. године, кад се и професионално опредијелио за новинарство, постаје стални дописник агенцијеТАНЈУГ из Црне Горе. Годину дана касније прелази у „Политикину“ кућу у којој је пуних тридесет година био дописник из Црне Горе – „Политике Експрес“, „Илустроване Политике“ и „Политике“, а повремено је сарађивао и у осталим „Политикиним“ издањима. Стални дописник „Франкфуртских Вијести“ постао је 2003. У тој новини, у којој је хонорарно сарађивао још од 1995. године, остаје до пензионисања, али је наставио да пише све до данас.

Уз све то, сарађивао је и са многим другим листовима и недјељницима бивше Југославије („НиН“, „Интервју“, „Свет“, „Љубљански дневник“, „Практична жена“, приштинско „Јединство“, „Вечерње новости, „Блиц“, „Осмица“, „Ало“, „Око“, „Мозаик“, „Недељни Телеграф“…, а у најтиражнијем црногорском  дневнику „ДАН“ сарађује од првог броја до данас.

Поред више од сто разнородних фељтона, приредио је и зборник 125 година новинарства и 50 година удружења новинара Црне Горе, написао на десетине хиљада вести, информација, репортажа, коментара и сваковрсних других текстова и објавио следеће књиге: Мијат и Мојсије (монографија о шпанским борцима из колашинског краја Мијату Машковићу и Мојсију Стевановићу); До смрти и натраг (историјски роман о страдању партизанске гериле у дурмиторском крају 1942. године); Недоходу у походе (збирка репортажа); Зеко мали (прича о наличју владавине књаза Данила Петровића); Живот на седам жица (збирка репортажа); Никад краја тамницама, лалићеве поруке и подуке; Задужбина патријарха и везира (књига о Пивском манастиру); Ријеч скупља од живота (књига о најтежим злочинима у Црној Гори од 1949. до 20005); Тајне острошког блага (прича о судбини државног и дворског блага Краљевине Југославије, икони Богородице Филермоске, честици Часног крста и руци Свето Јована Крститеља); Душко (романсирана монографија о Душану Видаковићу); Пјенавац (прича о трагедији на мосту на Морачи); Од млинара до барда (монографија о хаџи Радовану Бећировићу – Требјешком); Ископање Кића Јасеновца (збирка антиратних  репортажа); Кучка пећина (прича о турској похари Куча 1774. године); Туђа земља калауза нем (прича о погибији краља Александра Првог Карађорђевића 1934. године); Челат са ореолом свеца (прича о злочинима 1944. године у Пљевљима); Рат и мир капетана Река (свједочанство о Амиру Реку); Отмица (прича о првој послератној отмици југословенског путничког авиона); као и књига Огњена Марија ливањска (хроника о усташким злочинима у ливањском крају 1941 и 1992. године, преведена на енглески језик).

Будо Симоновић је добитник низа друштвених признања, плакета и награда за новинарски и публицистички рад. За сећање на страдање ливањских Срба, овековечено књигом Огњена Марија ливањска аутор, Будо Симоновић, је посебном повељом епископа Атанасија проглашен добротвором Српске православне епархије бихаћко–петровачке и СПЦО Лијевно.

О КЊИЗИ БУДА СИМОНОВИЋА ОГЊЕНА МАРИЈА ЛИВАЊСКА

Таленат да се препознају судбинске приче вредне отимањa од заборава довео је Буда Симоновића, лета 1990. године, до Ливањског поља, а све на трагу сазнања да у неком селу код Ливна живи жена која је у дубокој крашкој јами преживела више од месец дана. У јаму су је, заједно са бројним рођацима и комшијама, убациле усташе давне 1941. године, иако је била у поодмаклој трудноћи. У селу Челебић нашао је јунакињу своје будуће приче, Стану Лалић – Црногорац, и од ње сазнао да и другим селима на рубу Ливањског поља постоји још сличних судбина везаних за сам почетак рата и усташке покоље. Да те трагичне приче отргне од заборава аутор их је објављио у „Илустрованој полиици“, а потом је тај мозаик тужних фељтона и репортажа прерастао у књигу чије се прво издање појавило лета 1991. године. Тог лета ексхумирани су и сахрањени посмртни остаци жртава извађених из јама и са других стратишта у околини Ливна у којима су лежале пола века.

Књига Огњена Марија ливањска је потресна читанка о злу, сведочанство, оптужба, али и светли пример појединачне жртве човека за човека. Страшне приче, муке скоро незамисливе да их човек може преживите, тешко је и читати. Али оне човека издигну изнад тривијалних брига и уливају му снагу једне Милице или Боје или Маркице…, да се само духовном снагом могу надјачати велика искушења.

Књига садржи непобитне и необориве, пола века прикриване доказе о злочину над Србима, а прилог књиге је поименични списак 1589 страдалника. У том броју је и око 700 деце млађе од 15 година. Нека су била тек рођана (у селу Голињеву је, рецимо, убијено 24-ро некрштене деце), скоро 270 није стасало ни за школу.

Постоје јасни докази, што Будо Симоновић у књизи уверљиво наглашава, да је судбина ливањских страдалника инспирисала и Ивана Горана Ковачића за поему Јама, а режисера Лордана Зафрановића за стравичну сцену клања Срба у аутобусу у култном филму „Окупација у 26 слика“.

Појединости ове стравичне сторије говоре и о стању на дну јама из којих су тела страдалника вадили потомци, а у које је силазио и сам аутор.

Ову књигу можемо назвати књигом незаборава, можемо је назвати документом, можемо је назвати сведочанством јер она није производ маште писца већ пажљиво одабрани збир сведочења оних који су вољом судбине преживели намењено им уништење.

У поглављима књиге читамо исповести чудом преживелих: Саве Козомаре, Госпаве Цвијетић, Милице Маљковић, Маре Јурић, Цвите Бошковић, Глигорија Стојића, Милице Ерцег, Боје и Данице Лалић, Данице Бошковић, Љубе Коњикушић, Милана Росића, Луке Црногорца, Душана Вујановића, Мире Ждеро… Они су Божијом вољом преживели: јаме Динаре, Голије, Старетине, Тушнице, Камешнице…, рупе из којих се вадио песак, покољ у сеоској школи, на ливадама, шуми и другим стратиштима на којима су ливањске Србе усташе убијале два јулска дана, уочи и на дан свете Великомученице Марине – Огњене Марије.

Аутор нас је књигом и преживелим сведоцима провео преко бар 20 стратишта ливањских Срба, преко крашких јама: Равни Долац, Развала, Пропунта, Провалија, Самогреда, Сухача, Бикуша, Камешница, Тушница, јаме изнад села Луснић, преко планине Круг, Пролога и Трновца, села Љубунчић, челебићке школу, шуме Копривнице, локалитета Куперешка врата, Борова глава, Занесовићи и др. На оним на којима није остало „ока за сведока“ приказана нам је макар фотографија некадашњег споменика, ако је постојао. 

Воља за животом, пркос несрећи, освета новим рађањем била је водиља и снага преживелим Србима да оснују нове породице, да деци дају имена оних за које није било милости џелата. О таквој врсти „освете“ можда је најупечатљивија прича Марка Бошковића.

У лошем веремену има и добрих људи. И о њима је аутор сакупио сведочанства и записао имена свих које су са благословом и захвалношћу помињали страдалници-сведоци. Некима се, после доброчинства, изгубио сваки траг, а неки су за свој људски поступак, добили сведочење жртава којим су избегли послератна суђења.

Као што се памте имена жртава и имена доброчинитеља, у књизи се именом и презименом помињу и злочинци. И то су имена за памћење на срамоту њихових потомака.

Након 50 година од страдања тела ливањских Срба са већине стратишта су ексхумирана и пренета у тек саграђену Спомен-капелу у порти ливањске православне цркве. Так догађај је такође, представљен у књизи, као и ратна збивања и поновна страдања Срба у грађанском рату у Босни и Херцеговини 1992-1995. године, о чему су, такође, сведочили преживели Срби.

Поред сведочења књига садржи и факсимил документа са ретких послератних суђења злочинцима, као и фотографије места, споменика и личности.

Књига Огњена Марија ливањска се чита полако, са дубоком емоцијом и размишљањем о целини историјског оквира у коме се догодио злочин, о размерама људске бестијалности, о мржњи….

Ко узме у руке ову књигу неће је само једном прочитати. Враћаће јој се да га исповести страдалника подсете на опрез, али и да сагледа силину снаге којом је човек (и народ) у стању да се бори за оно најважније, од Бога дато – свој опстанак.

Можемо речи да је књига Огњена Марија ливањска везана за живот готово сваког ливањског Србина. Зато је и име нашег Удружења (Огњена Марија Ливањска), позајмњено као неки речити слоган који препознаје сваки Србин који потиче са Ливањског поља, ма где данас да живи.

Неумољиво време нас је од тих догађаја одвојило са 8 пуних деценија. И после толико времена многи за ову српску страхоту нису чули. Неки кажу, давно је било, треба препустити забораву, а не живети са духовима. Ова књига не даје никоме право и могућност да заборави, али даје наду да ће се и наш народ угледати на оне који истражују и објављују јавности сваки злочин над народом, без обзира на проток времена, ради правде, казне и опомене да се никада више тако нешто не понови.

И као што рече почивши митрополит Амфилохије, ово је књига коју треба да има свака српска кућа.

Удружење Огњена Марија Ливањска

Завршени радови на асфалтирању пута у Врбици

По подношењу захтева општини Ливно за суфинансирање радова на асфалтирању приступног пута до врбичке цркве и на основу одлуке градоначелника Ливна, г. Дарка Чондрића и надлежних органа општине Ливно, општина је учествовала са половином износа у реализацији овог пројекта, док су другу половину, од укупне вредности од 16.894,80 КМ, обезбедили СПЦО Врбица и Удружење ОМЛ.

Компанија „Ливно путови“ је пред Васкршње празнике започела радове на припреми терена обележавањем трасе пута и насипањем подлоге за асфалтирање, а за славу врбичке цркве, Силазак Светог Духа на Апостоле, изведени су и завршени радови, те се до врбичке цркве сада стиже асфалтним путем.

Захваљујемо се свим учесницима у овом пројкету.

Црква Силаска св. Духа на Апостоле у Врбици прославила славу

Окитила су се села Врбичке парохије гроздовима процветалог багрема и белим лепезама зове, а пролетњи поветарац, шуњајући се кроз њихове гране, широко пољем је носио мешавину њиховог опијајућег. И сунце се у недељу изборило са облацима. Многи су, као некад, обукли нову кошуљу, а песма старих и нових птица које су уз помоћ сунчевих зрака отимале плавтнило неба над Ливањски пољем, одјекивала је путем који је водио ка цркви.

Сви који тамо живе и они који су дошли, спремали су се да и ове године прославе црквену славу, започевши, како је ред који се одувек поштовао, Светом литургијом.

Припреме за прославу започеле су неколико дана раније. Колико је битна припрема говори и народна изрека да кад испратиш славу мораш одмах да кренеш да се припремаш за прославу наредне године. Сви који су ове године стигли у Врбицу припремали су се за тај месецима раније, планирајући слободне дане или годишње одморе. Ове године пут до цркве је био лакши него претходних година јер је, у међувремену, приступни пут покривен асфалтом. На крају сада асфалтног пута, стоји и чека нас Она која увек чека и дочека.

Више од 20 парохијана, као никад последњих година, окупило се да уреди зелени, благо накривљени тепих који су наши преци позајмили од планине Старетине да саграде свој храм. Весели, расположени, уз шалу и разговор, брзо се наша светиња вратила у живот, синула је као некад, радујући се, чини ми се и она као и ми. Обрадовао се и наш свештеник отац Предраг Црепуља када је видео да није сам, па се његово расположење пренело и на празничну недељу. Више од 60 верних парохијана, али и гостију који пристигоше из Нуглашице, Грковаца, Сајковића, Губина, Бања Луке, Сирига, Старе Пазове, Новог Сада и Београда да увеличају славље, испунило је њедра врбичког храма. Свету литургију служио је наш отац Предраг, а потом настаде весеље. Од великог је значаја што малобројним парохијанима врбичким дођоше браћа из суседних села да пруже подршку или, како се код нас каже, да подбоче.

Звониће звона у Врбици још дуго, дуго….

Уредимо порту и прославимо врбичку славу – Тројице

Драги земљаци, парохијани цркве Силаска Светог Духа на Апостоле у Врбици,

Позивамо вас да се за славу наше цркве окупимо у Врбици. Најпре, у петак, 2. јуна, да се у 12 сати састанемо, свако са алатом којим има, да покосимо порту, уредимо цркву и да договоримо остале припремне радње за прославу и достојанствен дочек гостију.

Уверени смо да ће се: Бојмунћани, Басташани, Богдашани, Радановчани, Челебићани и Врбичани са радошћу одазвати овом позиву. Да не буде изненађења, кад се упутите ка цркви можда наиђете на асфалтиран пут. Обећање надлежних је да ћемо за црквену славу имати асфалт до порте. Даће Бог и Света Тројица!

Литургијска прослава, коју ће служити наш парох Предраг Црепуља, одржаће се у недељу, 4. јуна, у врбичкој цркви Силаска Светог Духа на Апостоле, са почетком у 10. часова, те вас Епархија бихаћко-петровачка, Парохија врбичка и Удружење Огњена Марија Ливањска позивају да присуствујете том чину. Радо ћемо дочекати све који желе да присуствују слави наше цркве и са нама поделе весеље и незаборав.

Удружење ОМЛ на слави братских удружења

Слава удружења „Јадовно 1941“-Бања Лука, Јадовно 1941-Београд и удружења Херцеговаца „Јован Дучић“-Бијељина, Свети Вукашин новомученик јасеновачки и клепачки, заједнички је прослављена у понедљак, 29. маја, у цркви у цркви Светог Пантелејмона у Бијељини. Свету Литургију је служио свештеник Синиша Шаренац уз саслужење свештенства, а госте су поздравили Спасоје Албијанић, председник удружења „Јован Дучић“, Бијељина и Димитрије Ћеранић, професор Правног факултета Универзитета Источно Сарајево. Уз примерен програм гусларске и народне песме у парохијском дому је сервирана Трпеза љубави. Представници Удружења ОМЛ честитали су славу домаћинима и присуствовали свечаности.

У БАЊА ЛУЦИ ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „НАРОДНЕ НОШЊЕ СРБА ЛИВАЊСКОГ ПОЉА У 19. И 20. ВЕКУ“

Бањалучкој публици је, у суботу, 27. маја т.г, у Изложбеном салону Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске, представљена монографије Гордане Достанић Народне ношње Срба Ливањског поља у 19. и 20. веку, издавача Удружења Огњена Марија Ливањска.

О ливањској народној ношњи, појединим карактеристичним деловима ношње, женском умећу и вештинама у њеној изради говорила је Данијела Ђукановић, етнолог, кустос Музеја Републике Српске, а о подстицају и мотивима настанка монографије о српским ливањским ношњама, као и потреби чувања традиције говорила је аутор, Гордана Достанић.

Одломак из књиге Јована Бабића, Ждраловачке причке, који говори о сабору у Црном Лугу и дочарава ношњу и песму момака и девојака на том и другим народним зборовима, прочитала је Дијана Ковачић.

Хелена Козић и њене другарице, чланице дечије фолклорне групе, у више наврата су прошетале простором Салона, приказујући публици народну ношњу на којој су се нарочито истицале прегаче. Вокална женска група „Баштионичарке“, у саставу: Маја Тодоровић, Сандра Благић, Петра Симић, Јелена Симовић и Маја Ђукић, отворила је скуп женском крајишком песмпм „Кад запјевам овако малена“. У току програма извеле су и „Пјесму са Динаре“, коју је за ту прилику написала Маја Тодоровић, а промоцију су затвориле песмом „Република Српска“.

Промоција књиге НАРОДНЕ НОШЊЕ СРБА ЛИВАЊСКОГ ПОЉА У 19. И 20.ВЕКУ

Књига НАРОДНЕ НОШЊЕ СРБА ЛИВАЊСКОГ ПОЉА У 19. И 20.ВЕКУ биће представљена бањалучкој публици, 27.маја т.г.(субота) у 18.часова у Изложбеном салону Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске, Јеврејска 30, Бања Лука.

Очекујемо вас!

Одржан скуп библиотекара у Манастиру Велика Ремета

У организацији Српске читаонице у Иригу и Манастира Велика Ремета одржан је, 10. и 11. маја т.г. стручни скуп под називом „Манастири и библиотеке чувари култруне баштине“.

Скуп је беседом отворио игуман Манастира Велика Ремета, отац Стефан, а потом су се, поздравним речима, обаратили организатори Весна Петровић и Вера Новаковић, док је Небојиша Цвејић представио Зборник са радовима презентованим на скупу 2022. године.

На овогодишњем скупу, дванаестом по реду, презентовано је 10 радова о збиркама старих и ретких књига у црквама, манастирима, па и приватним збиракама, а организована је и мини изложба.

Гордана Достанић, председник УО Удружења ОМЛ, учествовала је са радом „Српски национални идентитет – Ливно“, којим је укратко приказала историјску борбу ливањских Срба за очување верског и националног идентитета, уз лично и колективно ангажовање и пожртвовање. Рад је садржао и део о библиотечком фонду Парохије лијевањске, у коме има више стотина наслова, од којих скоро стотину чине старе богослужбене књиге. Презентацију Гордане Достаниће можете преузети на линку испод:

Црква Светог Симеона Мироточивог – отворена изложба и представљена књига

У недељи светих Мироносица, 30. априла т.г, након Свете архијерејске Литургије којом је начелствовао Његово Преосвештенство Епископ новобрдски Иларион, викар Патријарха српског, a саслуживало свештенство цркве Св.Симеона Мироточивог, у парохијском дому је отворена изложба „Срби Ливањског поља-трагови кроз векове“ и промовисана књига Буда Симоновића Огњена Марија ливањска.

Отац Милош се обратио присутнима испред домаћина.

Књига је представљена разговором аутора и Гордане Достанић, док је одломак из књиге читала Дијана Ковачић, члан УО Удружења ОМЛ.

Његово Преосвештенство владика Иларион обратио се беседом о страдању и вери у васкрс душа, помињући примере из књиге Огњена Марија ливањска који су помињани током промоције.

Након званичног програма, послужена је Трпеза љубави.

На организацији овог упечатљивог догађаја, коме је присуствовало преко стотину верника, Удружење се захвалило свештенству храма дарујући икону Свештеника и новомученика ливањских. Још једном се захваљујемо свим учесницима овог догађаја, а пре свега настојатељу храма оцу Данилу, као и оцу Невенку.

У Обреновцу отворена изложба и представљена књигa

У Галерији Спортско-културног центра Обреновац, 19. априла т.г. отворена је изложба „Срби Ливањског поља-трагови кроз векове“, аутора проф др Вељка Ђурића Мишине и др Радована Пилиповића. Изложбу је отворио Душан Митровић, директор СКЦ Обреновац, док је, испред Удружења ОМЛ, о прошлости и културној и верској заоставштини ливањских Срба говорила Гордана Достанић.

У оквиру свечаности отварања изложбе одржана је промоција књиге Буда Симоновића Огњена Марија ливањска. Са аутором, Будом Симоновићем, разговор о књизи водио је др Милош Дамњановић, а одломке из књиге читали су Катарина Барјактаревић и Бојан Хлиш, обоје из Обреновца. Духовним песмама, својим топлим гласом, Снежана Врачар, је отворила и затворила званични део програма.

Публика је са пажњом слушала о животу, богатој културној баштини, али и мученичком страдању ливањских Срба.

За организацију овог упечатљивог догађаја захваљујемо се свим учесницима, а нарочито љубазном особљу СКЦ Обреновац, пре свега госпођи Ивани Гаврић.

Изложба ће бити отоворена до 5. маја т.г. Улаз слободан.

ВАСКРС 2023. ГОДИНЕ У НАШИМ ЦРКВАМА

Христос Васкрсе из мртвих,одјекивало је ове недеље, 16 априла 2023. године, у храму Успења Прсвете Богородице у Ливну. Врхунац је то свега онога за шта смо се, свако на свој начин, припремали. Већина постом и молитвом, али и радом, како би празник над празницима дочекали најсвечаније. Посебна свечаност је за празник бити у родној кући, са душом предака која чека крај прага. Ми који не заборављамо место свог почетка, потрудимо управо у ове дане да све личи на некадашње прославе и да обрадујемо и оне који своје старачке дане проводе диљем Ливањског поља. Далеко од родног краја састају се људи који у миру планирају како обићи све оне од Пеуља до Губера. Помислите колико треба времена да отворите 51 врата за два дана и да најмање исто толико пута назовете Бога, нашим поздравом „Помоз Бог“. Треба знати и где се налазе све те куће и где су на њима улазна врата. Треба да вас ти људи познају, па да вам их и отворе. Последњих година за Васкрс је увек падала киша, али један благи поглед препун захвалности све надокнаћује. Неки знају ко смо, а неки не, неки су тужми, а неки јаки, некима смо додирнули руку, а некима оставили поклон у појату, јер они своје благо морају нахранити пре свих других обавеза и гостију. Сви који живе у ливањском крају заслужују најмање један васкршњи поклон, зато не дозволите да жута кеса вредности 40 марака буде раздор међу нашим народом. Сви су се радовали и показивали велику захвалност.

Дарови најмлађима уручени су на сам дан Васкрса у ливањској и црнолушкој цркви.

На Велики петак малобројни Срби ливањски дошли су да се поклоне Христовом гробу.

У Губину је Света Литургија одржана у 10 сати.

У Врбици се, на опште задовољство, сакупио већи број парохијана него обично. Донели су офрабана јаја да поп освети и пришли да се помоле и обаве последње припреме за дочек Васкрса. Искористили смо ту прилику и да поразговарама о формирању Црквеног одбора парохије Врбичке, чији се рад, већ неко време, слабо одвија. Обишли смо порту врбичку и запазили оштећења на крову цркве која треба хитно санирати, а приметили смо и влагу на плафону у унутрашњости цркве. На нашу радост, наша нервоза и нестрпљиво ишчекивање прекинуто је на Васкршњи уторак јер су тога дана започете дуго очекиване припреме за асфалтирање приступног пута до цркве. Поменимо још једну радост. За Васкршње празнике врбички парохијски дом је добио 20 кревета и тиме ће се наставити акција уређења овог дома за сврху коначишта, да наши људи имају где преноћити кад посете прађедовска имања и пожеле да погледом загрле разрушена огњишта.

После ових скромних речи из којих, што не рећи, стоји и много рада и личног одрицања, долази оно највжније ХРИСТОС ВАСКРСЕ ИЗ МРТВИХ.

Потрудите се и ви да их изговорите идућег ВАСКРСА у неком од храмова у ливањском крају. Никола Петровић

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПУТА У ВРБИЦИ

Протекло је две године од подношења захтева општини Ливно за суфинансирање радова на асфалтирању приступног пута до врбичке цркве, у вредности од 16.894,80 КМ. На основу одлуке градоначелника Ливна, г. Дарка Чондрића и надлежних органа општине Ливно, општина учествује са половином износа у реализацији овог пројекта, као и СПЦО Врбица и Удружење ОМЛ. У данима прославе Васкрса запослени у компанији „Ливно путеви“ су започели радове на припреми терена обележавањем трасе пута и насипањем подлоге за асфалтирање. Очекујемо у наредним данима да ће започети пројекат бити у целости реализован.

НАЈАВА: НОВИ БЕОГРАД, недеља 30. април т.г., црква Св.Симеона Мироточивог, 11. часова (после недељне Свете Литургије), изложба „Срби Ливањског поља-трагови кроз векове“ и промоција књиге Буда Симоновића „Огњена Марија ливањска“

Удружење Огњена Марија Ливањска и црква Св. Симеона Мироточивог, Нови Београд, позивају на отварање изложбе ”Срби Ливањског поља – трагови кроз векове” и презентовање књиге Буда Симоновића „Огњена Марија ливањска“, у недељу 30. априла т.г. са почетком у 11 часова, након Свете недељне Литургије, у просторијама парохијског дома, Антифашистичке борбе 2а, Нови Београд.

Књига ће бити предствљена кроз разговор са аутором, г. Будом Симоновићем, који је забележио сведочења преживелих страдалника на подручју Ливна, лета 1941.године. Огњена Марија ливањска је сећање на страдање најмање 1587 Срба мучених и побијених на 17 губилишта на подручју Ливна.

Изложба ”Срби Ливањског поља – трагови кроз векове” је припремљена са циљем очувања свести о месту порекла и вековном животу Срба на подручју Ливна и приказује вековну борбу Срба за очување верске и националне припадности кроз споменике значајне културне вредности.

Промоција књиге Огњена Марија Ливањска у Сомбору

У организацији Српске читаонице „Лаза Костић“, Сомбор, друштва Коријени из Сомбора, које окупља Србе пореклом из крајева ван Србије, као и Удружења Огњена Марија Ливањска, Београд, отворена је изложба „Срби Ливањског поља-трајање кроз векове“ и представљање књиге Огњена Марија ливањска, Буда Симоновића.

Скуп, који је одржан 1. априла 2023. године у просторијама Српске читаонице, благословио је протојереј Срђан Перић.

О књизи Огњена Марија ливањска разговарали су аутор, Будо Симоновић и Милош Дамњановић, члан управе Удружења ОМЛ, док је Ђурђица Поповић прочитала одломак из дела књиге под називом Галка.

Испред Удружења ОМЛ гостима се обратила Гордана Достанић, председник УО, а испред Српске читаонице господин Борислав Аврамовић.

У уметничком делу програма учествовала је певачко-тамбурашка група КУД „Вук Караџић“ из Чонопље извођењем розгалица и тамбурашким сплетом.

За овај упечатљив догађај још једном се захваљујемо: господину Бориславу Аврамовићу, господину Мићи Тришићу, друштву Корјени, КУД „Вук Караџић“, као и аутору књиге, Буду Симоновићу.