Prenosimo: Poziv povodom popisa stanovništva u BiH

Prenosimo poziv Koalicije udruženja izbjeglica u Republici Srbiji (http://www.koalicija.org.rs/)!

—————————————————————————————

Povodom popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini koji se održava  od 01. od 15.oktobra 2013. godine Koalicija udruženja izbjeglica izdaje

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Koalicija udruženja izbjeglica poziva sve  građane koji su na privremenom radu u Srbiji da se odazovu na predstojeći popis stanovništva u Bosni i Hercegovini.  Radi se o velikom broju građana koji dio godine žive u BiH i imaju namjeru da se vrate u svoje mjesto stanovanja kada se otvore nova radna mjesta i stvore drugi socijalno-ekonomski uslovi. Predstojeći popis stanovništva u BiH je izuzetno važan jer će njegovi rezultati biti osnova za planiranje društvenog  i ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije BiH, kantona i opština i gradova s jedne strane i osnova za formiranje vlasti od 2015. godine na dalje s druge strane.

Osnovni preduslov jeste da se popisom utvrdi stalno nastanjeno stanovništvo koji čine građani koji žive u BiH ili su odsutni manje od 12 mjeseci od poslednjeg boravka u BiH. Građani koji su odsutni više od 11 mjeseci od poslednjeg boravka u BiH mogu se popisati putem posebnog obrasca. U skladu sa zakonom o popisu na ovaj način popisani građani evidentirat će se u posebnu bazu podataka i neće biti dio stalno nastanjenog stanovništva Bosne i Hercegovine. Na taj način popisani građani neće uticati na planiranje društvenog i ekonomskog razvoja svojih sredina niti na formiranje vlasti za dvije godine.

Građani koji se nalaze u Srbiji ili u trećim zemljama, a dio godine žive u BiH i imaju namjeru da se vrate u BiH, mogu se popisati na dva načina; 1) popis može izvršiti punoljetni član  domaćinstva koji je  u vrijeme popisa u BiH jer je dovoljno da mu ostali članovi domaćinstva daju JMBG ili barem datum i vrijeme rođenja; 2) jedno od punoljetnih članova domaćinstava treba doći u Bosnu i Hercegovinu u periodu sprovođenja popisa i u saradnji sa opštinskom ili gradskom popisnom komisijom obaviti popis sebe i ostalih članova svog domaćinstva.

U Beogradu, 01.  oktobra 2013. godine

Predsjednik Koalicije udruženja izbjeglica

Miodrag Linta

————————————————————————–

Преносимо позив Коалиције удружења избјеглица у Републици Србији (http://www.koalicija.org.rs/)!

————————————–

Повoдом пописа становништва у Босни и Херцеговини који се одржава  од 01. од 15.октобра 2013. године Коалиција удружења избјеглица издаје

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Коалиција удружења избјеглица позива све  грађане који су на привременом раду у Србији да се одазову на предстојећи попис становништва у Босни и Херцеговини.  Ради се о великом броју грађана који дио године живе у БиХ и имају намјеру да се врате у своје мјесто становања када се отворе нова радна мјеста и створе други социјално-економски услови. Предстојећи попис становништва у БиХ је изузетно важан јер ће његови резултати бити основа за планирање друштвеног  и економског развоја Босне и Херцеговине, Републике Српске, Федерације БиХ, кантона и општина и градова с једне стране и основа за формирање власти од 2015. године на даље с друге стране.

Основни предуслов јесте да се пописом утврди стално настањено становништво који чине грађани који живе у БиХ или су одсутни мање од 12 мјесеци од последњег боравка у БиХ. Грађани који су одсутни више од 11 мјесеци од последњег боравка у БиХ могу се пописати путем посебног обрасца. У складу са законом о попису на овај начин пописани грађани евидентират ће се у посебну базу података и неће бити дио стално настањеног становништва Босне и Херцеговине. На тај начин пописани грађани неће утицати на планирање друштвеног и економског развоја својих средина нити на формирање власти за двије године.

Грађани који се налазе у Србији или у трећим земљама, а дио године живе у БиХ и имају намјеру да се врате у БиХ, могу се пописати на два начина; 1) попис може извршити пунољетни члан  домаћинства који је  у вријеме пописа у БиХ јер је довољно да му остали чланови домаћинства дају ЈМБГ или барем датум и вријеме рођења; 2) једно од пунољетних чланова домаћинстава треба доћи у Босну и Херцеговину у периоду спровођења пописа и у сарадњи са општинском или градском пописном комисијом обавити попис себе и осталих чланова свог домаћинства.

У Београду, 01.  октобра 2013. године

Предсједник Коалиције удружења избјеглица

Миодраг Линта