Скупштина подружнице Удружења ОМЛ у Бања Луци 26. априла

Прва редовна седница скупштине бањалучке подружнице Удружења ОМЛ одржаће се у суботу 26. априла 2014. године, у парохијском дому СПЦ Јована Богослова на Лаушу у Бања Луци, са почетком у 14 часова. Позивамо све чланове Удружења ОМЛ – подружница Бања Лука, да присуством учествују у рада Удружења. Ово је прилика и за све оне који желе да постану чланови Удружења да приступе и сазнају више о његовом раду.

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

  1. Отварање седнице и поздравна реч Председника Удружења
  2. Поздравна реч пароха лијевањског оца Жељка Ђурице
  3. Избор радних тела: (1) радно председништво /председавајући и два члана/; (2) два оверача записника; (3) записничар
  4. Усвајање предлога Дневног реда
  5. Разматрање Извештаја о раду Удружења са финансијским извештајем и Извештаја о раду подружнице Бања Лука у 2013. години
  6. Разматрање Плана рада Удружења за 2014. годину
  7. Текућа питања рада подружнице Бања Лука
  8. Разно

Позивамо све чланове Удружења ОМЛ – подружница Бања Лука, да присуствују седници Скуштине и дају пун допринос ефикасности и квалитету рада Удружења.

Након Скупштине биће омогућена куповина петог (ћириличног) издања књиге Буда Симоновића Огњена Марија ливањска, по цени од 15КМ.

Молимо чланове Удружења да благовременим и уредним плаћањем чланарине омогуће реализацију свих планираних активности Удружења. Чланарину је могуће платити и на седници скупштине подружнице.