Скупштина подружнице ОМЛ у Бања Луци

Члановима Удружења Огњена Марија Ливањска, Подружница Бања Лука

П О З И В

За Трећу редовну седницу Скупштине Подружнице Бања Лука, која ће се одржати Бања Луци у недељу 12. јуна 2015. године у 14 часова, у просторијама парохијског дома СПЦ Светог Јована Богослова, на Лаушу, са следећим

       ДНЕВНИМ РЕДОМ:

  1. Отварање седнице и поздравна реч Председника Удружења
  2. Уводна реч представника Одбора Бања Лука
  3. Избор радних тела: (1) радно председништво /председавајући и два члана/; (2) два оверача записника; (3) записничар
  4. Усвајање предлога Дневног реда
  5. Разматрање Извештаја о раду Удружења са финансијским извештајем за 2015. годину
  6. Разматрање Плана рада Удружења за 2016. годину
  7. Избор Одбора Подружнице Бања Лука
  8. Текућа питања рада Подружнице Бања Лука
  9. Разно

Извештај о раду за 2015. годину можете наћи на овом линку: https://omlivanjska.files.wordpress.com/2016/02/godisnji-izvestaj-za-2015-god.pdf  а план рада овде: https://omlivanjska.com/projekti/planrada/.

Надамо се да ћете ускладити своје обавезе на начин који ће вам омогућити лично присуство и активно учешће на Скупштини, са предлозима и сугестијама од значаја за квалитетнији рад Удружења и добробит нашег завичаја и нашег народа.