Уређење православног гробља у Прилуци

Путници пролазници на путу Ливно-Босансо Грахово су, пролазећи кроз Прилуку, могли са једне стране пута приметити врло старо, запуштено гробље, са споменицима у летњим месецима зараслим у густо растиње. Ово гробље чува сећање на православне Србе који су некада живели у овом селу, припаднике рода Ерцег, Љубоја и Михајло.

Ангажовањем њихових потомака, парохије Лијевањске и Удружења Огњена Марија Ливањска, крајем 2015. године почеле су припреме за уређење и обнову овог гробља. Током зиме 2016. године, растиње на гробљу је прокрчено. Након тога, прикупљене су понуде од потенцијалних извођача за ограђивање овог гробља армирано-бетонским зидом, те одабран најбољи понуђач. Планирано је да се радови на ограђивању гробља изведу крајем јула 2016. године.

У току је прикупљање прилога за ограђивање гробља. Према прихваћеној понуди, цена радова износи 11.300 евра. Трудом малог броја потомака, до сада је прикупљено нешто више од половине неопходних средстава. Овом приликом молимо остале потомке, као и све оне који желе да дају прилог за ограђивање овог гробља, да контактирају Тихомира Ерцега (емаил: erceg_t@yahoo.com), оца Жељка Ђурицу (00 387 63 385 013) или Милоша Дамњановића (00 381 63 287 876).

Гробље у Прилуци након крчења растиња (мај 2016.год.)