Позив на Скупштину Удружења ОМЛ

ПОЗИВ

ОДРЖАВАЊЕ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА

   I

Девета седница Скупштине Удружења Огњена Марија Ливањска одржаће се у Београду, у суботу 02. марта 2019. године у великој сали СО Звездара, Булевар краља Александра 77, са почетком у 17 часова.

На седници ће бити: верификован пријем нових чланова који су Удружењу приступили након Осме Скупштине; размотрени и понуђени на усвајање: Записник са Осме Скупштине; Извештај о раду Удружења у 2018. години, као и План рада за 2019. годину.

Материјал за седницу доставља се члановима Удружења поштом и електронском поштом.

Очекујемо вас, да својим активном учешћем на Скупштини допринесете квалитетном раду.

Молимо чланове који не буду у могућности да лично присуствују Скупштини да за одлучивање на седници овласте другу особу, која присуствује седници.

 

Модел овлашћења 

За гласање по свим тачкама Дневног реда на Осмој седници Скупштине Удружења Огњена Марија Ливањска овлашћујем  ……………………………………………..

 

Давалац/даваоци овлашћења ……………………………………

 

До СО Звездара можете користити ГСП аутобуске и трамвајске линије које саобраћају до станица Вуков споменик, Рузвелтова, Булевар краља Александра и Машински факултет (2, 5, 7, 12, 25, 25п, 26, 27, 32, 37, 65, 74, ЕКО 1), као и Беовоз (од Раковице, Батајнице, Београд центра, Овче, Панчевачког моста) до станице Вуков споменик.

За више информација: 0646155073 или 0646130103.

 

Председник Удружења

Никола Петровић ср