Резултати конкурса „Завичај мојих предака“

Жири за оцену радова пристиглих по конкурсу „Завичај мојих предака“, у саставу: Јована Радић, професор књижевности – председник жирија; Милош Ђуран, мозаичар; Радомир Врућинић, ђакон; Дијана Ковачић, економиста и Рада Шегрт, новинар, одржао је 5.12.2019.године састанак, прегледао пристигле радове такмичара и, у складу са актима Удружења ОМЛ, пропозицијама конкурса и Правилником о додељивању награде, утврдио да је на Конкурс пристигло укупно 10 радова од 8 аутора, те донео одлуку:

  1. Радови под шифрама „Звончићи“ и „Орлићи“ (укупно два ликовна и један књижевни рад) елиминишу се због одступања од пропизиција;
  2. Прва награда у области књижевности – кратка прича, додељује се раду под шифром „Коловођа“. Рад носи назив „Моја прича о Богдашима“, а аутор је Мирко Катић из Приједора, стар 14 година. Награду чини новчани износ од 5000,00 РСД, Плакета и књига.
  3. У области ликовног стваралаштва – цртежи:
  • Прва награда додељује се раду по шифром „Дом“. Аутор рада је Андреа Стојић из Бечмена. Награду чини новчани износ од 5000,00 РСД, Плакета и књига.
  • Друга награда додељије се раду под шифром „Краљица“. Аутор рада је Теодора Ждеро из Ливна, старости 16 година. Нагдару чини новчани износ од 3000,00 РСД, Плакета и књига.
  • Трећа награда додељује раду под шифром „Сан“. Аутор рада је Сандра Рацо, старости 10 година. Нагдару чини новчани износ од 2000,00 РСД, Плакета и књига.
  1. Сваки учесник у Конкурсу, без обзира на елиминацију или нижи пласман од трећег места, награђује се пригодном књигом и Захваницом.

Проглашење резултата Конкурса, додела награда добитницима и Захвалница учесницима обавиће се 13. децембра 2019. године, у Сурчину, у оквиру културног догађаја у организацији Удружења ОМЛ и СО Сурчин.

Председник жирија

Јована Радић