Одлука о поништавању конкурса за награду ”Завичај мојих предака”

У складу са чланом 18. Статута, на 2/2021 седници Управног одбора Удружења Огњена Марија Ливањска, одржаној 25. јануара 2021. године, донета је

ОДЛУКА

O ПОНИШТАВАЊУ КОНКУРСА ЗА НАГРАДУ „ЗАВИЧАЈ МОЈИХ ПРЕДАКА“

Број УО 5/2021

                                                                        Члан 1.

Поништава се Конкурс за награду „Завичај мојих предака“, објављен 5.септембра 2020.године са трајањем до 15.новембра 2020.године.

                                                                        Члан 2.

Једином учеснику на Конкурсу из члана 1. Одлуке, Христини Мрша, упућује се јавна захвалност за уложен труд, којим је исказала приврженост завичају својих предака.

                                                                        Члан 3.

Одлуку објавити на званичној интернет страниси Удружења ОМЛ – omlivanjska.com.

                                                                        Члан 4.

О реализацији Одлуке стараће се чланови Управног одбора Дијана Ковачић и Милош Дамњановић. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Управни одбор Удружења Огњена Марија Ливањска је, 5.септембра 2020.године, расписао и објавио путем своје званичне интернет странице услове пријаве за награду по Конкурсу „Завичај мојих редака“, са пратећим обрасцима за пријаву радова аутора.  Конкурс је био отворен до 15.новембра 2020. године.

На Конкурс је пристигао литерарни рад аутора Христине Мрша из Бања Луке.

Имајући у виду да у околностима само једног приспелог рада није могуће извршити селекцију и одабрати три најбоља рада за награду у свакој од области такмичења (литерарни, ликовни и фотографија), Управни одбор ОМЛ је одлучио да поништи конкурс за награду „Завичај мојих предака“, расписан за 2020. годину.

О наведеним околностима у вези са предметним Конкурсом, обавештени су чланови жирија.

Уважавајући труд Христине Мрша, и са искреном надм да ће са истом посвећеношћу учествовати и у наредним акцијама Удружења, чланови Управног одбра и чланови жирија, упућују јој јавну захвалност и поштују њену приврженост завичају предака, коју брижљиво негује и у раном узрасту под пажњом родитеља.

                                                                                    Председник Управног одбора

Гордана Достанић