Kablić

Kablići se pominju kao vlasništvo livanjskih dizdara još početkom 16. veka, a u 19. veku selo je bilo u rukama Firdusa, a onda Huskića iz Livna. Za Brinu, duboku klisuru koja se retko pretvori u bujicu, vezana je legenda da je tuda tekla neka reka koju su ljudi pregradili bivoljim kožama i tako skrenuli prema Livnu i izvoru u Dumanu. Na Krugu iznad Kablića ima dosta lokvi za napajanje stoke, kao: Bristovača, Šušnjevača i Dušikua. Ispod Kablića Cere su imale svoj stari mlin.

U selu su živjeli Srbi STOJANOVIĆI.

Hrvatske porodice: ANDABACI – ranije se zvali Rogulj, preselili su ovdje iz Odžaka; BABICI – iz Voštana u Dalmaciji; BEKAVCI; BILIĆI – iz Studenaca u Dalmaciji; BULIĆI – doselili iz Podgradine. Starinom su iz Dalmacije; BULJANI – iz Karakašice kod Sinja; ČEČURE – iz Dragnjića kod Glamoča; ČONDRIĆI – preselili iz Rapovina, na Livanjsko polje su doselili iz Sviba u Dalmaciji; CALETE – iz Voštana u Dalmaciji; DALIĆI – preselili iz Priluke; DOLIĆI – doselili iz Žirovića; ERCEZI -preselili iz Priluke; GELE – preselili iz Strupnića. Godine 1741. bili su u Lusniću; GOTOVCI – doselili iz Zagore kod Trogira oko 1878. godine; KARAULE – iz Glamoča; KOVAČI – iz Ljutog Doca u Hercegovini; MAGANJIĆI – iz Čitluka kod Sinja; MARIJANI; NIČE – bili su u Strupniću i Kovačiću 1814. godine; ORLOVIĆI -sa Muca kod Sinja; PUĐE – u Mišima 1741. godine; RIMCI – 1741. godine u Čelebiću i Grgurićima; RUBIĆI – iz Dragnjića u Glamočkom polju. Ranije su doselili iz Dalmacije; ŠEREMETI – preselili iz Suhače. Godine 1741. živjeli su u Priluci; ŠESTE – iz Karakašice kod Sinja; TABACI – sa Kamenskog u Dalmaciji; TOMASI – iz Eminovog Sela kod Duvna; TOTE – preselili iz Prispa; TOMIĆI-(H)AJDUKOVIĆI – iz Duvna.

Bošnjačke porodice iz Kablića su: CERE – krupni posjednici, Lozić ih naziva bezima; BORČILE – doseljenici iz Glamoča. MAČKICI – žive u M. Kablićima od postanja; MRSE – kažu da su ovdje odvajkada; TORLACI – preselili iz Donjih Rujana; KLJUČE – doselile iz Žirovića po austrougarskoj okupaciji; JAHIĆI – sredinom XIX v. odselili u Livno gdje su izumrli; TANJAŠI – preselili u Livno, odakle su se iselili; RADASLIĆI – doselili iz Radaslija kod Glamoča.

—————————————

Izvor: http://www.relax-livno.com