Kazanci

Selo Kazanci se smjestilo podno Dinare, s obje strane novog asfaltnog puta Bosansko Grahovo – Livno. Sam naziv sela vrlo je zanimljiv. Prema jednom od najvećih ponora u polju koji mnogo podsjeća na „kazan“, kotao, i selo Kazanci, koje se nalazi u neposrednoj blizini ponora, dobilo je ime. Ime ovog sela nema nikakve veze sa izradom kazana, jer mještani ovog sela nisu nikad izrađivali kazane.

Kazanci zauzimaju prostor u pravcu jugoistoka gledajući od Pržina, a smješteni su uz samo podnožje planinskog lanca. Ovo selo je podjeljeno 1935. godine na Donje i Gornje Kazance.

Gornji Kazanci graniče sa Pržinama, a Donji sa približavaju Sajkoviću. Na graničnom dijelu Kazanci – Sajković nalazi se nekropola sa jednim brojem nadgrobnih spomenika bez natpisa i ornamenta (Mramorje). Za sada nisu nađene druge arheološke iskopine.

Zemljište na kojem se nalazi selo, kao i ono što im pripada za poljoprivredu, pašnjaci i livade, odražavaju pedološke kontraste. Dok selo stoji na manje više pjeskovito – šljunkovitom tlu, dotle se ispod njega pruža pravo živo blato i tresetište. Područje je većim dijelom godine pod vodom, a na rubu polja je ponor, koji prima nadošlu vodu. Kazanačko blato je ušlo u dosta zapisa i novinarskih izvještaja 1943. godine, kada su dijelovi talijanske divizije Sasari, odstupajući po nepoznatom terenu, a ne znajući ždralovačku ćud, pokušali prijeći i podavili se. Na ušću vode u kazanački ponor i danas ima nekoliko vodenica, koje su vršile usluge mjesnom stanovništvu meljući žito.

Toponimi su: Ajmanice, Bušće, Crljevice, Čoluša, Gole kose, Grabeš, Jasikovac, Krušica, Lučice, Pjeskulje, Požilci, Rasče, Tavan.

U selu su živele sledeće srpske porodice:

BAROŠEVČIĆ – ranije su se prezivali Injac, te im je poreklo isto kao i Injaca iz Prova. Slave Svetog Vasilija;

ĐURAN – doselili su se iz okoline Banja Luke. Slave Svetog Jovana;

INJAC – su najrazgranatiji rod u Livanjskom polju, a poreklom su iz Crne Gore odakle su došli u Gerzovo pod prezimenom Daničić. Zbog ubistva nekog Turčina pobegli su u Glamočko polje i promenili prezime u Injac. U Donjem Livanjskom polju ova mnogobrojna familija se deli i raseljava u druga sela. Slave Svetog Vasilija;

IVETIĆ – doselili su se iz Civljana kod Vrlike. Slave Svetog Stefana;

JOLIĆ – staro prezime im je bilo Zagorac, a promenili su ga u Jolić oko 1880. godine po imenu pretka Jole. Doselili su se iz Otišića kod Vrlike. Slave Svetog Nikolu;

KATIĆ – staro prezime im je Kiso. Doselili su se iz Bojmunata 1880. godine. Slave Svetog Đurđa;

KOZOMARA – doselili su se iz Bogdaša 1870. godine. Slave Svetog Jovana;

ROSIĆ – doselili su se iz Otišića kod Vrlike. Slave Svetog Jovana.

VUJIČIĆ – poreklom su iz Crne Gore, a u Kazance su se doselili iz Vrbice 1850. godine. Slave Svetog Nikolu;

ZAGORAC – doselili su se iz Otišića kod Vrlike. Staro prezime im je Obućina Slave Svetog Nikolu;