Obnovljen rad Udruženja Ognjena Marija Livanjska u Beogradu, 9. Oktobar 2012. godine

Obnovljen rad Udruženja Ognjena Marija Livanjska u Beogradu

U Beogradu je 9. Oktobra 2012. godine održan skup na kome je doneta odluka da se obnovi rad Udruženja Ognjena Marija Livanjska. Sastanku je prisustvovalo 21 osoba iz Livna i okoline, kao i njihovih potomaka. Skup je protekao u vrlo pozitivnoj atmosferi, sa mnogo entuzijazma i ideja za budući rad. Potvrđena je želja i potreba Livnjaka i njihovih potomaka da se okupe i organizuju u formalno udruženje radi povezivanja što većeg broja ljudi sa zajedničkim ciljem da se (između ostalog): podrži rad Crkvene opštine Lijevno, pomogne pri obnovi crkava i grobalja livanjskog kraja, održava aktivna veza između Livnjaka u Beogradu i livanjskog kraja, neguje sećanje na sve žrtve ustaških zločina za vreme Drugog svetskog rata i postradale u ratu 1992-1995 kroz godišnji parastos koji će se održavati na dan Ognjene Marije 30. Jula, kao i negovanja običaja, kulture i tradicije Pravoslavnih Srba Livana i livanjskih sela. Udruženje planira i godišnje društveno sakupljanje Livnjaka i njihovih potomaka prve subote u junu svake godine. Sve dodatne ideje i sugestije za rad udruženja su dobrodošle.

Na skupu je doneta odluka da se društvo i formalno registruje. Za predsednika društva je izabran Nikola Petrović; izabran je i Upravni odbor čiji su članovi, pored predsednika udruženja, Dijana Kovačić, Gordana Dostanić, Miloš Damnjanović, Milan Vukovljak, Siniša Jagodić, Željko Baroš, Jovan Mihajlo i Nikola Đuran. Skupu su takođe prisustvovali, i izrazili želju za aktivnim učešćem u radu udruženja: Ranko Jovanović, Momčilo Grković, Milan Maljković, Mirko Bošković, Vojin Stojić, Rade Jagodić, Željko Kovačić, Vlada Maljković, Radovan Marčeta, Mira Marčeta, Ilija Erceg, Aleksandar Radeta, Dragan Gaćinović i Đorđe Jović.


Na kraju sastanka, novoizabrani Predsednik je prisutne detaljno upoznao sa aktuelnim dešavanjima i problemima u našem kraju, što je praćeno sa velikim interesovanjem svih prisutnih, kao i nekim idejama za budući rad i aktivnosti. Dogovoreno je da prvi i glavni zadatak svih prisutnih bude širenje vesti o obnovi rada Udruženja i okupi što veći broj novih članova spremnih za aktivan doprinos ostvarenju ciljeva Udruženja. Ovom prilikom molimo sve zainteresovane Livnjake i njihove potomke da nam se jave i pridruže u budućem radu. Možete nac kontaktirati preko bilo koga od navedenih, vama poznatih članova ili preko sledećih osoba: Nikola Petrović (tel: 064 615 5073; email: bonip.bg@gmail.com), Miloš Damnjanović (tel: 063 287 876; email: milosd83@gmail.com), Gordana Dostanić (tel: 064 613 0103; email: gdostanic@gmail.com), Dijana Kovačić (tel: 063 606 862; email: dijana.p.kovacic@gmail.com), kao i preko Crkvene opštine Lijevno.
UDRUŽENjE OGNjENA MARIJA LIVANjSKA