U Surčinu održan informativni skup o Javnom pozivu za obnovu kuća

Povodom Javnog poziva za obnovu kuća izbeglim licima iz Bosne i Hercegovine, koji je raspisalo Ministarstvo za ljudska prava i izbleglice u Sarajevu, Udruženje Ognjena Marija Livanjska je organizovalo informativni sastanak sa bivšim stanovnicima Livanjskog polja u Surčinu 30. januara 2013. godine.

Organizacija skupa u Surčinu deo je aktivnosti Udruženja na permanentnom pružanju pomoći i podrške našem narodu, putem informisanja o zakonskim mogućnostima načina obnove kuća i povratka na prostor Livanjskog polja. S tim u vezi, a nakon konkretnog koraka državnih organa BiH raspisivanjem Javnog poziva, Udruženje je neophodne, relevantne informacije o uslovima i načinu podnošenja prijava i druge dokumentacije prezentovalo javnosti putem svoje internet stranice (https://omlivanjska.com/povratak/), kao i direktnim predstavljanjem učesnicima surčinskog skupa.

Skupu u Surčinu, održanom u sali pravoslavne crkve, prisustvovalo je 96 zainteresovanih stanovnika Surčina i okolnih mesta. Tokom skupa, koji nije imao karakter sastanka članova Udruženja već širi kontekst informisanja svih zainteresovanih iseljenika sa područija Livna i Grahova, članovi Upravnog odbora Udruženja bliže su informisali prisutne o uslovima podnošenja zahteva za obnovu kuća, a nakon toga učestvovali u široj raspravi. Takođe, ovaj skup je bio i prilika da uprava Udruženja predstavi ciljeve samog Udruženja, kao i dosadašnje rezultate i planirane aktivnosti. Velika podrška prisutnih na ovom skupu pružena je radu Udruženja i deklarativno, ali i neposrednim pristupanjem novih članova sa namerom ličnog angažovanja na ostvarenju ciljeva Udruženja.

Udruženja se ovom prilikom zahvaljuje i crkvenoj opštini Surčin, koja je omogućila održavanje ovog skupa stavljanjem na raspolaganje crkvene sale nasem Udruženju.

UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA OGNJENA MARIJA LIVANJSKA