Održana III sednica skupštine Udruženja Ognjena Marija Livanjska

U nedelju, 19.maja, u prostorijama Kulturnog centau Čukarica, održana je Treća sednica Skupštine Udruženja Ognjena Marija Livanjska.

Članovi Udruženja, lično i preko ovlašćenja za učešće u radu i odlučivanje doneli su odluke o:

–        Statusu člana lica koja su podnela pristupnice između dve sednice Skupštine;

–        Usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem za 2012. godinu i finansijskim stanjem na dan 17. maj t.g.stanjem;

–        Zameni dva člana Upravnog odbora, izborom Olivere Radete i Dragana Gaćinovića u ovaj organ upravljanja;

–        Dopuni plana rada za ovu godinu u smislu organizacije rada Udruženja po odborima koji se formiraju prema mesnim zajednicama livanjske i grahovske opštine; pristupanja aktivnostima pripreme novog izdanja knjige Buda Smonovića, Ognjena Marija Livanjska, kao i izradi bibliografije izdanja u kojima se pominje livanjski kraj

Skupština je završila sa radom u 15 časova.

Detaljnije informacije o radu Udruženja između dve sednice i finansijki izveštaj možete naći ovde: https://omlivanjska.com/about/izvestaji-i-akta/

UDRUŽENJE OGNJENA MARIJA LIVANJSKA

——————————————————————————————–

У недељу, 19.маја, у просторијама Културног центау Чукарица, одржана је Трећа седница Скупштине Удружења Огњена Марија Ливањска.

Чланови Удружења, лично и преко овлашћења за учешће у раду и одлучивање донели су одлуке о:

–        Статусу члана лица која су поднела приступнице између две седнице Скупштине;

–        Усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2012. годину и финансијским стањем на дан 17. мај т.г.стањем;

–        Замени два члана Управног одбора, избором Оливере Радете и Драгана Гаћиновића у овај орган управљања;

–        Допуни плана рада за ову годину у смислу организације рада Удружења по одборима који се формирају према месним заједницама ливањске и граховске општине; приступања активностима припреме новог издања књиге Буда Смоновића, Огњена Марија Ливањска, као и изради библиографије издања у којима се помиње ливањски крај

Скупштина је завршила са радом у 15 часова.

Детаљније информације о раду Удружења између две седнице и финансијки извештај можете наћи овде: https://omlivanjska.com/about/izvestaji-i-akta/

УДРУЖЕЊЕ ОГЊЕНА МАРИЈА ЛИВАЊСКА