Održana donatorska večera za spomen-kosturnicu u Livnu!

U petak, 24. maja 2013. godine, u organizaciji Udruženja Ognjena Marija Livanjska održana je Donatorska večera za prikupljanje sredstava za obnovu spomen-kosturnice u Livnu. U beogradskom restoranu „Saša“ okupilo se oko sedamdeset Livanjaka i njihovih prijatelja, da uz druženje i program prilagođen nameni tako prikupljenih sredstava, evociraju uspomene na rodni kraj.

Ispred Udruženja, prisutne je pozdravio Miloš Damnjanović, koji je ujedno i prezentovao razloge održavanja Donatorske večere, ilustrovano najnovijim fotografijama stanja spomen-kosturnice u obnovljenim delovima, kao i izgleda delova kojima prethodi obnova. Okupljenima su se prigodnim rečima obratili i Nikola Petrović, predsednik Udruženja, kao i Jasna Vujičić, ispred  udruženja građana Panonke iz Pančeva, koje je priredilo izložbu ručnih radova i prikazalo žensku narodnu nošnju livanjskog kraja, ali i Banata i okoline Beograda. Naravno, ne treba posebno naglašavati da je Jasna Vujičić livnjanka i po rodu i po domu, a da je sa svojom porodicom novo mesto boravka našla u Pančevu. Guslar Vlado Runjo, dao je svoj doprinos Donatorskoj večeri izvođenjem nekoliko numera, pre svega pesmi o Starcu Vujadinu.

Poseban značaj ovom druženju dalo je prisustvo mladih i dece, od kojih imamo velika očekivanja, da nastave sa negovanjem tradicije i kulture Srba livanjskog kraja, ali i održavanjem stalnih veza sa Srbima koji su ostali na područiju njihovog porekla.

Sa zadovoljstvom vas možemo obavestiti da su ostvareni svi ciljevi zacrtani zakazivanjem ovog događaja: druženje, evociranje uspomena, prisećanje na rodni kraj, upoznavanje mladih i dece, ali i prikupljanje sredstava radi izvršenja svete dužnosti obnove mesta počivanja stradalih livanjskih Srba.

Podsećamo sve koji zbog drugih obaveza nisu imali priliku da prisustvuju Donatroskoj večeri, kao i da do sada daju svoj prilog za obnovu spomen-kosturnice, da to mogu učiniti preko računa Udruženja OML – za uplate iz Srbije preko računa broj 160-380800-45 a za uplate iz Bosne i Hercegovine na račun broj 55-172077032321-17 sa pozivom na broj 24052013 u oba slučaja. Instrukcije za uplate iz inostranstva možete naći ovde: https://omlivanjska.com/about/uplata-clanarine-i-donacija/   a za dodatne informacije kontaktirajte Miloša Damnjanovića.

Na internet stranicama Udruženja redovno ćemo objavljivati ažuran iznos prikupljenih sredstava, kao i spisak donatora, kako biste bili u mogućnosti da pratitite tok ove akcije koja će trajati sve do ispunjenja cilja – potpune obnove spomen-kosturnice. Procenjeno je da će za to biti potreban iznos od oko 13.000 evra, a za prvu i najzahtevniju fazu radova potrebno je 7,760.00 evra prema sačinjenom predračunu potrebnog materijala i radova. Od svake uplate za donatorsku večeru, 500 dinara je bilo namenjeno kao prilog za radove na spomen-kosturnici, i na taj način je u okviru ovog druženja prikupljeno 26,000.00 dinara. Kroz opšte priloge je do 29.5.2013. godine prikupljeno 3,415.00 evra (od toga 241,000.00 dinara, 1,200.00 evra i 50.00 KM). Do sada je, dakle, prikupljeno oko polovine sredstava neophodnih za prvu fazu radova.

Detaljan projekat obnove i završetka radova na spomen-kosturnici, sa predračunom pojedinih radova, možete naći ovde:

https://omlivanjska.com/projekti/kosturnica/
Količinu prikupljenih sredstava i spisak priložnika možete naći ovde:
https://omlivanjska.com/projekti/kosturnica/priloznici/

—————————————————————————————————————-

У петак, 24. маја 2013. године, у организацији Удружења Огњена Марија Ливањска одржана је Донаторска вечера за прикупљање средстава за обнову спомен-костурнице у Ливну. У београдском ресторану „Саша“ окупило се око седамдесет Ливањака и њихових пријатеља, да уз дружење и програм прилагођен намени тако прикупљених средстава, евоцирају успомене на родни крај.

Испред Удружења, присутне је поздравио Милош Дамњановић, који је уједно и презентовао разлоге одржавања Донаторске вечере, илустровано најновијим фотографијама стања спомен-костурнице у обновљеним деловима, као и изгледа делова којима претходи обнова. Окупљенима су се пригодним речима обратили и Никола Петровић, председник Удружења, као и Јасна Вујичић, испред  удружења грађана Панонке из Панчева, које је приредило изложбу ручних радова и приказало женску народну ношњу ливањског краја, али и Баната и околине Београда. Наравно, не треба посебно наглашавати да је Јасна Вујичић ливњанка и по роду и по дому, а да је са својом породицом ново место боравка нашла у Панчеву. Гуслар Владо Руњо, дао је свој допринос Донаторској вечери извођењем неколико нумера, пре свега песми о Старцу Вујадину.

Посебан значај овом дружењу дало је присуство младих и деце, од којих имамо велика очекивања, да наставе са неговањем традиције и културе Срба ливањског краја, али и одржавањем сталних веза са Србима који су остали на подручију њиховог порекла.

Са задовољством вас можемо обавестити да су остварени сви циљеви зацртани заказивањем овог догађаја: дружење, евоцирање успомена, присећање на родни крај, упознавање младих и деце, али и прикупљање средстава ради извршења свете дужности обнове места почивања страдалих ливањских Срба.

Подсећамо све који због других обавеза нису имали прилику да присуствују Донатроској вечери, као и да до сада дају свој прилог за обнову спомен-костурнице, да то могу учинити преко рачуна Удружења ОМЛ – за уплате из Србије преко рачуна број 160-380800-45 а за уплате из Босне и Херцеговине на рачун број 55-172077032321-17 са позивом на број 24052013 у оба случаја. Инструкције за уплате из иностранства можете наћи овде: https://omlivanjska.com/about/uplata-clanarine-i-donacija/  а за додатне информације контактирајте Милоша Дамњановића.

На интернет страницама Удружења редовно ћемо објављивати ажуран износ прикупљених средстава, као и списак донатора, како бисте били у могућности да пратитите ток ове акције која ће трајати све до испуњења циља – потпуне обнове спомен-костурнице. Процењено је да ће за то бити потребан износ од око 13.000 евра, а за прву и најзахтевнију фазу радова потребно је 7,760.00 евра према сачињеном предрачуну потребног материјала и радова. Од сваке уплате за донаторску вечеру, 500 динара је било намењено као прилог за радове на спомен-костурници, и на тај начин је у оквиру овог дружења прикупљено 26,000.00 динара. Кроз опште прилоге је до 29.5.2013. године прикупљено 3,415.00 евра (од тога 241,000.00 динара, 1,200.00 евра и 50.00 КМ). До сада је, дакле, прикупљено око половине средстава неопходних за прву фазу радова.

Детаљан пројекат обнове и завршетка радова на спомен-костурници, са предрачуном појединих радова, можете наћи овде:

https://omlivanjska.com/projekti/kosturnica/

Количину прикупљених средстава и списак приложника можете наћи овде:

https://omlivanjska.com/projekti/kosturnica/priloznici/

До виђења на следећем дружењу!