Formiran odbor Čelebićana i usvojen plan aktivnosti

U okviru svoje organizacije rada Udruženje Ognjena Marija Livanjska je predvidelo formiranje mesnih pododbora koji bi okupljali sadašnje i bivše stanovnike pojedninih sela Livanjskog polja, u cilju njihovog aktivnijeg uključivanja u rad Udruženja, kao i realizaciju lokalnih projekata vezanih za njihova sela. U tom smislu, u nedelju 02. juna 2013. godine u Surčinu je održan sastanak stanovnika sela Čelebić. Na sastanku se razgovarolo o sledećim temama:

– prikupljanje podataka o stanovnicima sela Čelebić i njihovim potomcima

– izbor odbora sela Čelebić koji bi radio u okviru Udruženja OML

– izveštaj o toku podnošenja prijava za obnovu kuća

– učešće stanovnika sela u realizaciji obnove spomen groblja u Čelebiću

– planiranje odlaska u Čelebić radi čišćenja spomen groblja i seoskog groblja

Na sastanku je, između ostalog, dogovoreno:

– za predsednika odbora sela Čelebić izabran je Vlade Kozomora, za zamenika Božo Milutin, a za sekretara Nikola Rosić;

– nastavak rada na uspostavljanju jedinstvene baze podataka o stanovnicima sela i njihovim potomcima;

– većina stanovnika sela je podnela (ili je u fazi podnošenja) zahtev za obnovu kuća. Zainteresovanim, koji još uvek nisu podneli zahtev za obnovu kuća, uručena je potrebna dokumentacija;

– prisutnima je podeljen projekat obnove spomen groblja u Čelebiću, koji je sačinilo Udruženje OML, koji su prisutni podržali i izrazili želju za učešćem u radu i finansiranju projekta;

– dogovoren je odlazak u Čelebić na Spasovdan (četvrtak 13. jun 2013. godine), a zajednička akcija čišćenja spomen groblja i seoskog groblja je planirana za petak i subotu 14-15 juna. Za odlazak se prijavilo devet ljudi, a ostali zainteresovani mogu se prijaviti Vladi Kozomori ili preko drugih kontakata u Udruženju.

– sastanak je trajao skoro 4 sata i prošao u razgovoru ljudi koji zaista vole svoje selo i koji će u skladu sa svojim mogućnostima podržati svaku aktivnost na sprečavanju njegovog zaborava.

Čelebićani

Čelebićani

Sastanku je prisustvovao i Miloš Damnjanović, član Upravnog odbora Udruženja OML, koji je prisutne informisao o radu Udruženja, o važnosti formiranja odbora po selima, o aktivnostima udruženja vezanim za obnovu spomen-kosturnice u Livnu i spomen-groblja u Čelebiću, o važnosti podnošenja zahteva za obnovu kuća, regulisanju imovinskih pitanja i vađenja ličnih dokumenata u Livnu.

Ovom prilikom apelujemo na sve Čelebićane i njihove potomke da se jave Vladi Kozomori na broj telefona 064 150 2809 radi komletiranja evidencije bivših stanovnika sela i obaveštavanja o sastancima i aktivnostima vezanim za selo.

Pozivamo vas da krenete sa nama u Čelebić 13. juna 2013. godine da zajedno očistimo naša groblja, kao i da podržite akciju obnove spomen-groblja u Čelbiću, za šta su potrebana i novčana sredstva.

Detaljne informacije o projektu obnove spomen groblja u Čelebiću možete naći ovde: https://omlivanjska.com/projekti/celebic/

Čelebićani

Čelebićani

———————————————————————–

У оквиру своје организације рада Удружење Огњена Марија Ливањска је предвидело формирање месних пододбора који би окупљали садашње и бивше становнике поједниних села Ливањског поља, у циљу њиховог активнијег укључивања у рад Удружења, као и реализацију локалних пројеката везаних за њихова села. У том смислу, у недељу 02. јуна 2013. године у Сурчину је одржан састанак становника села Челебић. На састанку се разговароло о следећим темама:

– прикупљање података о становницима села Челебић и њиховим потомцима
– избор одбора села Челебић који би радио у оквиру Удружења ОМЛ
– извештај о току подношења пријава за обнову кућа
– учешће становника села у реализацији обнове спомен гробља у Челебићу
– планирање одласка у Челебић ради чишћења спомен гробља и сеоског гробља

На састанку је, између осталог, договорено:

– за председника одбора села Челебић изабран је Владе Козомора, за заменика Божо Милутин, а за секретара Никола Росић;
– наставак рада на успостављању јединствене базе података о становницима села и њиховим потомцима;
– већина становника села је поднела (или је у фази подношења) захтев за обнову кућа. Заинтересованим, који још увек нису поднели захтев за обнову кућа, уручена је потребна документација;
– присутнима је подељен пројекат обнове спомен гробља у Челебићу, који је сачинило Удружење ОМЛ, који су присутни подржали и изразили жељу за учешћем у раду и финансирању пројекта;
– договорен је одлазак у Челебић на Спасовдан (четвртак 13. јун 2013. године), а заједничка акција чишћења спомен гробља и сеоског гробља је планирана за петак и суботу 14-15 јуна. За одлазак се пријавило девет људи, а остали заинтересовани могу се пријавити Влади Козомори или преко других контаката у Удружењу.
– састанак је трајао скоро 4 сата и прошао у разговору људи који заиста воле своје село и који ће у складу са својим могућностима подржати сваку активност на спречавању његовог заборава.

Састанку је присуствовао и Милош Дамњановић, члан Управног одбора Удружења ОМЛ, који је присутне информисао о раду Удружења, о важности формирања одбора по селима, о активностима удружења везаним за обнову спомен-костурнице у Ливну и спомен-гробља у Челебићу, о важности подношења захтева за обнову кућа, регулисању имовинских питања и вађења личних докумената у Ливну.

Овом приликом апелујемо на све Челебићане и њихове потомке да се јаве Влади Козомори на број телефона 064 150 2809 ради комлетирања евиденције бивших становника села и обавештавања о састанцима и активностима везаним за село.

Позивамо вас да кренете са нама у Челебић 13. јуна 2013. године да заједно очистимо наша гробља, као и да подржите акцију обнове спомен-гробља у Челбићу, за шта су потребана и новчана средства.

Детаљне информације о пројекту обнове спомен гробља у Челебићу можете наћи овде: https://omlivanjska.com/projekti/celebic/