Обнова спомен-гробља у Челебићу

***NAJNOVIJE*** Izveštaj o prvoj fazi obnove Spomen-groblja u Čelebiću

Ukupno prikupljena sredstva (na dan 1.3.2019.)

VALUTA UKUPNO PRIKUPLJENO
Dinar 252,000. 00

Imena priložnika možete naći klikom na ovaj link:

https://omlivanjska.com/projekti/celebic/priloznici-2/

Molimo sve ljude dobre volje zainteresovane da doprinesu uspešnoj obnovi spomen-groblja u Čelebiću da kontaktiraju Nikolu Petrovića (bonip.bg@gmail.com ili 064 615 5073), predsednika Udruženja Ognjena Marija Livanjska, koji je ispred Udruženja zadužen za realizaciju ovog projekta!

Za uplate iz Srbije: Svrha uplate – donacija za spomen-groblje Čelebić; Primalac – Udruženje OML; Račun primaoca – 160-380800-45; Poziv na broj – 30062013; za sva pitanja kontaktirati Nikolu Petrovića.

Za uplate iz BiH: Svrha uplate – donacija za spomen-groblje Čelebić; Primalac – Udruženje OML; Račun primaoca – 551-72077032321-17; Poziv na broj – 30062013; za sva pitanja kontaktirati Nikolu Petrovića.

Za uplate iz inostranstva potrebne podatke možete naći ovde: https://omlivanjska.com/about/uplata-clanarine-i-donacija/

a za sva pitanja kontaktirajte Nikolu Petrovića.

DRUGA FAZA OBNOVE SPOMEN GROBLJA U ČELEBIĆU

Odbor sela Čelebić koji radi u okviru udruženja Ognjena Marija Livanjska se zahvaljuje svima koji su doprineli da se skupe neophodna sredstva za prvu fazu obnove spomen groblja u Čelebiću a sve ostale koji mogu, a do sada nisu učestvovali, pozivamo da u okviru svojih mogućnosti pomognu realizaciju druge faze ovog projekta, kojom bi se završila obnova ovog spomenika.

Drugom fazom je predviđeno:

-izrada i postavljanje mermerne ploče sa imenima stradalih
-izrada i postavljanje kapije na ulazu u groblje
-postavljanje metalne ograde na zidu do glavnog puta
-uređenje prostora oko groblja i izrada betonske staze oko groblja
-uređenje mesta za paljenje sveća
-kupovina neophodnih alatki za održavanje groblja

U toku je prikupljanje ponuda za izvođenje ovih radova kao i specifikacija troškova. Kompletan projekat druge faze obnove kao i vrednost planiranih radova će biti uskoro objavljeni na sajtu udruženja.

PRVA FAZA OBNOVE SPOMEN GROBLJA U ČELEBIĆU

Neophodna sredstva: 1.438,46 eura PRIKUPLJENA!

Na Barjaku, brdu podno Čelebića, posle Drugog svetskog rata podignut je spomenik nevino stradalim žrtvama, stanovnicima ovog sela, Srbima, surovo pobijenim u seoskoj školi, na dan Ognjene Marije, 30. jula 1941. godine. Pretežno nejač, skoro četiri stotine žena i dece, ustaše su najpre zatvorile u školu, pobile, a potom njihova tela preneli i zakopali u rovove u kojima se nekad vadio pesak.
Nakon rata podignuto obeležije na mestu nekadašnjih humki ovih nevinih žrtava, odgovaralo je tadašnjem političkom pristupu, pa je i među žiteljima Livanjskog polja ono neformalno nazvano „partizansko groblje“ iako nikave veze nema sa partizanima.
Evo kako je to obeležije video i opisao Budo Simonović na stranicama njegove i naše „Ognjene Marije Livanjske“:
„Umjesto humke, tu je ovog ilindanskog jutra čuperak mladih borova i skromna spomen-ploča na kojoj nije bilo mjesta za spomen imena svih koje je tada u obližnjoj školi stiglo ustaško nemilosrđe i spržila proključala mržnja njihovih komšija Hrvata. Umjesto imena, onog što iza čovjeka, čak i kad ga i smrt tako surovo iznenadi, ostaje da se pamti i spominje barem u molitvama, na ploči su uglavnom brojke. Čitam: ‘Krvavih i teških dana 1941. godine ustaški zločinci na zvjerski način poubijaše u ovom kraju 403 nevinih ljudi, žena i djece: Crnogorac S. Iliju sa 12 čl. por., Crnogorac S, Stevana sa 4, Crnogorac B. Niku sa 9, Crnogorac L. Iliju sa 8, Crnogorac M. Peru sa 6, Crnogorac R. Božu sa 6, Crnogorac N. Jovu sa 3, Radoja J. Maru sa 5, Radoja I. Radu sa 5, Vujanović L. Savu sa 11, Vujanović P. Luku sa 7, Vujanović M. Devu sa 7, Vujanović S. Simu sa 11, Vujanović P . Niku sa 3, Vujanović M. Milicu sa 6, Vujanović S. Đureć sa 11, Vujanović P. Miju sa 5, Vujanović S. Janju sa 7, Vujanović V. Savu sa 6, Vujanović G. Maru sa 7, Vujanović Š. Iliju sa 8, Petrović Đ. Peru sa 7, Kravarušić B. Peru, Besara Ljubu sa 4, Kozomara Š. Milicu sa 3, Kozomara M. Niku sa 3, Kozomara R. Savu sa 4, Kozomara I. Miju, Kozomara P. Niku sa 13, Milutin L. Vuju sa 18, Milutin S Miju sa 9, Milutin P. Devu sa 7, Rosić P. Todora sa 4, Rosić J. Mitru sa 4, Rosić J. Božu sa 5, Rosić P. Antu, Šunjka S. Božu sa 9, Šunjka R. Joku sa 5, Šunjka I. Joku sa 7, Šunjka I. Iliju sa 9, Erceg S. Lazu sa 15, Erceg P. Peru sa 6, Erceg P. Olgu sa 5, Erceg S. Boju sa 2, Radić J. Simu sa 9, Radić I. Božu sa 5, Radić P. Vasu sa 11, Nenadić U. Darinku sa 1, Kiso Đ. Đuru sa 2, Ninković M. Đuru, Šunjka J. Nikolu sa 1, Konjikušić J. Jovana, Konjikušić V. Todora, Konjikušić V. Nikolu, Petrović G. Tomu, Šunjka G. Iliju, Vujičić J. Božu, Rosić J. Miju, Vujčić I. Vasu, Davidović I. Lazu, Bikić I. Jovu, Bikić M. Iliju, Vujanović Š. Neđu, Đukić L. Nikolu, Vidović V. Vuju, Mitrović N. Jovu, Milutin N. Marka, Erceg P. Simu, Erceg R. Miju, Erceg J. Bojana, Erceg I. Panteliju i Bošković S. Božu’.

Spomenik u Čelebiću na kojemu brojevi zamjenjuju imena stradalih iz ovog mjesta (snimak iz 1990. godine)

Spomenik u Čelebiću na kojemu brojevi zamjenjuju imena stradalih iz ovog mjesta (snimak iz 1990. godine)

Ratne devedesete i odlazak Srba pod pritiskom novih nesretnih aveti nacionalizma, (ne)brigu o ovom obeležiju prepustili su nepouzdanom čuvaru, vremenu. Zato je ono danas zaraslo u korov koji krije ostatke uništene ploče i nagriza oštećenu ogradu. Ma i takav, pun brojki i bez reči kako i zašto tu počivaju cele porodice i toliki srpski narod, moramo ga obnoviti. Zbog njih, nevinih, i zbog nas koji im dugujemo svoje postojanje.

TRENUTNO STANjE SPOMEN GROBLjA

Oštećenja na ogradi groblja:
–    Na celoj površini groblja vidljiva su oštećenja nastala ratnim razaranjima 1992-1995. godine, a vidljiva su i oštećenja nastala namernim skrnavljenjem (npr. na ploči koja se nalazi na istočnoj strani groblja prema magistralnom putu na kojoj su bila ispisana imena sahranjenih), kao i oštećenja koja su tokom poslednjih godina prouzrokovala lica koja sakupljaju sekundarne sirovine (npr. nedostaju ukrasne šipke na ogradi i kapija na zapadnoj starani groblja).

– Na istočnoj starni groblja, dužine 30m, sa 4 glavna stuba i dva povezana sa postoljem na kome je bila ploča sa imenima nastardalih, oštećeni su stubovi (pretežno detonacijama i atmosferskim padavinama), dok je ploča sa imenima potpuno uništena zajedno sa delom njenog postolja. Takođe, nedostaju metalne šipke koje su povezivale stubove.

– Južna strana groblja, dužine 40m oštećena je udarom granate, te je na zidu oštećenje veličine 1,5m sa 2m. Betonska kapa koja se proteže celom dužinom zida ošteđena je atmosferskim padavinama.

–    Betonska kapa na zapadnoj strani groblja, dužine 30m, je oštećena (zub vremena), a metalna kapija koja je bila na toj strani, više ne postoji.
–    Severna strana, duga 40m, ima na zidu oštećenja od granate veličine 1,5 sa 2m, kao i oštećenja betonske kape pod uticajem atmosferskih  padavina.
–    Sa unutrašnje strane ograde, gotovo celom dužiniom, prisutno je  osipanje zida debelog 0,5m, dok su borovi (posađeni u groblju) oštećeni raznim vojnim projektilima i vatrom (verovatno usled čestih požara izazivanih radi aktiviranja minsko eksplozivnih sredstava, obzirom da je groblje bilo na samoj liniji razdvajanja). Unutrašnja površina groblja je zapuštena i zarasla u korov i šiblje i puna raznog otpada.

–    Okolina groblja je takođe zarasla u korov i šiblje koje je na severnoj strani kao šuma, a na istočnoj, pored puta, nalazi se gomila smeća.
Prostor oko i u samom groblju je bio obuhvaćen deminiranjem Čelebića, pa se može smatrati bezbednim od minsko-eksplozivnih sredstava, ali iz razloga opreznosti preporučljivo je obratiti se nadležnoj gradkoj službi zvaničnim zahtevom da se prostor ponovo pregleda i učini bezbednim pre početka radova uređenja spomen obeležija.
Postupak rekonstrukcije i uređenja spomen obeležija na Barajku obuhvata sledeće radove:
–    Stubove sa istočne starne kao i one uz postolje ploče fugovati finim malterom,  a betonske kape koje su u solidnom stanju prebrusiti radi ujednačavanja sa novopostavljenim betonskim kapama. Postolje za ploču mora biti novosaliveno i pripremljeno za postavljanje ploče, dok bi nova betonska kapa iznad postolja ploče povezivala stubove prislonjene uz postolje.

–    Nova betonska kapa na južnoj strani zida dužine 40m i širine 0,6m koji je neophodno ozidati.
–    Na zapadnoj strani zida u dužini od 28m takođe nova betonska kapa, a deo zida na kome je kapija pripremiti za postavljanje nove kapije.
–    Nova betonska kapa na severnoj strani zida dužine 40m i zidanje novog dela srušenog zida.
–    Sa unutrašnje strane ograde fugovanje pukotina na zidu, kao i zidanje  spoljneg dela zida.

Današnje stanje spomenika u Čelebiću, maj 2013. godine

Današnje stanje spomenika u Čelebiću, maj 2013. godine

PREDRAČUN RADOVA

Materijal:
–    10 kubika šljunka – 350,00km
–    2.000 kg cementa – 480,00km
–    Armaturna mreža ”5” – 4 komada po 60km – 240,00km
–    Žica za šalovanje 10 kom po 2,5km – 25,00km
–    Ekseri 5kg po 2km – 10km
–    Daska colarica 0,7 kubika – 200,00km
–    Dovoženje kamena iz sela za zidanje srušenih delova zida – videti od koga se iz Čelebića može uzeti kamen.
Ukupna vrednost materijala je 1.305,00KM
Radovi:
–    Izvođač radova je Veso Katić sa dva pomoćnika
–    Dnevnica  70,00km za glavnog majstora i po 40km za svakog pomoćnika
–    Potrebno vreme – 10 dana

Ukupna vrednost rada je 1.500,00KM

NAPOMENA: Treba imati u vidu da definitivna vrednost radova u konačnom zavisi od dužine trajanja radova, te da može biti niža ukoliko radovi budu izvedeni u kraćem vremenskom peridu od predviđenih 10 dana.

Rekapitulacije predračuna:

–    Ukupna vrednost rekonstrukcije :

2.805,00km odnosno 1.438,46 eura.

Radovi na uređenju i rekonstrukciji spomen obeležija na Barajku mogu započeti nakon obezbeđenja najmanje 2/3 predračunom predviđenih sredstava. Treba imati u vidu da su letnji meseci vrlo pogodni za intenzivne radove na ovom projektu imajući u vidu višednevne posete većeg broja raseljenih meštana na čiju se pomoć može računati, pa u tom smislu i na smanjenje troškova po osnovu rada, kao i stalni nadzor nad radovima od strane osobe imonovene za tu vrstu aktivnosti.