Izveštaj o prikupljenim sredstvima za spomen-kosturnicu u Livnu

Tokom 2013. godine Udruženje Ognjena Marija Livanjska pokrenulo je veliku akciju prikupljanja sredstava za završetak radova na spomen-kosturnici posvećenoj Svetoj Velikomučenici Marini – Ognjenoj Mariji, u kojoj su pohranjene kosti predaka mnogih od nas. Ovim putem želimo da vas izvestimo o toku ove akcije i dosadašnjim rezultatima.

Kao što je poznato, livanjski Srbi su 1991. godine pokrenuli istorijsku akciju u kojoj su kosti livanjskih mučenika iz Drugog svetskog rata ekshumirane iz jama i grobnica Livanjskog polja i premeštene u kapelu, spomen-kosturnicu, čija je gradnja tada započeta prilozima potomaka postradalih. Završni radovi su prekinuti ratom tokom koga je kapela pretrpela i znatna oštećenja. Delimična sanacija je u posleratnim godinama izvršena, ali je neophodno još dosta radova kako bi bila dovedena u stanje primereno njenoj funkciji.

Kako se 2016. godine navršava četvrtina veka od kada su livanjski Srbi započeli  ovaj istorijski poduhvat, Udruženje Ognjena Marija Livanjska je sebi, a time i svima nama, zadalo obavezu da se do tada završi započeti posao saniranja oštećenja i izvođenja završnih radova na spomen-kosturnici. Prema zadatom cilju sačinjen je i projekat neophodnih radova, a sa kojim se možete upoznati na: https://omlivanjska.com/projekti/kosturnica/

Prva faza radova predviđa završetak grubljih radova na udređenju spomen-kosturnice, uključujući i popravku oštećenja nastalih tokom rata na samoj grobnici, kao i popločavanje podnih površina. Nakon ovoga, pristupilo bi se postavljanju spiskova sa imenima stradalih.

Kako su za realizaciju Projekta neophodna finansijska sredstva, Udruženje je pokrenulo akciju za obezbeđenje iznosa neophodnog za završetak prve faze radova, što prema proračunu iznosi 7,760.00 evra. U tom cilju organizovana je Donatorska večera sa prikladnim druženjem, a takođe je upućen i apel za pojedinačne donacije. Do sada je prikupljen iznos od 4.298,00 evra. Imena priložnika možete pogledati ovde: https://omlivanjska.com/projekti/kosturnica/priloznici-2/

Ovom prilikom, Udruženje Ognjena Marija Livanjska želi da izrazi dužnu zahvalnost i iskreno poštovanje svima koji su svojim prilogom pomogli realizaciju Projekta završetka spomen-kosturnice.

Za završetak prve faze Projekta trenutno nedostaje još 3.462,00 evra. Zato ovu priliku koristimo da još jednom apelujemo da svi koji su u mogućnosti izdvoje sredstva i tim prilogom daju lični doprinos završetku spomen-kosturnice. Poseban apel upućujemo Livnjacima u dijaspori da se pridruže zemljacima organizovanim u Udruženje OML, kao i da prilogom podrže ovu akciju.

Instrukcije za uplate iz Srbije i BiH: https://omlivanjska.com/projekti/kosturnica/
Za uplate iz inostranstva i za sva ostala pitanja molimo vas da kontaktirate Miloša Damnjanovića (063 287 876 ili milosd83@gmail.com)

—————————————————————
Током 2013. године Удружење Огњена Марија Ливањска покренуло је велику акцију прикупљања средстава за завршетак радова на спомен-костурници посвећеној Светој Великомученици Марини – Огњеној Марији, у којој су похрањене кости предака многих од нас. Овим путем желимо да вас известимо о току ове акције и досадашњим резултатима.

Као што је познато, ливањски Срби су 1991. године покренули историјску акцију у којој су кости ливањских мученика из Другог светског рата ексхумиране из јама и гробница Ливањског поља и премештене у капелу, спомен-костурницу, чија је градња тада започета прилозима потомака пострадалих. Завршни радови су прекинути ратом током кога је капела претрпела и знатна оштећења. Делимична санација је у послератним годинама извршена, али је неопходно још доста радова како би била доведена у стање примерено њеној функцији.

Како се 2016. године навршава четвртина века од када су ливањски Срби започели  овај историјски подухват, Удружење Огњена Марија Ливањска је себи, а тиме и свима нама, задало обавезу да се до тада заврши започети посао санирања оштећења и извођења завршних радова на спомен-костурници. Према задатом циљу сачињен је и пројекат неопходних радова, а са којим се можете упознати на: https://omlivanjska.com/projekti/kosturnica/

Прва фаза радова предвиђа завршетак грубљих радова на удређењу спомен-костурнице, укључујући и поправку оштећења насталих током рата на самој гробници, као и поплочавање подних површина. Након овога, приступило би се постављању спискова са именима страдалих.

Како су за реализацију Пројекта неопходна финансијска средства, Удружење је покренуло акцију за обезбеђење износа неопходног за завршетак прве фазе радова, што према прорачуну износи 7,760.00 евра. У том циљу организована је Донаторска вечера са прикладним дружењем, а такође је упућен и апел за појединачне донације. До сада је прикупљен износ од 4.298,00 евра. Имена приложника можете погледати овде: https://omlivanjska.com/projekti/kosturnica/priloznici-2/

Овом приликом, Удружење Огњена Марија Ливањска жели да изрази дужну захвалност и искрено поштовање свима који су својим прилогом помогли реализацију Пројекта завршетка спомен-костурнице.

За завршетак прве фазе Пројекта тренутно недостаје још 3.462,00 евра. Зато ову прилику користимо да још једном апелујемо да сви који су у могућности издвоје средства и тим прилогом дају лични допринос завршетку спомен-костурнице. Посебан апел упућујемо Ливњацима у дијаспори да се придруже земљацима организованим у Удружење ОМЛ, као и да прилогом подрже ову акцију.

Инструкције за уплате из Србије и БиХ: https://omlivanjska.com/projekti/kosturnica/
За уплате из иностранства и за сва остала питања молимо вас да контактирате Милоша Дамњановића (063 287 876 или milosd83@gmail.com)