Čelebićani u poseti svom Čelebiću!

Meštani sela Čelebića, sada žitelji Beograda, Novog Sada i Banja Luke, u sklopu akcije obnove spomen groblja u Čelebiću posetili su svoje selo u periodu od 13. – 17. juna 2013. godine. Neki od njih su i produžili svoj boravak. Na put su iz Beograda krenuli Vlade Kozomora, Nikola Rosić, Perica Kravarušić, Dujo Milutin, Rade Crnogorac, Duško Šunjka, Zoran Šunjka i Nikola Petrović; iz Banja Luke Miroslava (Šunjka) Ramić i Ranko Vujanović; a iz Novog Sada Danica Petrović. Većina onih koji su ovom prilikom došli u svoje rodno mesto nisu u mogućnosti da češće dolaze, a neki od njih su posle više od dvadeset godina posetili svoje rodno selo, zbog čega su bili vidno uzbuđeni, pa se na njihovim licima smenjivala i tuga i radost. Svoj doprinos, kao i dobrodošlicu komšijama dala je i Stana Petrović, jedna od četvoro Srba stanovnika Čelebića u kome i danas žive, jedni pored drugih, sa komšijama Hrvatima. Naročito želimo da istaknemo da su naš boravak i aktivnosti naišli na odobravanje i podršku i meštana Čelebića hrvatske nacionalnosti.

Jedan od glavnih ciljeva posete Čelebiću bio je izvršenje priprema za obnovu spomen-groblja u Čelebiću. Uoči odlaska, Udruženje Ognjena Marija Livanjska je, uz pomoć paroha o. Željka, obavestilo nadležne institucije opštine Livno kao i lokalnu upravu mesne zajednice Ljubunčić o planovima da se pristupi realizaciji projekta obnove spomen-groblja. Pre početka čišćenja spomen groblja, ekipa deminera je detaljno pregledala teren i utvrdila da je prostor bezbedan. Sama akcija čišćenja spomen-groblja počela je u petak 14. juna u poslepodnevnim časovima i obuhvatila je sledeće radove:

– skupljanje smeća i otpadaka razbacinih oko groblja i unutar ograde

– sečenje drveća i šiblja oko ograde motornom testerom

– sečenje suvih grana sa borova

– generalno čišćenje prostora ispred spomen-ploče, prema ulici, (prilkom ovog čišćenja pronađeni su ostatci razbijene ploče)

– košenje trave oko groblja u širini od 3 metra

– košenje trave i sitnog rastinja unutar groblja i skupljanje godinama taloženih borovih šišarki

Poslovi čišćenja spomen groblja su nastavljeni i u subotu, a toga dana uređen je i pravoslavni deo seoskog groblja. Treba naglasiti da je pre početka radova o. Željko obavio pomen stradalima unutar samog spomen groblja uz moleban za uspešan početak radova na obnovi spomenika na ovom svetom mestu.

U jutarnjim časovima u nedelju održan je sastanak Odbora sela Čelebić, koji deluje u okviru Udruženja Ognjena Marija Livanjska. Utvrđeno je da se 3. avgust (ove i svake naredne godine) utvrdi kao dan godišnjeg parastosa na spomen groblju u Čelebiću. Takođe, dogovoreno je da svi prisutni pozovu svoje rođake da u najskorije vreme uplate novčani prilog, prema svojim mogućnostima, kako bi ovog leta započeli radova na popravci spomenika i ograde na spomen-groblju. U  telefonskom razgovoru, Veso Katić (odabrani izvođač radova) potvrdio je da će se potruditi da dogovoreni građevinski radovi budu završeni do parastosa 3. avgusta (ukoliko se, naravno, skupe potrebna sredstva) a najkasnije do kraja avgusta.Više o projektu obnove spomen-groblja možete saznati ovde: https://omlivanjska.com/projekti/celebic/

Ovom akcijom meštani sela Čelebić su pokazali čvrstu nameru da obnove spomen groblje, ali i da uspostave praksu da u što većem broju dolaze u svoje selo (barem dva puta godišnje) i ne prepuste ga samo uspomenama ili zaboravu. U narednom periodu će se prilikom svake posete selu očistiti i prostor oko neke od naših kuća, kao i priprema za njihovu obnovu. U toj nameri kupljene su i alatke koje su poslužile prilikom čišćenja groblja, a koje će u buduće biti na raspolaganju bilo kome iz sela Čelebić.

Osim rada, bilo je i prilike za odmor, druženje i uživanje. Tako je u subotu uveče priređena večera za sve prisutne, a u kasnim satima opet se mogla čuti pesma iz naših grla koja se odvano u ovom kraju nije čula. Nedelju 15. juna, praznik Silaska Svetog Duha na Apostole (Duhovi), proveli smo u druženju, šetnji po selu, njivama, livadama i zgarištima kuća, odlasku na pecanje u rudnik. Uveče je pripremljen roštilj, pa se opet duboko u noć mogla čuti pesma: “…da se vratim imam volju selo moje u Livanjskom polju”.

Na kraju, vredi istaći i da su tokom boravka prisutni obavili i posao prodaje sena sa svojih livada što su odmah i naplatili. Ovo je proizvelo dodatno zadovoljstvo i podsetilo Čelebićane da im njihova zemlja uvek može dati prihod, makar toliko da pokrije troškove puta za obilazak svoje rodne grude, kuće, grobova, njiva i livada…

Koristimo ovu priliku da pozovemo sve ljude poreklom iz Livanjskog polja da se priključe udruženju Ognjena Marija Livanjska, da posete i ožive svoja sela i kuće, izvade lična dokumenta, regulišu imovinsko-pravne odnose i podnesu zahteve za obnovu svojih kuća…

Udruženje Ognjena Marija Livanjska – Odbor sela Čelebić

————————————————————————————————

Челебићани у посети свом Челебићу!

Мештани села Челебића, сада житељи Београда, Новог Сада и Бања Луке, у склопу акције обнове спомен гробља у Челебићу посетили су своје село у периоду од 13. – 17. јуна 2013. године. Неки од њих су и продужили свој боравак. На пут су из Београда кренули Владе Козомора, Никола Росић, Перица Краварушић, Дујо Милутин, Раде Црногорац, Душко Шуњка, Зоран Шуњка и Никола Петровић; из Бања Луке Мирослава (Шуњка) Рамић и Ранко Вујановић; а из Новог Сада Даница Петровић. Већина оних који су овом приликом дошли у своје родно место нису у могућности да чешће долазе, а неки од њих су после више од двадесет година посетили своје родно село, због чега су били видно узбуђени, па се на њиховим лицима смењивала и туга и радост. Свој допринос, као и добродошлицу комшијама дала је и Стана Петровић, једна од четворо Срба становника Челебића у коме и данас живе, једни поред других, са комшијама Хрватима. Нарочито желимо да истакнемо да су наш боравак и активности наишли на одобравање и подршку и мештана Челебића хрватске националности.

Један од главних циљева посете Челебићу био је извршење припрема за обнову спомен-гробља у Челебићу. Уочи одласка, Удружење Огњена Марија Ливањска је, уз помоћ пароха о. Жељка, обавестило надлежне институције општине Ливно као и локалну управу месне заједнице Љубунчић о плановима да се приступи реализацији пројекта обнове спомен-гробља. Пре почетка чишћења спомен гробља, екипа деминера је детаљно прегледала терен и утврдила да је простор безбедан. Сама акција чишћења спомен-гробља почела је у петак 14. јуна у послеподневним часовима и обухватила је следеће радове:

– скупљање смећа и отпадака разбациних око гробља и унутар ограде

– сечење дрвећа и шибља око ограде моторном тестером

– сечење сувих грана са борова

– генерално чишћење простора испред спомен-плоче, према улици, (прилком овог чишћења пронађени су остатци разбијене плоче)

– кошење траве око гробља у ширини од 3 метра

– кошење траве и ситног растиња унутар гробља и скупљање годинама таложених борових шишарки

Послови чишћења спомен гробља су настављени и у суботу, а тога дана уређен је и православни део сеоског гробља. Треба нагласити да је пре почетка радова о. Жељко обавио помен страдалима унутар самог спомен гробља уз молебан за успешан почетак радова на обнови споменика на овом светом месту.

У јутарњим часовима у недељу одржан је састанак Одбора села Челебић, који делује у оквиру Удружења Огњена Марија Ливањска. Утврђено је да се 3. август (ове и сваке наредне године) утврди као дан годишњег парастоса на спомен гробљу у Челебићу. Такође, договорено је да сви присутни позову своје рођаке да у најскорије време уплате новчани прилог, према својим могућностима, како би овог лета започели радова на поправци споменика и ограде на спомен-гробљу. У  телефонском разговору, Весо Катић (одабрани извођач радова) потврдио је да ће се потрудити да договорени грађевински радови буду завршени до парастоса 3. августа (уколико се, наравно, скупе потребна средства) а најкасније до краја августа.Више о пројекту обнове спомен-гробља можете сазнати овде: https://omlivanjska.com/projekti/celebic/

Овом акцијом мештани села Челебић су показали чврсту намеру да обнове спомен гробље, али и да успоставе праксу да у што већем броју долазе у своје село (барем два пута годишње) и не препусте га само успоменама или забораву. У наредном периоду ће се приликом сваке посете селу очистити и простор око неке од наших кућа, као и припрема за њихову обнову. У тој намери купљене су и алатке које су послужиле приликом чишћења гробља, а које ће у будуће бити на располагању било коме из села Челебић.

Осим рада, било је и прилике за одмор, дружење и уживање. Тако је у суботу увече приређена вечера за све присутне, а у касним сатима опет се могла чути песма из наших грла која се одвано у овом крају није чула. Недељу 15. јуна, празник Силаска Светог Духа на Апостоле (Духови), провели смо у дружењу, шетњи по селу, њивама, ливадама и згариштима кућа, одласку на пецање у рудник. Увече је припремљен роштиљ, па се опет дубоко у ноћ могла чути песма: “…да се вратим имам вољу село моје у Ливањском пољу”.

На крају, вреди истаћи и да су током боравка присутни обавили и посао продаје сена са својих ливада што су одмах и наплатили. Ово је произвело додатно задовољство и подсетило Челебићане да им њихова земља увек може дати приход, макар толико да покрије трошкове пута за обилазак своје родне груде, куће, гробова, њива и ливада…

Користимо ову прилику да позовемо све људе пореклом из Ливањског поља да се прикључе удружењу Огњена Марија Ливањска, да посете и оживе своја села и куће, изваде лична документа, регулишу имовинско-правне односе и поднесу захтеве за обнову својих кућа…

Удружење Огњена Марија Ливањска – Одбор села Челебић

1 thought on “Čelebićani u poseti svom Čelebiću!

  1. Повратни пинг: Извештај о првој фази обнове Спомен-гробља у Челебићу | Udruženje Ognjena Marija Livanjska

Затворено за коментаре.