Одржана четврта скупштина Удружења Огњена Марија Ливањска

У  Београду је у суботу 15 марта 2014. године, у сали КЦ Чукарица, Тургењевљева 5, одржана Четврта седница Скупштине Удружења ОМЛ. Чланови Скупштине пуноважно су усвојили Записник са Треће седнице Скупштине, Извештај о раду Удружења за 2013.годину, План рада за 2014.години и продужили мандат члановима УО до одржавања наредне седнице Скупштине Удружења. Седница је завршена у 17.50 часова. Датаљан Извештај о раду за 2013., као и План рада за 2014.годину налазе се на интернет страници http://www.omlivanjska.com.

Захваљујемо се свим члановима Удружења ОМЛ на раду у прошлој години, непосредном присуству на Скупштини, као и свакој врсти подршке у реализацији задатака.

Такође, и овом приликом се захваљујемо свим донаторима, као и гостима који су својим присуством увеличали нашу годишњу Скупштину.