Prva akcija – Božićni paketići za decu i ugrožena staračka domaćinstva!

Prva akcija koju je Udruženje Ognjena Marija Livanjska pokrenulo odnosi se na prikupljanje sredstava za kupovinu Božićnih poklona za srpsku decu i samohrana staračka domaćinstva na područiju Livna i Livanjskog polja. Akcija se sprovodi u saradnji sa parohijom Lijevanjskom.

Na osnovu podataka koje su Udruženju dostavljene od strane Uprave parohije Lijevanjske, Udruženje će pripremiti Bozićne paketiće za 18 srpske dece koja se nalaze u gradu Livnu i u selima sve do Grahova koja opslužuje Lijevanska parohija.

Udruženju je na isti način dostavljen i spisak četrdesetak samohranih staračkih domaćinstava u Livnu, kao i selima između Livna i Grahova koja pokriva parohija. Najveći broj osoba u ovim domaćinstvima nema penzije, mnogi nemaju ni decu i/ili su bolesni. Imajući u vidu teške životne uslove tih četrdesetak domaćinstava, Udruženje će, u saradnji sa parohijom Lijevanjskom, organizovati nabavku i podelu osnovnih životnih namirnica uoči i nakon Božića.

Za realizaciju ove akcije biće korišćena sredstva članarine, a istovremeno se obraćamo svim ljudima dobre volje koji imaju mogućnosti da pomognu u ovoj akciji – finansijski ili u namirnicama – da kontaktiraju Dijanu Kovačić (dijana.p.kovacic@gmail.com ili 063 606 862), Nikolu Petrovića (bonip.bg@gmail.com ili 064 615 5073) ili Gordanu Dostanić (gdostanic@gmail.com ili 064 613 0103) ili kao i bilo koga od ostalih članova Upravnog odbora Udruženja OML.

Upravni odbor Udruženja OML