Druga Skupština i plan aktivnosti za 2013. godinu!

U nedelju, 9. Decembra 2012. godine održana je druga Skupština Udruženja Ognjena Marija Livanjska, u prostorijama SO Zvezdara u Beogradu. I pored velikog snega koji je pao tokom prethodna 24 sata, veliki broj članova Udruženja je bio prisutan. 16s

3s
Pre početka rada o tačkama dnevnog reda, članove Udruženja pozdravili su Srđan Dobrica, ispred SO Zvezdara, kao i počasni član Udruženja otac Mirko Jamedžija. Prisutne su takođe pozdravili i Predsednik Udruženja Nikola Petrović, kao i Predsednik Upravnog Odbora Gordana Dostanić.

U daljem radu Skupština je jednoglasno usvojila Izveštaj o radu Udruženja između dve sednice i prihvatila predloženi Plan aktivnosti Udruženja za narednu godinu, sa okvirnim rokovima realizacije i imenovanim koordinatorima.

Prema usvojenom Planu rada za naredni period, Udruženje će biti angažovano na poslovima:

–    Pripremi božićnih poklona srpskoj deci i pomoć staračkim samohranim domaćinstvima na livanjskom područijuje (akcija je u toku);

14s–    Formiranja podružnica Udruženja OML u Banja Luci, Novom Sadu i drugim mestima u kojima postoji izražen interes za zajedničko sprovođenje aktivnosti Udruženja OML;

–    Organizaciji skupa “Pravoslavno stanovništvo Livnjskog polja” sa tri panel diskusije: Poreklo, migracije, stradanja pravoslavnog stanovništva Livanjskog polja; Srpska kulturna i duhovna baština – stanje i zaštita; Srbi u Livanjskom polju – proterivanje i uslovi povratka;15s

–    Definisanju načina pružanja informativne i stručne administrativno pravne pomoći za pitanja povratka, obnove kuća i imovinska pitanja;

–    Organizaciji skupa druženja članova Udruženja, njihovih porodica i prijatelja organizacijom donatorske večere;

8s

–    Definisanju načina održavanja pravoslavnih grobalja u selima Livanjskog polja, u saradnji sa SPC u Livnu, stanovnicima livanjske opštine i potomcima sahranjenih na ovim grobljima, kao i lokalnim vlastima;

–    Organizacija posete Livnu i prisustvo parastosu žrtvama na dan Ognjene Marije;

–    Pomoć u sanaciji crkve Uspenja presvete Bogorodice u Livnu, sa prioritetom sanacije krova koji prokišnjava; 4

–    Definisanje načina obeleževanja masovnih stratišta Srba obnovom porušenih obeležija i postavljanjem spiska lica čija su tela eshumirana i sahranjena u kapeli u porti ckve u Livnu;

–    Formiranje baze podataka raseljenih Livnjaka i potomaka; arhive skeniranih, kopiranih i originalnih dokumanata istorijskog i etnografskog karaktera; baze podataka stradalih u poslednjem ratu (poginuli na ratištu, ubijeni, zarobljeni) sa opisima stradanja, ličnim ispovestima isl, u saradnji sa istoričarima i arhivarima u cilju definisanja vrsta građe, načina njenog prikupljanja i čuvanja;10

Na sednici je konstatovano da će na realizaciji svih planiranih zadataka aktivan doprinos dati svi članovi Udruženja. Kao opšti cilj, od velike važnosti za uspešan rad Udruženja a u kome će aktivno učešće uzeti svi članovi Udruženja, je omasovljavanje članstva tokom 2013. godine.
Prisutni članovi Udruženja su toplo pozdravili rad Upravnog Odbora, kao i planove za budući rad. Skupština se završila u opštoj diskusiji i razgovoru o budućem radu Udruženja!

Vremenske (ne)prilike!

Vremenske (ne)prilike!

1 thought on “Druga Skupština i plan aktivnosti za 2013. godinu!

  1. Повратни пинг: Друга Скупштина Удружења Огњена Марија Ливањска и план активности за 2013. годину! | Јадовно 1941.

Затворено за коментаре.