Подела Божићних пакета у Ливањском пољу – успешна прва акција!

За време Божићних празника, успешно је завршена прва акција Удружења Огњена Марија DSCN3567Ливањска, подела божићних пакета деци и самохраним старачким домаћинствима на подручију парохије Лијевањске. Поклон пакети Удружења упућени су парохији, а потом, током Божићних празника, од стране пароха Лијевањског, оца Жељка и председника Удружења, Николе Петровића, уручени примаоцима којима су намењени.

Божићни поклони уручени су деци са простора који покрива Лијевањска парохија у црквама у Ливну и Црном Лугу током прославе Бадње вечери, што је, према информацијама примљеним са терена, посебно обрадовало наше најмлађе и тиме им улепшало празничне дане. Поред 18 пакетића који су се састојали од играчака и школског прибора прилагођених полу и узрасту деце, као и неизбежних слаткиша и скромног DSCN3442џепарца, дечија лица је озарио и дар предузећа Оптима Модрича д.о.о. Београд, дечије снаке. Одлука  овог предузећа да у сврху реализације акције божићног даривање деце парохије Лијевањске Удружењу поклони дечије санке, посебно је обрадовала децу, али и саме чланове Удружења јер је акцију учинила богатијом, а даривање радоснијим. Зато се и овом приликом још једном захваљујемо директору и колективу предузећа Оптима Модрича д.о.о Београд.

Слике поделе пакетића деци (кликните)

У оквиру исте акције, Удружење је припремило и 40 пакета основних животних намирница намењених самохраним старачким домаћинства на простору који покрива парохије Лијевањска измедју Ливна и Грахова, од којих већина нема сталне приходе нити особе које су у могућности да о њиховим основним потребама редовно воде бригу. Пакети су претежно уручени уочи Бадњег дана, као и на сам Бадњи дан, углавном у селима доњег Ливањског поља, као и Губеру и самом граду Ливну. Према информацијама које смо добили из парохије, пакети, али пре свега добра намера и пажња Удружења прихваћена је са достојанственом захвалношћу од стране ових, претежно усамљених људи којима је дар Удружења био можда једини божићни поклон који је Божићне празнике учинио радоснијим.

Слике поделе пакета старијима (кликните)

Удружење Огњена Марија Ливањска још једном се захваљује свима који су својим чињењем на било који начин, као и непосредним даром у роби или новцу допринели успешној реализацији ове акције, а тиме додатно украсили радосни хришћански празник нашим најмлађим и најстаријим земљацима, подсећањем да ће, иако далеко, уз њих на одређени начин увек бити они који у себи носе љубав према ливањском крају и свом роду. Зато се посебно захваљујемо:  Милану Вуковљаку, Весни Радак-Петровић, фирмама Оптима Модрича Београд, Алготецх на доприносу у обезбеђивању поклона за ову акцију, као и оцу Жељку Ђурици и његовој породици, Миловану Лаганину, Ранку Пажину, Николи Петровићу, Дијани Ковачић, Гордани Достанић и другима на раду у извршењу ове акције. Радост коју је пажња исказана кроз ову акцију произвела међу нашим земљацима представља мотивацију да овакву једну акцију поновимо у скоријој будућности!

УДРУЖЕЊЕ ОГЊЕНА МАРИЈА ЛИВАЊСКА

———————————————————————————————-

Podela Božićnih paketa u Livanjskom polju – uspešna prva akcija!

Za vreme Božićnih praznika, uspešno je završena prva akcija Udruženja Ognjena Marija Livanjska, podela božićnih paketa deci i samohranim staračkim domaćinstvima na područiju parohije Lijevanjske. Poklon paketi Udruženja upućeni su parohiji, a potom, tokom Božićnih praznika, od strane paroha Lijevanjskog, oca Željka i predsednika Udruženja, Nikole Petrovića, uručeni primaocima kojima su namenjeni.

Božićni pokloni uručeni su deci sa prostora koji pokriva Lijevanjska parohija u crkvama u Livnu i Crnom Lugu tokom proslave Badnje večeri, što je, prema informacijama primljenim sa terena, posebno obradovalo naše najmlađe i time im ulepšalo praznične dane. Pored 18 paketića koji su se sastojali od igračaka i školskog pribora prilagođenih polu i uzrastu dece, kao i neizbežnih slatkiša i skromnog džeparca, dečija lica je ozario i dar preduzeća Optima Modriča d.o.o. Beograd, dečije snake. Odluka  ovog preduzeća da u svrhu realizacije akcije božićnog darivanje dece parohije Lijevanjske Udruženju pokloni dečije sanke, posebno je obradovala decu, ali i same članove Udruženja jer je akciju učinila bogatijom, a darivanje radosnijim. Zato se i ovom prilikom još jednom zahvaljujemo direktoru i kolektivu preduzeća Optima Modriča d.o.o Beograd.

Slike podele paketića deci (kliknite)

U okviru iste akcije, Udruženje je pripremilo i 40 paketa osnovnih životnih namirnica namenjenih samohranim staračkim domaćinstva na prostoru koji pokriva parohije Lijevanjska izmedju Livna i Grahova, od kojih većina nema stalne prihode niti osobe koje su u mogućnosti da o njihovim osnovnim potrebama redovno vode brigu. Paketi su pretežno uručeni uoči Badnjeg dana, kao i na sam Badnji dan, uglavnom u selima donjeg Livanjskog polja, kao i Guberu i samom gradu Livnu. Prema informacijama koje smo dobili iz parohije, paketi, ali pre svega dobra namera i pažnja Udruženja prihvaćena je sa dostojanstvenom zahvalnošću od strane ovih, pretežno usamljenih ljudi kojima je dar Udruženja bio možda jedini božićni poklon koji je Božićne praznike učinio radosnijim.

Slike podele paketa starijima (kliknite)

Udruženje Ognjena Marija Livanjska još jednom se zahvaljuje svima koji su svojim činjenjem na bilo koji način, kao i neposrednim darom u robi ili novcu doprineli uspešnoj realizaciji ove akcije, a time dodatno ukrasili radosni hrišćanski praznik našim najmlađim i najstarijim zemljacima, podsećanjem da će, iako daleko, uz njih na određeni način uvek biti oni koji u sebi nose ljubav prema livanjskom kraju i svom rodu. Zato se posebno zahvaljujemo:  Milanu Vukovljaku, Vesni Radak-Petrović, firmama Optima Modriča Beograd, Algotech na doprinosu u obezbeđivanju poklona za ovu akciju, kao i ocu Željku Đurici i njegovoj porodici, Milovanu Laganinu, Ranku Pažinu, Nikoli Petroviću, Dijani Kovačić, Gordani Dostanić i drugima na radu u izvršenju ove akcije. Radost koju je pažnja iskazana kroz ovu akciju proizvela među našim zemljacima predstavlja motivaciju da ovakvu jednu akciju ponovimo u skorijoj budućnosti!

UDRUŽENjE OGNjENA MARIJA LIVANjSKA

3 thoughts on “Подела Божићних пакета у Ливањском пољу – успешна прва акција!

  1. Повратни пинг: Акција даривања Божићних пакетића | Udruženje Ognjena Marija Livanjska

  2. Повратни пинг: Подела Божићних пакета у Ливањском пољу – успешна прва акција! | Јадовно 1941.

  3. Повратни пинг: Подела Божићних пакета у Ливањском пољу – успешна прва акција! | Јадовно 1941.

Затворено за коментаре.