Акција даривања Божићних пакетића

Акцију даривањна српске деце и старачких самохраних домаћинстава, на подручију од Ливна до Грахова, Удружење ОМЛ започело је за овогодишње божићне празнике. Ближи се Божић и време добрих жеља, мисли и даривања. Време је да спремимо дарове. Позивамо све који могу и желе да буду део ове акције под називом „Дарујмо чуваре у родном пољу“ да уплате донације за куповину поклонауплате из Србије се могу извршити на рачун Удружења број: 160-380800-45, позив на број 31122013, као сврху уплате навести ”Божићни пакетићи” а прималац ”Удружење ОМЛ”. Уплате из Републике Српске се могу извршити на рачун Удружења: 55-172077032321-17 позив на број 31122013, као сврху уплате навести ”Божићни пакетићи” а прималац ”Удружење ОМЛ, Бања Лука”.

О успешно изведеној прошлогодишњој акцији даривања можете прочитати овде: https://omlivanjska.com/2013/01/18/podela-bozicnih-paketa-u-livanjskom-polju-uspesna-prva-akcija/

Зашто смо овакву акцију уврстили у редовну годишњу активност Удружења?

Пакетићи за децу

На простору од Ливна до Грахова живи свега 17–оро српске деце. Свако од њих тражи свој начин да у средини доминације другог народа и друге вере сачува припадност и обележије свог рода. Пронашли су сами седамнаест начина да одрже православље у школској веронауци, седамнаест начина навијања за српску репрезентацију, седмнаест врста радости победи српких такмичара… Они су мала, специфична, својеврсна српска репрезентација појединаца чији труд да досегну успех у школи и спорту није обична дечија жеља за успехом. Достојни су сваког нашег поштовања и подршке. Потребно је само мало добре воље да им покажемо да нису сами, да припадају бројном народу православне вере који их није заборавио.

Поклонићемо им уз наше мисли и поштовање упаковане играчке, књиге и слаткише…

Пакетићи за старачка домаћинства

Од Ливна до Грахова одржало се мање од тристотинак српских домаћинстава. У инат историји или из немоћи да напусте гробове прадедова и исконску припадност динарским висовима, широком пољу и родном прагу… Ко ће га знати? И ко ће засигурно оценити ко је слабији, а ко снажнији, они или ми стотинама километара удаљени? Њихова домаћинства су већином двочлана или једночлана, претежно старачка. Међу њима има оних без сталних прихода, оних чији је једини приход мала социјална помоћ која тешко досеже за елементарне потребе, оних о којим нема ко да брине, оних које данима нико не упита за здравље… Онима који још одржавају имање и држе понеку краву, године и старачке руке то неће још дуго дозволити.

Некада вредни, јаки, неустрашиви научили су нас много чему. Сада су препуштени само горком животу. Није ни нама лако, али нас је више, међу нама је доста младих, успешних и заједничком вољом можемо вратити осмех њиховом набораном лицу. Њима ће значити један пакет намирница, бар неко време, али још више сазнање да тамо где смо отишли нисмо предали душу забораву. Нама ће значити њихова благодарност.

УДРУЖЕЊЕ ОГЊЕНА МАРИЈА ЛИВАЊСКА

———————————————————————————-

Akciju darivanjna srpske dece i staračkih samohranih domaćinstava, na područiju od Livna do Grahova, Udruženje OML započelo je za ovogodišnje božićne praznike. Bliži se Božić i vreme dobrih želja, misli i darivanja. Vreme je da spremimo darove. Pozivamo sve koji mogu i žele da budu deo ove akcije pod nazivom „Darujmo čuvare u rodnom polju“ da uplate donacije za kupovinu poklona – uplate mogu izvršiti na račun Udruženja broj: 160-380800-45, poziv na broj 31122013, kao svrhu uplate navesti ”Božićni paketići” a primalac ”Udruženje OML”.

O uspešno izvedenoj prošlogodišnjoj akciji darivanja možete pročitati ovde: https://omlivanjska.com/2013/01/18/podela-bozicnih-paketa-u-livanjskom-polju-uspesna-prva-akcija/

Zašto smo ovakvu akciju uvrstili u redovnu godišnju aktivnost Udruženja?

Paketići za decu

Na prostoru od Livna do Grahova živi svega 17–oro srpske dece. Svako od njih traži svoj način da u sredini dominacije drugog naroda i druge vere sačuva pripadnost i obeležije svog roda. Pronašli su sami sedamnaest načina da održe pravoslavlje u školskoj veronauci, sedamnaest načina navijanja za srpsku reprezentaciju, sedmnaest vrsta radosti pobedi srpkih takmičara… Oni su mala, specifična, svojevrsna srpska reprezentacija pojedinaca čiji trud da dosegnu uspeh u školi i sportu nije obična dečija želja za uspehom. Dostojni su svakog našeg poštovanja i podrške. Potrebno je samo malo dobre volje da im pokažemo da nisu sami, da pripadaju brojnom narodu pravoslavne vere koji ih nije zaboravio.

Poklonićemo im uz naše misli i poštovanje upakovane igračke, knjige i slatkiše…

Paketići za staračka domaćinstva

Od Livna do Grahova održalo se manje od tristotinak srpskih domaćinstava. U inat istoriji ili iz nemoći da napuste grobove pradedova i iskonsku pripadnost dinarskim visovima, širokom polju i rodnom pragu… Ko će ga znati? I ko će zasigurno oceniti ko je slabiji, a ko snažniji, oni ili mi stotinama kilometara udaljeni? Njihova domaćinstva su većinom dvočlana ili jednočlana, pretežno staračka. Među njima ima onih bez stalnih prihoda, onih čiji je jedini prihod mala socijalna pomoć koja teško doseže za elementarne potrebe, onih o kojim nema ko da brine, onih koje danima niko ne upita za zdravlje… Onima koji još održavaju imanje i drže poneku kravu, godine i staračke ruke to neće još dugo dozvoliti.

Nekada vredni, jaki, neustrašivi naučili su nas mnogo čemu. Sada su prepušteni samo gorkom životu. Nije ni nama lako, ali nas je više, među nama je dosta mladih, uspešnih i zajedničkom voljom možemo vratiti osmeh njihovom naboranom licu. Njima će značiti jedan paket namirnica, bar neko vreme, ali još više saznanje da tamo gde smo otišli nismo predali dušu zaboravu. Nama će značiti njihova blagodarnost.

UDRUŽENjE OGNjENA MARIJA LIVANjSKA