Пето издање књиге Огњена Марија ливањска у продаји

Пето (ћирилично) издање књиге Буда Симоновића, Огњена Марија ливањска изашло је из штампе.

Жељени број примерака можете обезбедити:

достављањем наруџбенице (Наруџбеницу можте преузети овде) Удружењу ОМЛ поштом на адресу: Никола Петровић, Војвођанска 392Е, 11271 Сурчин или на емаил: bonip.bg@gmail.com

личним контактом са Николом Петровићем (тел.: 064 615 5073 или емаил: bonip.bg@gmail.com)

Цена по примерку књиге износи 1000 РСД (за наручиоце из Републике Српске и Федерације БиХ 16,94 КМ; за остале наручиоце 8,62 ЕВРА или 12 УСД).

Уплате из Србије извршити на динарски рачун Удружења Огњена Марија Ливањска код банке Интеса Београд број 160-380800-45 са позивом на број 1941 (као примаоца навести Удружење ОМЛ а као сврху уплате Књига ОМЛ)

Уплате из БиХ извршити на рачун Удружења Огњена Марија Ливањска код Уникредит банке Бања Лука број 55-172077032321-17 са позивом на број 1941 (као примаоца навести Удружење ОМЛ а као сврху уплате Књига ОМЛ)

Достава се може извршити на један од два начина:

  1. Поштом на адресу коју нам доставите, с тим што ћете трошкове поштарине платити уз преузимање књиге (за сада испорука могућа само у Србији)
  2. Личним преузимањем од чланова управе Удружења (без додатних трошкова)