Позив на 5. скупштину Удружења Огњена Марија Ливањска

Члановима Удружења Огњена Марија Ливањска

П О З И В

За Пету седницу Скупштине Удружења, која ће се одржати Београд у недељу 15. марта 2015. године у 11 часова, у сали СО Звездара, улица Краља Александра бр. 77 (код Вуковог споменика, бивши Булевар Револуције; градске линије: 2, 5, 6, 25, 26, 27, 32 и 65), са следећим

                                          ДНЕВНИМ РЕДОМ

 1. Отварање седнице и поздравна реч Председника Удружења
 2. Избор радних тела IV Скупштине: (1) Радно председништво /председник и два члана/; (2) Комисија за гласање /председник комисије и два члана/; (3) Записничар; (4) Два оверача записника;
 3. Извештај Комисије за гласање;
 4. Пријем нових чланова по примљеним приступницама;
 5. Усвајање дневног реда Скупштине;
 6. Усвајање Записника са IV Скупштине Удружења ОМЛ, Београд;
 7. Уводно излагање председника Управног одбора Удружења о раду Удружења у 2014. и плану активности за 2015. годину;
 8. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Удружења у 2014. години;
 9. Разматрање и усвајање Плана активности Удружења за 2015. годину;
 10. Избор два члана Управног одбора Удружења;
 11. Разно.

Уз позив се доставља детаљан материјал за одлучивање по тачкама 8 и 9 дневног реда. Израда финасијског извештаја је у току, те ће тај писани део извештаја, као и Записник са IV Скупштине бити уручен члановима пред почетак седнице.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014 год. (препоручујемо да преузмете извештај пре него што га отворите)

Надамо се да ћете ускладити своје обавезе на начин који ће вам омогућити лично присуство и активно учешће на Скупштини, са предлозима и сугестијама од значаја за квалитетнији рад Удружења и добробит нашег завичаја и нашег народа.

Ради успешности рада Скуштине, молимо оне који нису у могућности да лично присуствују Скупштини, да овласте за одлучивање другу особу.

Детаљни материјали за седницу Скупштине доступни су и на интернет страници Удружења www.omlivanjska.com

До скорог виђења

Председник Удружења

Никола Петровић