Одржана 5. Скупштина Удружења Огњена Марија Ливањска

Пета редовна седница Скупштине Удружења Огњена Марија Ливањска, одржана је у Београду, у недељу 15. марта 2015. године у сали СО Звездара, са почетком у 11 часова.

Скуп је благословио отац Мирко Јамеџија, а чланове Удружења поздравили су заменик председника Одбора за дијаспору и Србе у регину Скупштине Републике Србије, господин Миодраг Линта, као и Председник Удружења ОМЛ, господин Никола Петровић.

Након избора радних тела и утврђивања услова за пуноважно одлучивање, чланови Удружења су усвојили: Годишњи извештај о раду са финансијским извештајем за 2014. годину, као и План рада за 2015. годину.

У састав УО на мандатни период од две године изабрани су: Аљоша Вулета и Љиља Радић, као и досадашњи чланови овог органа управљања (Гордана Достанић, Дијана Покрајац, Милош Дамњановић, Оливера Радета, Драган Гаћиновић и Синиша Јагодић).

У конструктивној атмосфери, Скупштина је завршила рад у 13.30 часова.

—————————————————————————————–

Održana 5. Skupština Udruženja Ognjena Marija Livanjska

 

Peta redovna sednica Skupštine Udruženja Ognjena Marija Livanjska, održana je u Beogradu, u nedelju 15. marta 2015. godine u sali SO Zvezdara, sa početkom u 11 časova.

Skup je blagoslovio otac Mirko Jamedžija, a članove Udruženja pozdravili su zamenik predsednika Odbora za dijasporu i Srbe u reginu Skupštine Republike Srbije, gospodin Miodrag Linta, kao i Predsednik Udruženja OML, gospodin Nikola Petrović.

Nakon izbora radnih tela i utvrđivanja uslova za punovažno odlučivanje, članovi Udruženja su usvojili: Godišnji izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za 2014. godinu, kao i Plan rada za 2015. godinu.

U sastav UO na mandatni period od dve godine izabrani su: Aljoša Vuleta i Ljilja Radić, kao i dosadašnji članovi ovog organa upravljanja (Gordana Dostanić, Dijana Pokrajac, Miloš Damnjanović, Olivera Radeta, Dragan Gaćinović i Siniša Jagodić).

U konstruktivnoj atmosferi, Skupština je završila rad u 13.30 časova.