Скупштина подружнице ОМЛ у Бања Луци

Члановима Удружења Огњена Марија Ливањска, Подружница Бања Лука

П О З И В

За Другу редовну седницу Скупштине Подружнице Бања Лука, која ће се одржати Бања Луци у суботу 28. марта 2015. године у 18 часова, у просторијама парохијског дома СПЦ Светог Јована Богослова, на Лаушу, са следећим

       ДНЕВНИМ РЕДОМ:

  1. Поздравна реч пароха лијевањског оца Жељка Ђурице
  2. Отварање седнице и поздравна реч Председника Удружења
  3. Уводна реч председника Одбора Бања Лука, Ранка Ждера
  4. Избор радних тела: (1) радно председништво /председавајући и два члана/; (2) два оверача записника; (3) записничар
  5. Усвајање предлога Дневног реда
  6. Разматрање Извештаја о раду Удружења са финансијским извештајем и извештајем о раду подружнице Бања Лука за 2014. годину
  7. Разматрање Плана рада Удружења за 2015. годину
  8. Избор Одбора Подружнице Бања Лука
  9. Текућа питања рада Подружнице Бања Лука
  10. Разно

Уз позив се доставља детаљан материјал за одлучивање по тачкама 6. (https://omlivanjska.com/about/izvestaji-i-akta/) и 7. (https://omlivanjska.com/projekti/planrada/plan2015/) дневног реда. Израда финасијског извештаја је у току, те ће тај писани део извештаја, као и Записник са I редовне Скупштине Подружнице Бања Лука, бити уручен члановима пред почетак седнице.

Надамо се да ћете ускладити своје обавезе на начин који ће вам омогућити лично присуство и активно учешће на Скупштини, са предлозима и сугестијама од значаја за квалитетнији рад Удружења и добробит нашег завичаја и нашег народа.