Позив на годишњу скупштину Удружења Огњена Марија Ливањска

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОДРЖАВАЊЕ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА

I

Десета седница Скупштине Удружења ОМЛ одржаће се у Београду, у суботу 14. марта 2020. године у Великој сали СО Чукарица, Шумадијски трг бр.2 (Баново брдо), са почетком у 17 часова.

На седници ће бити: верификован пријем нових чланова који су Удружењу приступили након Девете Скупштине; размотрени и понуђени на усвајање: Записник са Девете Скупштине; Извештај о раду Удружења у 2019. години, као и План рада за 2020. годину.

Материјал за седницу доставља се члановима Удружења поштом и електронском поштом.

Годишњи извештај можете преузети овде: Годишњи извештај за 2019. год. и План за 2020. год

Очекујемо вас, да својим активном учешћем на Скупштини допринесете квалитетном раду.

Молимо чланове који не буду у могућности да лично присуствују Скупштини да за одлучивање на седници овласте другу особу, која присуствује седници.

До СО Чукарица можете користити ГСП аутобуске и трамвајске линије које саобраћају до станица Школа Јосиф Панчић (12, 13, 23, 37, 49, 51, 52, 53, 56N, 58, 85, 88, Е2).

За више информација: 0646155073 или 0646130103.

Председник Удружења

Никола Петровић ср

20190302_173834

Са Девете скупштине удружења


Овлашћење

У случају да не можете присуствовати Скупштини, молимо Вас да овластите некога ко ће бити присутан користећи следећи образац: ОВЛАШЋЕЊЕ

Овлашћење треба да има следећу форму:

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е

……………………………………………………………. за гласање по свим тачкама Дневног реда на Десетој седници Скупштине Удружења Огњена Марија Ливањска.

 

Чланови Удружења ОМЛ који дају овлашћење наведеној особи:

…………………………………………………                                                                           

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….