Пријављивање за гласање из иностранства на локалним изборима у општни Ливно 2020. године

likizb2020logo

Позивамо све особе са подручја општине Ливно које данас живе изван наше општине да се пријаве за поштанско гласање на локалним изборима који ће се одржати 15. новембра 2020. године. Само учешћем на изборима можемо обезбедити легитимне представнике који ће се борити за наше интересе у локалној власти, те показати да се нисмо одрекли наших села, града и огњишта.

Мирко слика

Мирко Вујановић са супругом

Као кандидат из редова српског народа за одборника у општини Ливно, на локалним изборима наступиће Мирко Вујановић из Радановаца, као кандидат на листи СНСД-а. Позивамо све оне који имају право гласа да подрже овог, и само овог, кандидата на локалним изборима. Мирко Вујановић је рођен 1962. године, син Мије Вујановића ”Ћирића” и Јоке (рођ. Ђукић) Вујановић из Радановаца. Студирао је у Новом Саду, где је стекао звање дипломираног економисте. Његови родитељи су били међу првим повратницима након рата 1992-1995. године у селима доњег Ливањског поља. Мирко је и сам учествовао у различитим акцијама обнове цркава, ограђивања гробаља и борбе за бољи живот повратника.

ПРАВО ГЛАСА

 • Право гласа на изборима у новембру 2020. године имају држављани БиХ, тј. особе које су 1991. године имале место боравка пријављено у општини Ливно и-или биле пописане на попису становништва 1991. године.
 • За особе које живе изван БиХ, могуће је пријавити се за гласање поштом или у дипломатско-конзуларним представништвима.
 • Пријављивање за ласање је могуће и за особе које немају вежеће личне карте и/или пасоше БиХ.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ГЛАСАЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ

 • За пријаву за гласање потребно је попунити образац ПРП1 (можете га преузети ОВДЕ: PRP1 Obrazac ).
 • Особе које су гласале поштом на претходним изборима требају попунити образац ПРП2 (можете га преузети ОВДЕ: PRP2 Obrazac)
 • Попуњен образац је потребно послати Централној изборној комисији на један од следећих начина: 1. поштом (адресирати: Избори у Босни и Херцеговини/ Поштански претинац 451 / 71000 Сарајево / Босна и Херцеговина ИЛИ е-маилом на prijavapp@izbori.ba (попуњен образац и пратећу документацију послати у прилогу е-маила, документа или скенирати или пажљиво фотографисати; САВЕТ: образац и документа можете сликати мобилним телефоном и директно прикачити у емаил, у .pdf или .jpg формату).
 • РОК ЗА ПРИЈАВЕ: 1.9.2020. године.

КАКО ПОПУНИТИ ОБРАЗАЦ ПРП1/ПРП2? ЛАКО!

Скрећемо пажњу на следећа поља и рубрике у случају недоумица:

 • У делу ”СТАТУС У КОЈЕМ БОРАВИТЕ ВАН БиХ” у већини случајева треба се определити за опцију ”Привремени боравак ван БиХ”, поготову ако се већ налазите у бирачком списку или сте у неком тренутку извадили личну карту БиХ.
 • У делу ”НАЧИН ГЛАСАЊА” свима који не живе у близини амбасаде БиХ препоручујемо опцију ”ГЛАСАЊЕМ ПУТЕМ ПОШТЕ”.
 • Рубрика ”e-mail”: иако пише да је обавезно попунити ово поље, у случају да не поседујете емаил адресу, можете дати емаил неког од блиских чланова породице или једноставно написати ”Не поседујем”.
 • ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ: Осим попуњеног и потписаног обрасца ПРП1 или ПРП2, потребно је приложити копију идентификационог документа.
 • Ако поседујете важећу личну карту или пасош БиХ, потребно је да приложите копију истог; личне карте је потребно сликати са обе стране.
 • У колико су вам документа из БиХ истекла, можете приложити копије важећих докумената из земље у којој живите (ако прилажете документа Србије, потребно је сликати личну карту са обе стране, никако прилагати очитану копију ЛК).
 • У случају да након 1991. нисте извадили нова лична документа БиХ, потребно је да приложите копију пасоша или личне карте земље у којој живите и/или чији сте држављанин, у ком случају морате приложити и уверење о држављанству БиХ које није старије од 6 месеци. Сва лица која су до 1991. године имала пријављено боравиште/пребивалиште на територији општине Ливно, и нису га у међувремену одјавили, могу на овај начин остварити право гласа.
 • Проверите да ли сте уписани у бирачки списак ОВДЕ: http://www.izbori.ba/Lokalni_izbori_2020/Default.aspx?CategoryID=1014&Lang=5

ПОМОЋ

Питања можете упутити Централној изборној комисији: 00 387 33 251 333 или 00 387 33 251 334.